2019-07-13 11:01:19• hírek • Közlemény

Hitünk harcairól – beszélgetés dr. Békefy Lajossal

Dr. Békefy Lajos Ph.D. református lelkipásztorral Rácz Ervin Szatmár-Szigetlankai lelkipásztor beszélgetett
Dr. Békefy Lajos Ph.D. református lelkipásztorral Rácz Ervin Szatmár-Szigetlankai lelkipásztor beszélgetett

Különleges vendége volt még május 16-án a Lankadatlanulnak, azaz a Szatmár-Szigetlankai Református Egyházközség nyitott bibliaórájának.

Hitünk a 21. század viharaiban címmel tartott előadást Dr. Békefy Lajos Ph.D. református lelkipásztor, szociáletikus, közíró, fordító, kutató, publicista, a Protestáns Műhely külügyi titkára, a Presbiter Lap szerkesztője. 1000. cikke jelent meg a kolozsvári Agnus Rádió honlapján.

 

2012 eleje óta – nem sokkal nyugdíjaztatása után – keletkezett az 1000 írás. Spirituális „mini-esszék”, ünnepi elmélkedési sorozatok, továbbá a keresztényüldözéssel, a migrációval, az ökológiai problémákkal foglakozó írások, híradások a világkereszténységet foglalkoztató aktualitásokról, esszék a reformációval, a reformátori örökséggel, ennek 21. századi érvényességével kapcsolatban, a világvallások helyzetét bemutató sorozatok, világsikerű keresztyén könyvek recenziói, számos teológiai aktualitás, igazán biblikusan.

 

E cikkeket ingyen írta és nyújtotta át olvasóinak. A cikkeket fordítások, könyvek egészítik ki, teszik teljessé. Amúgy 1976-tól több mint 2800 cikket írt.

 

Szigetlankán az ismert közíró, lelkipásztor, teológiai professzor előadása – egyebek mellett – arra világított rá, hogy mi a reformáció üzenetének mai jelentősége és hogyan lehetséges ezt továbbadni, továbbvinni mai modern korunk embere számára. Előadásában ugyanakkor érintette korunk sokféle problémáját és az azokra adható keresztyén válaszlehetőségeket is.

 

Mi minden fenyegeti napjainkban és a jövőben a reformáció drága örökségét? Lesz-e újabb reformáció 500? Milyen békés fegyvereink vannak az ártalmak, támadások kivédésére? Háborúban áll a keresztyénség világszerte vagy “csak” szükségszerű ütközetek bajvívója és hadakozója? Milyen lelki fegyvertárad van? Mindezekre a kérdésekre adta meg a hatékony választ 25 kivetített kép segítségével, legfőképpen a Biblia iránytűjével.

 

Erre a hivatkozásra kattintva elolvashatja a beszélgetést a Refszatmar.eu oldalon.

Hozzászólás:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: