2017. szeptember. 24., vasárnap
Névnap:
2012-02-03 18:45:58• hírek • Kocsis Zoltán

Közel negyvenezerrel csökkent a megye, tízezerrel Szatmárnémeti lakossága

Pénteken a Megyei Statisztikai Hivatal nyilvánosságra hozta a tavaly őszi népszámlálás első hivatalos, de még nem végleges eredményeit. Ebből kiderül, hogy Szatmár megye magyar lakossága egy, Szatmárnémetié közel két százalékkal csökkent.

Az elmúlt tíz évben Szatmár megye lakossága 11,5 százalékkal csökkent, derült ki az Ovidiu Grigorescu, a Megyei Statisztikai Hivatal vezetője által prezentált adatokból. Egy évtizeddel ezelőtt 367.281-en laktak Szatmár megyében, most viszont csak 329.079-en - legalábbis a népszámlálási adatok szerint. Ezzel Szatmár megye az ország 29. legnagyobb megyéjének mondhatja magát.

Ami az etnikai összetételt illeti, a megyében 113.541 személy vallotta magát magyarnak, ez az összlakosság 34,5%-át teszi ki, szemben a tíz évvel ezelőtti 35,19%-al. A román lakosság aránya 57,7% (58,8% volt 2001-ben), a romáké 5,3% (szemben a 3,6%-al) és 1,5% a németeké (1,75% volt volt egy évtizede.) Számokban ez azt jelenti, hogy Szatmár megyében 189911 román, 17.500 roma , ötezer német és másfél ezer ukrán él. Szembetűnő, hogy csak a romák aránya nőtt meg. Ez egyszerre tudható be a természetes népszaporulatnak és az identitásuk felvállalásának.

Érdekesség, hogy Beregszó, Komorzán, és Tarsolc lakossága teljes mértékben románnak vallotta magát, de Kisgérce, Avasújfalu és Turc esetében is arányuk meghaladja a 97%-ot. Ezzel szemben Nagykárolyban, Sárközújlakon, Egriben, Börvelyben, Bogdándon, Kaplonyban, Csomaközön, Mezőfenyen, Hadadon, Avasújvárosban, Szilágypéren, Túrterebesen és Csanáloson a magyarság 50% fölötti. Sőt, Pusztadarócon, Lázáriban és Kökényesden arányuk meghaladja a 80%-ot is.

A romák legnagyobb arányszáma Szokondon tapasztalható (40%), a németeké pedig Mezőpetriben (27%), Csanáloson (25%) és Kaplonyban (22%) a legnagyobb.

Szatmárnémetiben 35723 magyar él

Szatmárnémeti lakossága jelen pillanatban 94.948 fő, ami 17,6%-os csökkenést jelent a tíz évvel ezelőtt regisztrált 115.142 főhöz képest. A lakosság 58,5%-a (55.904 fő) vallotta magát román, 37,6%-a (35.723 fő) magyar, 1,3 %-a (4068 fő) roma és 1,1%-a (1838 fő) német nemzetiségűnek. Ami a magyarság számarányát illeti, tíz évvel ezelőtt 39,33% volt a megyeközpontban.

Nagykároly lakosainak száma 22.781-ről 20.181-re csökkent. Ennek 54,8%-a magyarnak, 40,1%-a románnak, 2,4%-a németnek és 2,3%-a romának vallotta magát. Csökkent Tasnád lélekszáma is, 9528-ról 8411-re. Itt az etnikai megoszlás szerint a lakosság 51,1% román, 36,2%-a magyar, 11,4% roma. Avasfelsőfalu lakossága 9881 (11.602 volt tíz évvel ezelőtt), 94,3% vallotta magát román, 2.9% magyar és 1,9% roma nemzetiségűnek.

Sárközújlakon jelenleg 6639-en laknak, szemben egy évtizeddel ezelőtt, amikor a 7004-an éltek itt. A magyarság aránya 60,4%, a románságé 35,5%, a cigányok pedig 3,2%-ban vannak jelen. Erdődön 6486-ról 5889-re csökkent a lakosság száma, közülük pedig 59,2%-uk román, 18,6%-uk magyar, 16,1%-uk roma és 4,8%-uk német.

Csehi Árpád, a Szatmár Megyei Tanács elnöke elmondta, hogy a magyarság arányának csökkenése 1% körüli, ami megegyezik a románság csökkenésével is. Ilyés Gyula, Szatmárnémeti polgármestere kifejtette, hogy a megyeszékhely lakosságának csökkenése szorosan összefügg a körülötte fekvő községek lakosságának növekedésével. „A tény, hogy a város lakossága százezer alá csökkent semmilyen gyakorlati következménnyel nem jár, például a kormánytámogatások tekintetében. Ez pusztán egy pszichológiai küszöb", tette hozzá.

Mivel Szatmár megye lakossága 350.000, Szatmárnémetié pedig százezer alá csökkent, két-két tanácsossal csökken a megyei illetve a városi tanács összetétele: előbbi 33-ról 31-re, utóbbi 23-ról 21-re. Mindez azonban csak a következő, 2016-os választások után lép életbe.

Majdnem ötezerrel nőtt az épületek száma

Bár mind Szatmár megyében, mind Szatmárnémetiben csökkent a lakosság száma, nőtt viszont az lakóépületeké. A megyében 94.927-ről 100.196-ra, a megyeszékhelyen pedig 11.745-ről 13.144-re. Szatmár megyében 119.286 háztartást és 141.044 lakást regisztráltak. Egy lakás átlagban 2,7 szobát tartalmaz és 53,3 négyzetméter nagyságú. Ezzel Szatmár megye, figyelem, a harmadik helyen áll országos viszonylatban: csak Ilfov és Temes megyékben nagyobbak a lakások.

Facebook hozzászólás:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: