2017. június. 29., csütörtök
Névnap:
2008-01-11 11:46:44• hírek • Szatmar.ro

Ördögűzés: a hit és a barbarizmus határán

ordogAz ördöggel való küzdelem az emberiség egyik legrégebbi feladata.

Az ördöggel való küzdelem az emberiség egyik legrégebbi feladata, amelyet az ősidők óta egészen napjainkig számon tartottak a krónikusok. Az ördögűzés, a rossz lelkek eltávolítása az egyénből, napjainkig megőrizte valamelyest barbár voltát. Az összes nép közül a románok voltak az egyedüliek, akik a hagyományok szerint nem a harc útján próbálták legyőzni az ördögöt, hanem az átverés eszközéhez folyamodtak. Innen származik az a román nyelvű mondás is, amelynek nincs párja más népeknél, miszerint „légy testvére az ördögnek, míg átkelsz a hídon”, azaz „Fa-te frate cu dracul pana treci puntea”.

A románok és az ördög

ordog2A román mitológia rengetegszer említi az ördög szolgáit: sánta állatok, sárkányok, manók, szellemek, boszorkányok, stb. Mircea Eliade szerint a románok úgy tartják, hogy Isten az ördöggel együtt teremtette a világot és egyességet kötött vele: az ég és az élők Istenhez tartoznak, míg a föld és a halottak felett az ördög rendelkezhet. Utólag az ördög nagyon elvetemülté vált és Isten megbánta az alkut, sőt visszavonta azt, de az ördög csak nem mondott le jogairól. Azóta létezik a román kultúrában a három napig tartó virrasztás, hogy az ördög ne tudja megkörnyékezni a halott lelkét. A hagyományok szerint, a román nép nem küzdött életre, halálra az ördöggel, hanem mindig megpróbálta becsapni, elkerülni, vagy alkut kötni vele, hiszen ők úgy tartják, hogy az ördög, ha el akar vinni, elvisz a templomból is, tehát jobb túljárni az eszén.

A „démon” betegségei

A modern orvosok miután tüzetesen kitanulmányozták a régi krónikákban leírt ördögtől megszállt egyének viselkedését, arra a következtetésre jutottak, hogy a „megszállottak” nagy része epilepsziától illetve skizofréniától szenvedett, sok esetben pedig az alkohol túlzott fogyasztása váltotta ki a leírt viselkedésmódozatokat. A középkorban a pestist is az ördög által létrehozott betegségként tartották számon. Ugyanakkor számos létező járványt írtak még az ördög számlájára. Ezekben az estekben felkutattak a megfertőzött régiók boszorkányait és irtózatos kínok után, máglyán elégették őket.

Modern harc az ördög ellen

Napjainkban, amikor a pszichológia segítségével leírták a „démoni” betegségek többségét, mint „normális” betegségek, még mindig hátra maradt két tényező, amelyet a tudomány sem tud megmagyarázni: a levitációt (a föld felett való lebegést) és az idegen nyelvek használatát.

A lebegés miatt, az ördögűzés pillanatában általában lekötözik a megszállott lábait és kezeit. Az idegen nyelven való beszéd leginkább a különböző szektához tartozó egyének körében lelhető fel, a lebegés pedig a szent emberek ismertetőjele. A két eseményt legtöbbször akkor azonosítják ördögi jellegűnek, ha azok kiabálásokkal, elváltozott hangnemmel, vergődéssel, stb. párosulnak.

Ördögűzési technikák

A katolikusoknál

Serban Tarciziu, a Római Katolikus Szt. Teréz Intézet professzora szerint a Katolikusok katekizmusában a következő leírások léteznek az ördögűzést illetően:… Márk Evangéliuma szerint, Jézus gyakorolta az ördögűzést, és az egyháznak Jézustól származik ördögűző ereje. Az ördögűzést csakis egy pap hajthatja végre a püspök engedélyével. Kivételt képeznek a pszichikai betegségben szenvedő egyének. Ritka esetekben az ördögűzés rituáléját az imádságok és felszólító mondatok képezik, amelyben felszólítják a rossz szellemeket, hogy hagyják el a megszállott egyént. Az egyház célja leginkább az, hogy Isten szeretetéről beszéljenek a híveknek, mintsem az ördög vészjósló jelenlétéről, amellyel csak hasztalanul ijesztgetnék az embereket.

A muzulmánoknál

Dr. Nakechbandi Ahmed Mazher, az Iszlám Kulturális Központ elnöke kifejtette gondolatait, miszerint náluk nem léteznek ördögűzési folyamatok, csupán egy spirituális kezelés pár versszak felolvasásával a Koránból. A versszakokat egy „tiszta” embernek kell felolvasnia, aki jól ismeri a vallást és a hagyományokat.

A tudományos ördögűzés

2003- ban Nagy – Brittaniában a Chanel 4 adásán, Trevor Newport, élőben hajtott végre egy ördögűzést egy Colin nevezetű 40 éves férfin. Az ördögűzést pszichológusok, pszichiáterek és neurológusok kísérték végig, akik egyetértettek abban, hogy a férfi nem szenvedett semmilyen betegségben. A folyamat során lezajlott agyi működéseket mai napig tanulmányozzák, mivel észrevehető módon lezajlott ott „valami”.

Egy pszichológus véleménye

A megszállottak általában skizofréniában szenvednek. Georgeta Ghinea pszichológus szerint a skizofrénia egy nagyon komplex, gyógyíthatatlan betegség, amely más szimptómák mellett tartalmazza a megszállottság illúzióját is. A betegek valójában azt hiszik, hogy az ördög, vagy démonok irányítják tetteiket és eképen viselkednek. A pszichológus véleménye szerint az ilyen állapotban lévő személyekkel leginkább orvoshoz tanácsos fordulni. Ám ki kell kötni a következőket: a skizofrénia nem gyógyítható. Speciális kezelés által enyhíteni lehet a betegség megnyilvánulásait. Minden esetre, tette még hozzá a pszichológus, az egyház és az orvostudomány meglátásai, két különböző világot képeznek, amelyek semmi esetre sem kapcsolhatók össze.

Az eredeti ördögűzés

Szent László és Szent János imádságai a legerősebbek a rossz lelkek kiűzésére az emberekből és az otthonokból. Ezeket csupán igaz életű papok és öregek olvashatják fel, akik böjtölnek, és akik megkapták saját lelkészeiktől az engedélyt a folyamatara. Ezeket az imádságokat kizáró jelleggel csak böjtnapokon lehet felolvasni, éjfélkor a templomban a szent képek jelenlétében. A megszállott egyénnek és családjának, valamint a papnak legalább egy napig, ha nem háromig, fekete böjtöt kell tartaniuk (nem ehetnek és ihatnak semmit). Egyes esetekben, ha nem következik be az egyén gyógyulása, meggyóntatják a megszállott egyént és családtagjait, nehogy valamelyikük súlyos vétke akadályozza a „felszabadítást”. Ezek után újból megismételik a szentek imádságait három nap erejéig, háromszor éjfélkor. Egy idő elteltével a beteget el kell vinni a Szentek „maradványainak” helyéhez, majd az országban fellelhető csodatévő helyekre, ahol újból elolvassák az imádságokat.

A rituális túlkapásokat büntetni kell

Az ortodox egyház kikötötte, hogy minden egyházvezetőnek felügyelnie kell a saját fennhatósága alá tartozó személyek tevékenységét, hogy szigorúan betartsák a liturgiai előírásokat, hogy kellőképpen eltávolítsák a rituális túlkapásokat. Ha mégis sor kerülne szabályszegésekre, ezeket kellőképpen büntetni kell.

Imádságok, szenteltvíz és szentelt olaj

Az ördögűzés, az egyház kijelentésében, úgy szerepel, mint a rossz lelkek, szellemek elűzésére használt imádságsor. Ez a tevékenység igazolódik az egyetemes egyházpraktikákhoz, amelyeknek alapja a Biblia, s kizáró jelleggel csupán az imádságokra a szenteltvíz és a szentelt olaj használatára korlátozódik. Bármilyen ettől eltérő praktikák szabálysértésként és az egyházi tanítástól való eltérésként foghatóak fel.  

Szelényi Anna

Facebook hozzászólás:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: