2007-11-12 22:21:03• hírek • Szatmar.ro

Esküvői idézetek

Tedd különlegessé esküvői meghívódat! Válaszd ki a legmegfelelőbb meghívót és idézetet.

Az esküvő minden nő életében egy különleges alkalom. Ez az a pillanat, amely úgymond megszabja a házasélet kezdetét. Az esküvő tervezésekor szeretnénk, ha minden tökéletes lenne, ám mégsem jut időnk minden apróságra gondosan odafigyelni. Mégis, ha kellő időben elkezdjük megtervezni esküvőnket és gondot fordítunk a részletekre miénk lehet a legszebb és legeredetibb menyegző.

Sokan azt hiszik, hogy az esküvői meghívó csak formalitás, úgymond papírmunka, és arra nem kell nagy gondot fordítani, hisz csak beszaladunk egy nyomdába és hamar kiválasztunk egyet. Ám ez távolról sem így néz ki. A meghívó szolgáltatja az esküvő első ismertetőjelét. Fontos utalást hordoz magában a formalitás szintjét illetően. A meghívók design-jának illeszkednie kell az esküvő általános színtónusához. Választhatunk olyan színeket amelyek illenek a koszorús lányok ruhájához, a virágokhoz, avagy a teremdíszítéshez. Ha a hagyományosan elegáns krém, burgundpiros és tengerkék mellett döntünk, vagy inkább élénk színeket választunk, akkor a design és a színek fogják meghatározni a ünnepnap hangulatát.

A meghívó kinézete

A meghívó szövegének kiválasztásakor számos lehetőségünk adódik. Általában a esküvői szervezéssel foglalkozó cégek alapból rendelkeznek sablonszövegekkel, amelyeket bármilyen meghívóra készséggel rányomtatnak. Tanácsunk mégis az lenne, hogy próbáljunk egyéni módon meghívó szöveget szerkeszteni, hisz ez a „mi” esküvőnk, ezért a meghívónak is ezt kell tükröznie. A különlegességet az esküvőnk bármely részébe beiktathatjuk, a színektől elkezdve, a meghívó szövegén keresztül, egészen az idézetig. Mindannyian találkoztunk már „nagy szavakkal” esküvői meghívókon, amelyek azon kívül, hogy szépek voltak semmiképp sem reprezentálták a fiatal pár identitását. Az idézet kiválasztásakor célunk az legyen, hogy magunkról meséljünk, igazi átérzett és fogadott vágyakról és eszményekől, csaljunk mosolyt az emberek arcára vagy nyűgözzük le őket egy egyszerű vallomással.

Segítségképpen összeállítottunk néhány idézetből álló listát, amely ha nem is egyebet, irányt mutat abban, hogy mi is az, amit igazan keresünk.

"Mi nem hirdetjük
Fennen, hangos szóval, 
Csak te, csak én, örökké 
és holtodiglan. 
Mi megpróbálunk 
csendben boldogok lenni, 
lelkünk mélyén 
őszintén, igazán 
szeretni." 
(Stendhal)

"Az ember nem szerelmes, hanem ő a szerelem.  
És természetesen, ha te vagy a szerelem,  
akkor egyúttal szerelmes is vagy.  
De ez csak egy eredménye, egy mellékterméke az eredeti oknak.  
Az eredeti ok pedig az, hogy te vagy a szerelem."  
(Osho)

"Ha Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni,  
Ádám fejéből vette volna.  
Ha rabszolgájává, a lábából.  
Ámde oldalából vette, mert élettársává,  
egyenlő párjává akarta."  
(Szent Ágoston)

"Ismételd... szeretsz... Ki fél, 
hogy a rét túlsok virággal veres 
s az ég túlsok csillaggal ékszeres? 

Mondd, szeretsz, szeretsz... Hangod úgy zenél, 
mint ezüst csengő, ujrázva... Beszélj: 
de ne feledd, hogy némán is szeress!" 
(Elisabeth Barrett Browning)

"Veled boldog vagyok,  
Veled szelid vagyok,  
Veled erõs vagyok,  
Veled nyugodt vagyok,  
Veled mindig mosolygok.  
Veled én,énmagam vagyok.  
Nincs többé olyan,hogy nélküled,  
Tervem és jövõm van veled."

" Te vagy a lélegzet s minden szívdobbanás  
Te vagy a születõ gondolat,  
A magamba zárt vallomás  
Te vagy a vágy, ami ébren tartja az álmokat.  
S ami nem én vagyok,  
Minden más is te vagy!"  
(Kirsch Péter)

"egymást nagyon szeretjük,  
és együtt és evégett  
ketten szeretünk Téged"  
(Micimackó)

"Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok,  
néma barátod, rabszolgád vagyok,  
alázatos és bizalmas barát,  
aki nem kér semmit, csak néz és imád,  
és nem akar lenni csak általad,  
csak az árnyéka annak, ami vagy."  
(Szabó Lőrinc)

"Az öröm ott kezdõdik, amikor  
abbahagyod saját boldogságod keresését  
azért, hogy megkísérelj másokat  
boldoggá tenni."  
(Michel Quoist)

"Elmúlt mint száz pillanat,  
S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,  
mert szívek õrzik, nem szavak."  
(Végh György)

"A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,  
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni,  
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,  
És sok, sok önzetlen, tiszta szerelmet."  
(Goethe)

"A csókod festi kékre az eget,  
szemed színétõl zöldülnek a fák.  
Nélküled üres minden képkeret  
és világtalan az egész világ."  
(Weöres Sándor)

"Tiéd volt a szív tavaszán nyílott elsõ érzelem,  
Az utolsó dobbanás is a Tiéd lesz kedvesem.  
Te azért születtél, hogy szeressenek,  
Én azért, hogy Téged szeresselek,  
És csak annyit ér az életem,  
Amennyi boldogságot E adsz énnekem."

"Igézve álltam, soká, csöndesen,  
És percek mentek, ezredévek jöttek  
Egyszerre csak megfogtad a kezem,  
S alélt pilláim lassan felvetõdtek,  
És éreztem: szívembe visszatér,  
És zuhogó, mély zenével ered meg,  
Mint zsibbadt erek útjain a vér,  
A földi érzés: mennyire szeretlek!"  
(Tóth Árpád)

"sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább,  
Az élet viharában Te vigyázol reám.  
Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel bennem,  
S hogy megosztod az életed velem."  
(Ady Endre)

"Semmi sem édesebb a szeretetnél,  
semmi sem erõsebb,  
semmi sem magasabb, tágasabb,  
semmi sem kedvesebb, tökéletesebb  
és jobb az égen és a földön."  
(Kempis Tamás)

"Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani  
egy lelket, amely annyira erõs, hogy fölemel  
bennünket s annyira gyönge, hogy éppoly  
szüksége van reánk, mint nekünk õreá."  
(Paul Géraldy)

"Az élet csak egy jót ad nekünk:  
Azé lehetünk, akit szeretünk."  
(Lope de Vega)

"Ígérd meg azt, hogy kezed kezembõl vissza nem veszed,  
s akkor is szeretni fogsz, mikor már én is vén leszek."

"Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.  
Hiányosságom váljék jósággá benned."  
(Weöres Sándor)

"Az vagy nekem, mint testnek a kenyér  
a tavaszi zápor fûszere a földnek;  
lelkem miattad örök harcban él,  
mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg;  
csupa fény és boldogság büszke elmém,  
majd fél: az idõ ellop: eltemet;  
csak az enyém légy, néha azt szeretném,  
majd, hogy a világ lássa kincsemet;  
arcod varázsa csordultig betölt,  
s egy pillantásodért is sorvadok;  
nincs más, nem is akarok más gyönyört,  
csak amit tõled kaptam s még kapok.  
Koldus-szegény királyi gazdagon,  
részeg vagyok és mindig szomjazom."  
(Shakespeare)

"Most valóság lesz minden édes remény  
Mely ott él szívünk rejtekén  
Az élet és a szerelem tárt karokkal vár,  
S hogy szép lesz-e csak rajtunk áll."  
(Fagyejev)

"A tengerpartot járó kisgyerek  
mindig talál a kavicsok közt egyre,  
mely mindöröktõl fogva az övé,  
és soha senki másé, nem is lenne."  
(Pilinszky János)

"Ha valaki szeret egy virágot,  
amely csak egyetlen példányban  
létezik csillag milliókon:  
ez épp elég neki, hogy boldog legyen..."  
(A. de Saint-Exupéry)

„Mindig van egy kis 
őrültség a szerelemben. 
De mindig van egy kis 
Okosság is az őrületben.” 
(F. Nietzsche )

„Hazugság, mit tartanak közönségesen,
hogy házasságban megszűnik a szerelem!”
(Petőfi Sándor)

„Az olyan parányi teremtményeknek,
amilyenek mi vagyunk,
a mérhetetlen teret
csak a szeretet teszi elviselhetővé."
(Carl Sagan)

„Szerelmünk olyan, mint a
ködös eső,
mely lágyan szitál- de
megárasztja a folyót.”
Afrikai közmondás

„Minden parázs hideg hamu
minden szó néma tátogás.
Nem kellenek szavak
Elég egy összevillanás
Még az se kell
Elég ha vagy.”
(Kepes Géza: Elég)

„Tudom azt, hogy a világra 
Egy nap süt le melegen, 
S ez a nap nem fönn az égben, 
Hanem lenn a szív mélyében 
Van, s e nap a szerelem.” 
(Petőfi Sándor)

„A szerelem olyan bűn, 
amelyben nem lehetünk meg 
cinkostárs nélkül.” 
Baudelaire

„Szeress nagyon, hogyan, tudod 
Te jól azt, 
Mint Nap a havat, amit magába 
olvaszt.” 
(József Attila)

„Boldogság az élet egyetlen értelme, 
ha nincs boldogság, 
a lét ostoba és keserves kaland. 
(Santayana)

„Nem érti szív, nem érti elme sem, 
hogy mint szeretlek, én szerelmesem.” 
(Kosztolányi)

„Ölelj át két karoddal, 
E világban nélküled eltévedek. 
Szeress, óvj, bátoríts hiteddel 
S örökké veled leszek.” 
(Ormai László Csaba)

„... Szeretni annyi, mint vállalni a legnagyobb kockázatot. 
Jövőnket és boldogságunkat adni valaki kezébe. 
Engedni, hogy kétkedés nélkül bízzunk valakiben. 
Elfogadni sebezhetőségünket. 
Én pedig szeretlek.” 
(Helen Thomson)

„Kezemet nyújtom 
Kérlek, ismerj fel 
Értsd meg, amit mondok 
Kérlek fogadj el 
Ha nálad lesz egy kérdés 
Nálam biztos lesz egy válasz 
Ha választanod kell 
Kérlek, engem válassz.” 
(Ákos)

„Így kéz a kézben 
Mi eddig szerelem volt, törvény már.” 
(Zorán)

„A hirtelen támadt szerelem, 
amely házasságot indít, igazgyöngy, 
gyémánt, drágakő, melyet a legnagyobb 
művész csiszolt, kincs, amelyet a szív  
legmélyén kell elrejteni.” 
Balzac

„Semmi sem rendezettebb, mint az, 
amit a szeretet rendez el, és 
semmi sem szabadabb, mint 
amit a szeretet köt össze.” 
Chiara Lubich

„Egyetlen dolgom e földön a szeretet.” 
(Victor Hugo)

„Keresek egy tökéletes párnát. 
Azt hiszem, valahol a tied 
mellett van.” 
(Ashleigh Billiant)

„Köszönöm, hogy te vagy. 
Az órát köszönöm, 
Amelyben fényül nyert e 
Világtalan világ, 
Köszönöm, hogy kezed 
Kinyújtottad felém, 
S árnyául elfogadtál sugárzó 
életednek…” 
(Móra Ferenc: Aranykoporsó)

 

 

Idézetek.wyw.hu

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: