2014-04-13 18:14:45• hírek • Szatmár.ro

Virágvasárnapi szentmise és barkaszentelés a Székesegyházban

Ünneplő hívek töltötték meg a szatmárnémeti Székesegyházat virágvasárnap, a tizenegy órától bemutatott püspöki szentmisén. Emlékezni mentek az eseményre, amikor Jézus Krisztus bevonult városába, Jeruzsálembe, hogy beteljesítse az Atya akaratát.

A szentmise elején Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök az asszisztenciával a bejárat mellett elhelyezett barkaágakhoz vonult, és megszentelte azokat. Onnan hangzott el az evangélium is, melynek kapcsán a püspök elmondta, ahogy Jézus a tanítványait elküldte, mert a bevonuláshoz egy szamárra volt szüksége, ugyanúgy minket is megszólít, kérve segítségünket: „Elgondolkodhatunk azon, mire van szüksége az Úrnak. Nyugodtan mondhatom, azért jött el az Isten fia, azért testesült meg, lett emberré, vállalta a keresztet, mert az Úrnak ránk volt szüksége. Vajon át tudom-e érezni, mennyire szeret engem az Isten, hogy épp rám van szüksége, mert az Isten boldogsága akkor teljes, ha önmagam Neki adom, ha készségesen rendelkezésére bocsátom magam. Önátadás éve van az egyházmegyénkben. Nem tudom eleget hangoztatni, hogy az Úrnak szüksége van rátok, mindegyikünkre szüksége van. Bár tudnánk mi is készségesen engedelmeskedni és a rendelkezésére állni. Jézus azt akarja, hogy mi is hordozzuk Őt életünkben, családunkban, és vigyük el a világba. Amikor elindulunk a megszentelt barkaágakkal, erre gondoljunk."

Ezeket elmondva, szentelt barkával a kezében a Püspök is elindult az oltár felé, a Jeruzsálemi bevonulás szimbólumaként. Virágvasárnap nem volt prédikáció, helyette, az olvasmányok után a hívek a passiót hallgatták a Székesegyház plébánia kórusának előadásában. A szentmise végén a Püspök emlékeztette híveit, a Húsvét a szent háromnap: „Egy napként ünnepeljük, és mindenki, aki szeretne a Húsvét ünneplésén részt venni, igyekezzen eljutni a nagycsütörtök esti, a nagypéntek esti, és a nagyszombat esti szertartásokra is, mert így tudjuk ujjongó szívvel köszönteni a feltámadt Krisztust majd Húsvét vasárnap, az ünnepi szentmisén.

A hívek az ünnep hangulatában léptek ki a templomból, már lélekben felkészülve a nagyhétre. Kezükben a barkaágakkal szerte a városba vitték ennek jelét.

Szintén vasárnap délelőtt a neokatekumenális közösség a Székesegyház plébániától a Zárda templomig vonult, emlékezve Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulására. Út közben énekelve haladtak, a Zárda templomba érve pedig ünnepi szentmisén vettek részt.

Galéria:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: