2011-07-01 14:55:21• hírek • Szatmár.ro

Vasárnap boldoggá avatják!

Hamarosan megtörténik, amire a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye hívei, de az egész világ magyar katolikussága rég várt: boldoggá avatják Scheffler Jánost.

Scheffler János vértanú püspök mindannyiunk számára példa lehet a felebaráti szeretet hősies gyakorlása, a tökéletesség - Isten akaratának keresése, a kitartás, áldozatvállalás tekintetében. A végsőkig megmaradt Isten és az egyház melletti hűségében, életét is kész volt odaadni az igaz és szent ügyért. Július 3-án az egyház felveszi a boldogok sorába, ezzel megindul tisztelete, kultuszának kiépítése: a hívek immár nem érte, hanem hozzá imádkoznak, a Jóistennél való közbenjárásáért.

A boldoggá avatás kétség kívül a Szatmári Egyházmegye történetének legnagyobb eseményei közé tartozik, ennek megfelelően nagy készülődés előzi meg. Külön szervezőbizottságot állítottak fel, zarándoklattal egybekötött szentmiséket, adventben és nagyböjtben triduumokat, szentségimádásokat, kiállítást, szimpóziumokat, előadásokat, felkészítő programokat, a papoknak rekollekciós napokat tartottak, filmet készítettek, könyveket adtak ki - mindezzel a Püspök személyét akarták közelebb hozni a hívekhez és papokhoz.

Június 24-én megkezdődött a Jézus Szíve Nagykilenced, mely minden évben megelőzi az egyházmegyei búcsút. Ebben az évben a boldoggá avatás aktualitásában készülnek a hívek, a prédikációk Scheffler János jellemvonásaiból merítenek, de a kilenced első szentmiséjén szentelték meg a püspök földi maradványainak helyet adó új sírhelyet és a Scheffler-emlékszobát is. A szombat esti, sorozatban pedig utolsó alkalom vesperással zárul, utána egész éjjel nyitva lesz a Székesegyház, szentségimádáson váltják egymást a különböző közösségek, lelkiségi csoportok.

Vasárnap reggel tíz órától kezdődik a boldoggá avatási szertartás, melynek részeként Ft. Láng Pál, a boldoggá avatási folyamatban promotor iustitiae-ként - az ügyész, aki gondoskodik arról, hogy az eljárás minden szempontból megfeleljen a törvényes előírásoknak - részt vett szatmári egyházmegyés pap ismerteti Scheffler János életrajzát. (A posztulátor P. Szőke János szalézi atya betegség miatt sajnos nem tud részt venni az eseményen, ezért történt a személyi váltás az életrajz ismertetését illetően.)

A következő momentumként Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa olvassa fel a Szentatya levelét, majd leleplezik az alkalomra készített, Scheffler János új képét.

A szentmisét Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek celebrálja, de jelen lesz Francisco-Javier Lozano apostoli nuncius, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Ioan Robu bukaresti érsek, Ternyák Csaba egri érsek, Lucian Mureşan fogaras-gyulafehérvári görög katolikus nagyérsek, metropolita, valamint Románia római és görög katolikus egyházmegyéinek püspökei, számos magyarországi és külföldi püspök. Mellettük kétszáznál több katolikus pap koncelebrál, és tiszteletüket teszik más felekezetek képviselői is: Pap Géza nyugalmazott református püspök, Kovács Sándor református esperes,  Mózes Árpád evangélikus püspök, Socolan Ioan ortodox esperes.


Már felkészültek a nagy ünnepre
Már felkészültek a nagy ünnepre


A szertartást a Duna Televízió csúsztatott élőben (egy órás csúszásban), a Mária Rádió pedig élőben közvetíti a következő frekvenciákon: Nagyváradon és vételkörzetében a 102,2-es MHz frekvencián, Hargita megyében és vételkörzetében a 89,7-es MHz frekvencián, Tasnádon és vételkörzetében a 90,1-es MHz frekvencián. A közvetítést átveszi a Mária Rádió Magyarország (Budapest, Duna mente Esztergomtól Szegedig és Felvidék), valamint a Mária Rádió Románia (Szatmárnémeti, Nagybánya: 95,4 MHz; Zilah: 92,5 MHz) román szinkronnal.

Július harmadikán reggel, az ünnepségek tervezett 12 óra 30 perces végéig és a tömeg elvonulásáig le lesz zárva a régiközpont körforgalma és a hozzá tartozó utcák, így a Láncos templomtól kezdődően a Stefan cel Mare utca, az Eötvös utca (Alexandru Ioan Cuza), a teljes Gheorghe Lazăr utca, valamint a Hám János Iskolaközpontig (a Poliklinikáig) a Str. 1 Decembrie 1918 utca.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: