2012-06-12 13:07:33• hírek • Szatmár.ro

Vasárnap Jézus Szíve Búcsú

Idén június 17-én tartják az egyházmegyei Jézus Szíve Búcsút, melynek nagymiséjére tizenegy órától, a Székesegyház előtti téren kerül sor. Az ünneppel Isten emberszeretetére figyelünk, mely abban érte el csúcspontját, hogy egyszülött Fiát adta értünk, aki a végtelen szeretet eszközévé tett „emberi szívvel" szerette a világot.

II. János Pál pápa 2004-től Jézus Szívének ünnepét a Papok Megszentelődésének Világnapjává tette. A megszentelődés az a folyamat, amikor Isten életét öltjük magunkra. Az életszentség Istenhez való hasonlóság Jézus Krisztus követésében, ezért nekünk az Ő belső életét kell magunkra öltenünk. Ezt jelenti többek között Jézus Szívének tisztelete.

Az ünnep története


Az ünnep történetét tekintve, már a középkorban kimutatható bizonyos körökben a kifejezett Jézus Szíve-tisztelet, különösen a "német misztikusoknál" (1250-1350). Elmélkedésük anyaga az Énekek Éneke - az Egyház, mint Krisztus jegyese. Később a jezsuiták és a karthauziak vették át a Jézus Szíve tiszteletet, és terjesztették el az egész Egyházban.

Szatmáron a Jézus Társasága öröksége a Jézus Szíve-tisztelet. A jezsuiták 1858-as, második letelepedésükkor kapták meg a Kálvária templomot működésük központjául. Tudott róluk, hogy bárhol megtelepedtek, kötelességüknek érezték a Jézus Szíve ájtatosság terjesztését, és Szatmárnémetiben is így próbálták élőbbé tenni a hívők lelki életét. 1868 júliusában ezért, a római központ engedélyével meghonosították a Jézus Szíve Társulatot.

Ez a kegyelemteljes előélet tette lehetővé, hogy XIII. Leó pápa előírja az egyházmegye felajánlását Jézus Szentséges Szívének, amit az 1899. évi századfordulón Meszlényi Gyula püspök a Kálvária templomban el is végzett. A XIX. század utolsó évtizedében, Jézus Szíve ünnepén a városbeli és a vidékről érkezett hívek számára már a magyar mellett német nyelvű prédikációt is tartottak.

1909. június 6-án, az átépített Kálvária templomot Boromisza Tibor püspök Jézus Szíve tiszteletére szentelte fel, gondozását pedig a Jézus Társasága szerzeteseire bízta, megerősítve így Szatmárnémetit a régió Jézus Szíve-tiszteletének központjaként, egyházmegyei zarándokhelyként.

Ez a tisztelet és hagyomány azóta is elevenen él a Szatmári Egyházmegyében, a búcsúra minden évben az ünnepet követő vasárnap kerül sor. 1999-ig a Kálvária templomban, illetve annak udvarán mutatták be az ünnepi nagymisét, majd ettől az évtől Reizer Pál püspök a Székesegyház előtti térre hozta, ahova máig minden évben több ezren zarándokolnak el.

Az idei ünnep


Az idei Jézus Szíve Búcsú magyar nyelvű szentmiséje is Szatmárnémeti régi központjában kap majd helyet, ahol tizenegy órától Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök főcelebrálásával, és Ft. Ruppert József magyarországi piarista atya szentbeszédével mutatják be a legszentebb áldozatot. Előtte, nyolc órától a román-, fél tíztől pedig a német nyelvű szentmisét Ft. Prof. Dr. Wilhelm Danca, a bukaresti Szent Teréz Teológiai Intézet rektora mutatja be a Kálvária templomban.

A Jézus Szíve Búcsú minden évben a lelki megújulás, a „szívek megtisztulásának" lehetőségét adja. Ahogy az énekben is kérjük: „Jézus Szíve, szelídségnek / Titkos iskolája, / A mennyei dicsőségnek / Legszebb koronája. / Szívemet tedd Szent Szívedhez / Hasonlóvá, kérlek, / Szívemet fűzd a tiédhez, / Jóvá, szelíddé tedd."

Jézus Szíve búcsú - fotó: archív

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # vírusstatisztika # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: