2016-01-27 12:56:22• hírek • Szatmár.ro, refszatmar.eu

Van út hazafelé – Imaheti betekintés Kültelekre

A Szatmári Református Egyházmegye Lelkészkórusában éneklő igehirdetők szolgálnak Szatmár-Kültelek imahetén.

A Biki-téri református templomban, a kedden 18 órakor kezdődő istentiszteleten Ilonczai Zsombor szárazberki lelkipásztor Jeremiás könyve 31. részének 10-től 13-ig terjedő versei alapján hirdette Isten Igéjét: „Halljátok meg az Úr szavát, ti népek, hirdessétek a messzi szigeteknek, és ezt mondjátok: Aki szétszórta Izráelt, össze is gyűjti őt és őrzi, mint pásztor a nyáját. Mert megváltotta az Úr Jákóbot, és kimentette a nála erősebb kezéből. Eljönnek, és ujjongva énekelnek a Sion ormán, és kedvüket lelik az Úr javaiban: a gabonában, a mustban, az olajban, a juhokban és a marhákban. Olyan lesz a lelkük, mint a megöntözött kert, és nem bánkódnak többé. Akkor táncolva örvendezik a szűz, az ifjak a vénekkel együtt örülnek. Gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom és megvidámítom őket bánatukból.” A babiloni fogságban lévő nép biztató örömhírt kap: van út hazafelé! Isten újra összegyűjti népét. Ezt kell meghallanunk nekünk is generációról generációra: a jövő Isten kezében van, Ő reményt ad a benne bízóknak. Ő ugyanaz, aki volt Jeremiás idejében, szól és biztat ma is bennünket. Az Ő szavát kell tovább adjuk, tanúságot téve róla.

A Szatmárnémeti Református Gimnázium diákjai között sokszor szolgálnak együtt, Ilonczai Zsombor iskolalelkész, valamint a Higyed-házaspár, éppen az igehirdetésben is megemlített nemzedékről nemzedékre való áthagyományozás céljából. Ez is egy közös szolgálat volt.

Az igehirdetést követően Higyed János házigazda lelkipásztor köszöntötte a szolgáló lelkipásztort, majd hívta a gyülekezetet a további alkalmakra. Szerdán Képiró Gyula Lázáriból, csütörtökön Apjok Artur Nagykolcsról, pénteken Varga Szilárd Józsefházáról, szombaton pedig Szatmári Elemér Tamásváraljáról érkezik Kültelekre. Szombatig az istentiszteletek 18 órakor kezdődnek, azonban a záró alkalom vasárnap 17 órától lesz megtartva. Higyed István mikolai lelkipásztor igehirdetése zárja az imanyolcadot, de a tervek szerint ott lesz a vasárnapi istentiszteleten újra minden olyan lelkész, aki a héten szolgál Kültelken, és újraolvassák alapigéjüket. Szeretettel várnak mindenkit az alkalomsorozatra!

Imahetet tartanak

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: