2009-10-07 10:16:17• hírek • Szatmár.ro

Válaszoltak az illetékesek a Kölcsey-ügyében

Válaszoltak a megszólíłtott személyek a Kölcsey Ferenc Főgimnázium szülői bizottságának a levelére.

Tisztelt Szülői Bizottság!

Az RMDSZ szövetségi elnöke, a Szatmár Megyei RMDSZ vezetősége, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Szatmári Református Egyházmegye, a Szatmári Láncos Templom Egyházközsége, a szatmárnémeti Református Gimnázium, a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal, a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség és a Kölcsey Ferenc Főgimnázium vezetőinek 2009. április 15-i találkozóján megállapodás született arról, hogy:

a. A Szatmár Megyei Tanács biztosítja a Kisegítő Iskola elköltöztetését, a MIU bentlakás rendbetételét június hónappal kezdődően, az átköltöztetési eljárás végrehajtását, törvényes formákban való rögzítését. Formailag két tanácsi határozat is szükséges lesz: egy megyei és egy városi, a bentlakás épületének köztulajdoni helyzete megváltoztatásáról. Ezeknek kezdeményezéséről a megyei tanács elnöke, illetve a polgármester gondoskodik.
b. A Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal kezdeményezi a Kisegítő Iskola belső felújítási terveinek elkészíttetését a nyári vakáció kezdetéig, az épület belső felújításának megkezdését a vakáció idején az önkormányzat és a református egyház (meg nem nevezett értékű) anyagi hozzájárulásával.
c. A jelenlevők egyetértenek abban, hogy a felújítási munkálatok bevégeztével költöztethetők át osztályok a Kisegítő Iskolába.
d. A jelenlévők további, tájékoztató jellegű megbeszéléseket folytatnak a Kölcsey tanári karával, illetve a Református Gimnázium tanári karával, az átköltözések menetrendjéről, optimális lebonyolításáról.
e. A szóban forgó épületekbe (Păcii tér 2, Păcii tér 6, Păcii tér 10. szám) való átköltözés több lépcsőben történik:

1. A 2009/2010-es tanév befejezésekor, az érettségi vizsgák lebonyolítása után, a Református Gimnázium átadja a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumnak a Păcii tér 10. szám alatti (volt Egészségügyi Líceum) épületét. Ugyanekkor a Református Gimnázium 12 osztállyal és az adminisztrációval átköltözik a Păcii tér 2. szám alatti Főépületébe.
2. A Păcii tér 6. szám alatti ingatlan (volt Kisegítő Iskola) kiürítése és felújítása után az épület a Kölcsey Ferenc Főgimnázium használatába kerül. A Kölcsey Főgimnázium osztályainak beköltöztetésére a felújítási munkálatok befejezése után azonnal, legkésőbb a 2010/2011-es tanév kezdetéig kerül sor.
3. A Kölcsey Ferenc Főgimnázium továbbra is korlátlanul használhatja a Főépület új szárnyát.
4. A két tanintézmény vezetősége írásbeli megegyezést köt a közösen használt, nem tantermi jellegű helyiségek ügyében (tanári, laboratóriumok, könyvtár, sportterem stb.)


Az épület az isklai év végéig marad a Kölcsey épülete
Az épület az iskolai év végéig marad a Kölcsey épülete


Ezzel a megállapodással szemben, amelyet a Kölcsey Főgimnázium tanári kara és szülői bizottsága nem tartott elfogadhatónak, sikerült egy jobb megoldást találni, amelyet a tanári karral is megbeszéltünk és azt el is fogadták, hogy az iskola költözzön át a katolikus egyház tulajdonában levő, a Zárda templom mindkét épületszárnyába, onnan pedig az „Aurel Popp" Művészeti Líceum költözzön át a református egyház tulajdonában levő, jelenlegi református líceum és a kisegítő iskola által elfoglalt épületekbe, így kiürítvén a jelenlegi „pirostéglás", ugyancsak a református egyház tulajdonát képező, épületet is, átadván azt tulajdonosának.

Ennek a megoldásnak kivitelezésére a következő lépések szükségesek:
- a katolikus egyház a főgimnázium rendelkezésére bocsátja a Zárda templom épületének mindkét szárnyát, annak érdekében, hogy a Főgimnázium továbbra is egy épületben biztosíthassa a tanítási folyamat zavartalan lezajlását;
- a Megyei Tanács átköltözteti a kisegítő iskolát az általa felújított, a város által rendelkezésre bocsátott, a Könnyűipari Líceum (MIU) bentlakásának épületébe;
- a város az idei költségvetésébe befoglalja és elvégezteti a tervezését, valamint a jövő évi költségvetésébe belefoglalja a katolikus egyház tulajdonát képező Zárda épületének, valamint a református egyház tulajdonát képező kisegítő iskola épületének felújításához szükséges összegeket, és a jövő nyáron el is végezteti a munkálatokat, így a 2010-2011-es tanév kezdetéig olyan állapotba hozzák a két épületet, hogy mind a három iskola átköltözhessen, és megfelelő körülmények között működhessen.

Ennek az ütemtervnek a kivitelezése folyamatban van a következőképpen:
1. Megszületett két városi tanácsi határozat és egy megyei tanácsi határozat a Könnyűipari Líceum (MIU) bentlakásának átadásáról a Megyei Tanácsnak, valamint a 2010/2011-es tanév, új tanítási helyszíneinek megállapításáról.
2. A Megyei Tanács átköltöztette a Speciális Kisegítő Iskolát a Könnyűipari Líceum bentlakásának felújított épületébe.
3. A felszabadult Păcii tér 6. szám alatti ingatlanra a Polgármesteri Hivatal megrendelte a műszaki terveket, felméréseket, kivitelezhetőségi tanulmányt, ugyanis ebben, valamint a sarki, jelenleg a Református Gimnázium által használt ingatlanban fog működni a Művészeti Líceum.
4. A Zárda templom jobb szárnyának felújítására a Polgármesteri Hivatal európai uniós pályázatot nyújtott be augusztus végén.
5. A Zárda templom bal épületszárnyának felújítási tervei folyamatban vannak és az év végéig befejeződnek, így a jövő évi költségvetési tervbe már be lehet foglalni, és időben el lehet kezdeni a szükséges felújítási munkálatokat.
6. Mind a katolikus egyház, mind a református egyház beleegyezését adta, mint az épületek tulajdonosa, ezekhez a megoldásokhoz, a közeljövőben hosszú távú bérleti szerződéseket írnak alá a fent említett intézmények vezetői, a szerződések tartalma jelenleg egyeztetés alatt áll.

Reméljük, hogy a felsorolt tények és a megállapodások tartalmainak felelevenítése, megnyugtatóan hat a főgimnázium szülői bizottságára, a Polgármesteri Hivatal, a Megyei Tanács továbbra is igyekszik betartani a közösen eldöntött akcióterv lépéseit, úgy gondoljuk, a Kölcsey Főgimnázium, egy rangos magyar tanintézmény ügyének pozitív megoldása, mindannyiunk közös ügye.

Mint eddig, a továbbiakban is nyitottak vagyunk további egyeztetésekre, megbeszélésekre az érdekelt felek jelenlétében, újabb írásos megállapodás megfogalmazására, ugyanakkor szükségtelennek tartjuk a sajtó révén számon kérni azt, amiben korábban személyesen már megegyeztünk.
Amennyiben szükséges, készek vagyunk arra, hogy előre meghatározott rendszerességgel, megegyezés szerint havonta, kéthavonta vagy negyedévente, szervezett formában tartsunk egyeztetést, a pontos információáramlás biztosítása érdekében.

Tisztelettel,
Csehi Árpád Szabolcs, a Szatmár Megyei Tanács elnöke
Ilyés Gyula, Szatmárnémeti polgármestere
Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti alpolgármestere
Kónya László főtanfelügyelő-helyettes

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: