2017-02-13 09:07:29• hírek • refszatmar.eu

Úrvacsoraosztással zárult az egyetemes imahét Vetésen

A vetési református gyülekezet egy tartalmas hetet tud maga mögött a hitbeli épülést és növekedést illetően - tudtuk meg Máthé Róbert vetési lelkipásztortól.

Február 5-én, vasárnap kezdődött az imahét Pakulár Julianna tasnádi lelkész szolgálatával. Hétfőn Simon Attila szatmárudvari lelkész szolgált. Kedden Apjok Artúr nagykolcsi lelkész hirdetett Igét. Szerdán az érmelléki egyházmegyéből, Apátkeresztúrról érkezett a vendég igehirdető, Szűcs Zoltán, aki egyben kórházlelkész Margittán. Csütörtök délután Besenyődi Attila hirdetett igét Adorjánból, pénteken Kovács József Szatmárhegyről. Szombaton a nagykárolyi egyházmegyét képviselte Gál Sándor, gencsi lelkipásztor. Február 12-én, vasárnap délelőtt úrvacsora-osztásos istentisztelettel zárták az imahetet, Korda Zoltán Szatmár-láncos lelkipásztora végezte az igehirdetés szolgálatát, majd a helyi lelkésszel együtt osztották ki a sákramentumot.

A gyülekezet örömmel fogadta estéről estére az igehirdetéseket. Minden istentiszteletet színesebbé tett a gyülekezet kórusainak szolgálata, Pop-Szováti Imelda vezetésével. Nagy Magda, Kőrösi Etelka és Varga Lenke pedig szavalataikkal teremtettek ünnepi hangulatot az imaheti alkalmakon.

A lélekben megerősödött, feltöltekezett gyülekezet számára az úrvacsorai közösség méltó befejezését jelentette az imahétnek, mely az estéről estére ismétlődő templomi alkalmakat illetően ugyan véget ért, de hisszük, hogy a szívekben tovább folytatódik.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: