2014-06-18 17:49:14• hírek • Szatmár.ro

Úrnapja - szentmise és körmenet

A fotó a 2012-es körmenet alkalmával készült
A fotó a 2012-es körmenet alkalmával készült

Ünnepi szentmise lesz június 19-én, csütörtökön este hét órától a Székesegyházban, majd a végén körmenet a régi főtéren.

Krisztus Testének és Vérének főünnepét, vagyis Úrnapját, a Szentháromság Vasárnapját követő csütörtökön tartja minden évben a Katolikus Egyház. Az ünnepet 1264-ben IV. Orbán pápa terjesztette ki az egész latin Egyházra a hit és a kultusz válaszaként azokra az eretnek tanításokra, amelyek kétségbe vonták Jézusnak az Eucharisztiában való jelenlétét.

Az Úrnapja gyökerei a 13. századig nyúlnak vissza. Az augustinánus rendi apáca, Liége-i Juliana isteni sugallatra hivatkozva fordult az eucharisztia-ünnep létrehozása érdekében a dominikánus St-Cheri Hugóhoz, Jacques Pantaléonhoz - a későbbi IV. Orbán Pápához -, és Robert de Thoret liège-i püspökhöz. Ebben az időben a püspökök beiktathattak helyi egyházi ünnepet. 1246-ban Robert püspök zsinatot hívott össze és elrendelte a Corpus Christi ünnep évente történő megtartását.

Általánosan elterjedt azonban csak Juliana és Robert püspök halála után lett az ünnep. 1263-ban egy zarándok cseh pap szentmisét tartott a bolsenai Szent Krisztina templomban. Az átváltoztatás pillanatában kétség szállta meg - valóban Krisztus testévé és vérévé válik-e a kenyér és a bor - amikor a megtört ostyából vércseppek hulltak az ostyaabroszra. A véres ostyaabroszt 1264. június 14-én Orvietóba vitték, ahol épp ott tartózkodott IV. Orbán pápa. A pápa 1264. szeptember 8-án kelt Transiturus bullájában hirdette ki, hogy minden évben a Pünkösd nyolcadát követő első csütörtökön tartsák meg Úrnapja ünnepét.

Szatmárnémetiben június 19-én, este 7 órától Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök ünnepi szentmisét celebrál a szatmárnémeti Székesegyházban, a mise után pedig jó idő esetén körmenetet tartanak a város régi főterén.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: