2018-05-29 09:28:23• hírek • Közlemény

Úrnapi szentmise

Ünnepi szentmise lesz május 31-én, csütörtökön este hét órától a szatmárnémeti Székesegyházban, majd a végén körmenet a régi főtéren.

Krisztus Testének és Vérének főünnepét, 1264-ben terjesztette ki az egész latin Egyházra IV. Orbán pápa, a hit és a kultusz válaszaként azokra az eretnek tanításokra, amelyek kétségbe vonták Jézusnak az Eucharisztiában való jelenlétét. Úrnapja gyökerei a 13. századig nyúlnak tehát vissza. Az Ágoston-rendi apáca, Liége-i Julianna isteni sugallatra hivatkozva fordult az eucharisztia-ünnep létrehozása érdekében a dominikánus St-Cheri Hugóhoz, Jacques Pantaléonhoz - a későbbi IV. Orbán Pápához -, és Robert de Thoret liège-i püspökhöz. 1246-ban Robert püspök zsinatot hívott össze és elrendelte a Corpus Christi ünnep évente történő megtartását.
Általánosan elterjedt azonban csak később lett az ünnep. 1263-ban egy zarándok cseh pap szentmisét mutatott be a bolsenai Szent Krisztina templomban. Az átváltoztatás pillanatában kétség szállta meg - valóban Krisztus testévé és vérévé válik-e a kenyér és a bor - amikor a megtört ostyából vércseppek hulltak az ostyaabroszra. A véres ostyaabroszt 1264. június 14-én Orvietóba vitték, ahol épp ott tartózkodott IV. Orbán pápa. A pápa 1264. szeptember 8-án kelt Transiturus bullájában hirdette ki, hogy minden évben a Pünkösd nyolcadát követő első csütörtökön tartsák meg Úrnapja ünnepét.


Szatmárnémetiben június 31-én, este 7 órától Schönberger Jenő püspök celebrál ünnepi szentmisét a szatmárnémeti Székesegyházban, a mise után pedig jó idő esetén körmenetet tartanak a város régi főterén, a park körül.

Hozzászólás:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: