2018. október. 22., hétfő
Névnap:
2017-12-10 15:00:50• hírek • Szatmár.ro

Ünnepi, Egyházkerületi Közgyűlés a Láncos templomban

Ilyen száz évben egyszer van Szatmáron! – Egyházkerületi Közgyűlést tartottak a Szatmár-Láncos Református Egyházközség templomában.

Óriási megtiszteltetés érte városunkat, bár nem csoda, hogy a reformáció egyik bölcsőjére esett a választás a jubileumi esztendőben. Álmokból tettre hívő igehirdetés, lelkészszentelés, Pro Partium, Pro Ecclesia és M. Nagy Ottó díjak átadása után a naprakész ügyeket is tárgyalta a Főtiszteletű Közgyűlés.
 

Máramarostól, Szatmáron, Szilágyságon, Érmelléken, Biharon át a Bánságig az egyházkerület mind a kilenc egyházmegyéje képviseltette magát és hallhatta pénteken délelőtt 10 órakor Király Lajos házigazda esperes tanulságos és tettre buzdító igehirdetését a Római Levél 13. részének 11. verse alapján: „Mindezt tegyétek meg, mert tudjátok az időt, eljött az óra, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk.”
 

Az álmok mindig fontos szerepet töltöttek be az emberiség történetében, a felolvasott Ige is álomról és álmodozásról beszél, melyek látleletként jelen voltak a korai keresztyének életében. Az prédikátor először azt vizsgálta meg, mi történik akkor, ha az ember életéből hiányzik a mennyei látás és álmodás, majd megláttatta, hogy mi történik akkor, ha mindezeket Istentől kapjuk ajándékba. Ha nem a mennyei látás irányit bennünket, elpazaroljuk talentumainkat és beteljesületlen, reménytelen élet vár ránk. Életünk rémálom lesz. Végezetül pedig egy ószövetségi álomba és a cselekvés kettős összefonódásába engedett betekintést az igehirdető, aki külön a felszentelendő lelkipásztoroknak is üzent: nem lehet eleget tenni az emberi elvárásoknak, mert elveszhetünk a világ sodrásában. Ha kudarcteljes életet akarsz élni, igyekezzél mindenkinek tetszeni!
 

„Álmodtam egy világot magamnak, / Itt állok a kapui előtt, / Adj erőt, hogy be tudjak lépni, van hitem a magas falak előtt.” – szólt az idézet és a további bátoritás: Légy Isten alkalmas eszköze, aki olyan célokat és álmokat ad, amelyek mellé hitet is ajándékoz, és reménységet afelől, hogy álmainkat és céljainkat akadályozó falakat az Ő segítségével legyőzhetjük. Ne csak álmodók legyünk, de cselekvők is az Ő dicsőségére és egymás javára!
 

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerült püspöke és Forró László egyházkerületi főjegyző, valamint világi vezető társuk Bara Lajos egyházkerületi főgondnok ültek az úrasztala mögé és bonyolították le azt az ünnepi közgyűlést, mely sokak számára felejthetetlen marad. Vannak, akik égbe emelkedő sasok fészkeként emlékeznek majd vissza a Láncosra, – ők a felszenteltek, és vannak olyanok, akik áldozatkész munkájuk elismerésének helyszíneként gondolnak majd vissza Partium emblematikus templomára.
 

Csűry István főpásztori gondolatait követően négy lelkipásztor állt, majd térdelt az úrasztala elé. Kis Ilonka Csilla Nagyvárad-réti-, Kis Bálint Nagyvárad-rogériuszi segédlelkész, Fehérvàri Istvàn Csaba feketegyarmati- és Vékony Roland apahegyi lelkipásztor szenteltetett fel. Az esküszöveg bátor és határozott elmondása után négy esperes kézrátétellel tolmácsolta Isten áldását a „szemtelenül” fiatal lelkészek felé.
 

Vinczéné Pálffy Judit egyházkerületi missziói előadótanácsos a Pro Partium és a Pro Ecclesia díjak átadásával mondott köszönetet mindazoknak a közösségeknek, akik tettek az egyházért. Mindenekelőtt azok a külföldi szervezetek kaptak elismerést, akik gyülekezetekért hoztak áldozatot a rendszerváltást követően. Igy kapott Pro Partium díjat: a hollandiai ROG HUIZEN SZERVEZET, az EMST-i Református Gyülekezet. A Stichting Hart in Roemenië, a MeHoRo Alapítvány, a HART ALAPÍTVÁNY, a Sliedrechti Református Gyülekezet, valamint szintén Hollandiából a szatmáriakat segítő Working Group Romania – Oosterbierum, továbbá a németországi VELDHAUSENI Református Gyülekezet, a Hulp in Roemenie Alapítvány, Rainer Tyrakowski-Freese elnök úr,valamint a Kanadai Presbiteriánus Egyház Nemzetközi Missziói Ügyosztálya.
 

A Pro Ecclesia díjaknak négy gyülekezet is örvendhetett. A magyar reformáció bölcsője Erdőd a kisgyülekezetek kategóriában nem véletlen, hogy éppen ebben az évben kapta meg a díjat. Szintén kisgyülekezetek kategóriában nyert a bihari egyházmegyébe kebelezett Kügypuszta. A közepes gyülekezetek kategóriájában a szintén szatmári Sárközújlak, a nagy gyülekezetek kategóriában a szilágysági Varsolc kapott elismerést…
 

Szűcs Éva tanügyi előadótanácsos az M. Nagy Ottó díjat adja át évente mindazoknak, akik az egyház meghosszabbított kezei a tanintézményekben. Idén a megtiszteltetés Győrbíró Csilla Szatmár megye református vallás szakos tanfelügyelőét érte, aki évtizedek szorgalmas és áldozatkész munkájának eredményeként vehette át az díjat. A tanügyi előadótanácsosnak egy meglepetésdíja is akadt, ugyanis a Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés előtt köszönték meg Szilágyi Évának a Szatmárnémeti Református Gimnázium volt igazgatónőjének kitartó szolgálatát, mellyel a gimnáziumot rendíthetetlenül vezette.
 

Nemcsak helyszint adott tehát Szatmár a közgyűlésnek, hanem érdemes díjazottakat, akik ezzel bátoritást is kaptak a további szolgálatokra. A Szatmár-Láncos Református Egyházközség csapata pedig kitűnő házigazdaként tett meg mindent, hogy mindenki jól érezze magát.
 

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: