2013-08-22 08:32:16• hírek • Szatmár.ro, Pálffy Tamás Szabolcs

Unitáriusok találkoztak Szatmáron

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! (...) Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor." - hallgatták a 133. zsoltár verseit a Szatmárnémetiben szórványban élő unitáriusok és más felekezetű családtagok a Székelykeresztúrról (Hargita megye) érkezett unitárius kirándulókkal a Németi Református Egyházközség gyülekezeti termében múlt vasárnap tartott istentisztelet keretében.

Pálffy Anna-Mária, az Észak-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség 2013. június 1-től kinevezett lelkésznője három megye (Szatmár, Szilágy és Máramaros) többszörös kisebbségben élő unitáriusait igyekszik egybegyűjteni, megszólítani, lelkigondozni és nyilvántartani. Sem Szatmáron, sem Nagybányán, de Zilahon és Máramarosszigeten sincs unitárius tulajdonú templom vagy imaház.

A gyakorló lelkészi tevékenységét 2000. szeptemberében Marosvásárhelyen kezdő Pálffy Anna-Mária kihívásként fogadta Bálint Benczédi Ferenc püspök általi új kinevezését, hiszen ezek a régiók ismeretlenek voltak számára. A három megye területére kiterjedő szórványlelkészi szolgálat kihívásait jól érzékelteti az is, hogy nincsen lelkészi hivatala, az istentiszteletek megtartása és a hívek meglátogatása érdekében saját tulajdonú személygépjárművel rója a kilométereket. E fizikailag rendkívül fárasztó szolgálat során örömöt és elégtételt jelent a szórványban vallásukhoz ragaszkodó és az istentiszteleteken résztvevő unitáriusok és más felekezetű családtagjaik lelkiismeretes hozzáállása.

Ennek jó példája volt az augusztus 18-i, vasárnap délutáni alkalom, amikor nemcsak közös imádkozás, de népművészeti előadás keretében töltöttek együtt másfél órát a Szatmáron lakó unitáriusok Székelykeresztúrról érkezett hittestvéreikkel.

„Szatmári híveink példát mutattak, hogyan lehet szórványban egyszerű és csendes, de szeretetteljes és sikeres találkozót szervezni. Asszonyaink házi készítésű süteménnyel érkeztek az eseményre, a szeretetvendégség asztaláról a nyár gyümölcseit lehetett fogyasztani, férfi híveink barátsággal és jókedvvel „tarisznyálták fel" a Székelyföldről idelátogatókat saját termésbeli borral." - nyugtázta a lelkésznő, s ezzel a homoródalmási származású szatmári szórványgondnok, Sándor Gyula is egyetértett.

A szatmári unitáriusok közössége e helyen is köszöni a Németi Református Egyházközség lelkipásztorának, nagytiszteletű Sipos Miklósnak, hogy teret biztosított e találkozónak, úgyszintén a városbeli Evangélikus Egyházközség Vezetőségének, hogy a Wolfenbüttel utcai imaházban megtarthatják istentiszteleteiket.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # hétvégiinterjú # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: