2010-09-13 15:53:45• hírek • Szatmar.ro

Új épület, hagyományos szellemiség

Az új iskolai év új épületcsoportot hozott Szatmárnémeti egyik legelismertebb intézményének, a Kölcsey Ferenc Nemzeti Kollégiumnak. Az újonnan átvett, a katolikus egyház tulajdonába tartozó épület állapota azonban jócskán rászorul a javításokra, átalakításokra. Termei az eddigiektől méreteiben és állapotában is eltérőek, bizonyos laboratóriumai pedig immár teljességgel hiányoznak.

Az ünnepi megnyitó ennek tükrében a szatmárnémeti filharmóniában volt megtartva hétfőn, amelynek nézőterére a diákság jó része be sem fért, a kihangosításnak köszönhetően azonban mindenki hallhatta az új vezetők, illetve meghívottak szavait. Pataki Enikő, az intézmény új igazgatója ünnepi köszöntőjében az iskola szellemiségét méltatta, amely a legnehezebb időben is meghatározó volt és átsegítette a gondokon a diákokat, tanárokat, szülőket.

Ez a szellemiség az, ami az új épület felújításában nyújtott segítségben vezette a szülőket, amiért köszönet jár mindenkinek. Az igazgató szerint „nem a veszteség érzetével, hanem az új kihívással kell a jövőre gondolni", hiszen a megyében ez az intézmény élen jár az oktatásban és a tanulásban.

A bátorító szavak után Kereskényi Gábor alpolgármester beszélt az intézmény nehézségeiről, amelyet meg kellett oldani. "Úgy tűnik immár körvonalazódott a megoldás, amely azt mutatja, hogy a Kölcseynek nem csak múltja és jelene van, de jövője is lesz" - mondta Kereskényi.

A szülői bizottság nevében Erdei D. István képviselő köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta az 1989-es választások után megalakult RMDSZ egyik legfontosabb célkitűzése a tulajdonjog megszerzése volt. Körülbelül tíz év elteltével a történelmi egyházak is visszakapták tulajdonukat, ekkor jelent meg azonban a gond a Kölcsey Ferenc Nemzeti Kollégium addig használt épülete körül.

Úgy tűnik megoldást találtak erre, hiszen a jelenleg kapott épület rendbehozása után egy nagyobb alapterületű ingatlant használhatnak majd.


A filharmónia épülete megtelt a Kölcseys diákokkal
A filharmónia épülete megtelt a Kölcseys diákokkal


Bura László az egykori tanárok nevében, míg Muzsnay Árpád tanácsos az egykori diákok nevében szólt az ünnepségen résztvevőkhöz. A tanácsos Kölcsey Ferenc érdemeiről beszélt, majd átadta az iskola számára a költő anyakönyvi kivonatának másolatát. Varga Attila képviselő, az intézmény egykori diákja az összefogás fontosságát hangsúlyozta és arra hívta fel a figyelmet, hogy nem az épület az, ami Kölcseyvé teszi az intézményt, hanem a szellemiség, amit az új falak között is meg lehet és meg kell tartani.

Az újonnan kapott épület történetéről, a Zárda templomról, illetve Szatmár egykori főteréről Átyim Pál tartott kis előadást. Az egybegyűlteket visszavezette egészen a XIX század elejéig, majd onnan napjainkig.

Az előadást követően Kovács András Ferenc Psalmus Transsylvanicus című versét szavalta el Huszti Brigitta X. osztályos tanuló, majd Hark Edina, Komusa Tamás, és Bálint Zsuzsa aligazgató tolmácsolta néhány egykori diák visszaemlékezését az iskoláról.

Láng Máté, a tavaly végzettek nevében szólt az egybegyűltekhez, majd Merk Annamária előadásában meghallgathatták a nemzeti kollégium himnuszát. Az ünnepi előadást követően, az iskola zászlaját felvonva az egybegyűltek átvonultak a oktatási intézmény épületeibe.
 


 


 
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: