2014-06-29 19:01:07• hírek • Szatmár.ro

Több mint ötezren vettek részt a Jézus Szíve Búcsún

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye búcsújára már órákkal a kezdés előtt gyülekeztek a Székesegyház előtti téren a zarándok hívek, akik táblákkal, zászlókkal érkeztek az egyházmegye számos pontjáról, de távolabbról, Erdély és Magyarország településeiről is.

A június 29-én, vasárnap, tizenegy órától tartott Jézus Szíve Búcsúra mintegy ötezren jöttek, kifejezni hódolatukat, és közelíteni saját szívüket a szeretet forrásához. A Székesegyház bejáratánál elhelyezett oltárnál Nm. és Ft. Dr. Cserháti Ferenc a külhoni magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be a legszentebb áldozatot Nm. és Ft. Schönberger Jenő megyéspüspökkel, Nm. és Ft. Cornel Damian bukaresti segédpüspökkel.

Az áldozatbemutatás elején Schönberger Jenő püspök három nyelven köszöntötte meghívott celebránsokat és a híveket, megemlékezve Szent Péter és Pál apostolok ünnepéről is, kérve pártfogásukat, és imádkozva Ferenc pápáért, hogy Jézus Szent Szíve szerint vezesse Krisztus egyházát. Cserháti Ferenc papi jelszavával vezette be gondolatait: "Jézus Szent Szíve ünnepe Isten lényegére, a Szeretetre, a Szeretet végső győzel­mére irányítja figyelmünket, egészen papi jelszavamnak megfelelően: Caritas omnia vincit - Isten, a szeretet mindent legyőz! A hitbeli meggyőződés, hogy 'az Isten szeretet', egyáltalán nem valamiféle légbőlkapott emberi vágyálom, hanem tapasztalati tény: Isten nagy tettei, cselekedetei a történelemben, és főleg Jézus Krisztus élete, tanítása egész működése megmutatták, hogy Isten nem egy eszme, nem egy elvont princípium, nem egy könyörtelen abszolútum, nem egy monstrum, hanem Isten eleven, élő való­ság, akinek hozzánk hasonlóan szíve van, olyan, mint egy jó pásztor, aki szeret és kész föláldozni magát értem és mindenkiért (vö. Gal 2,20)."

Jézus Szíve Búcsú

Szentbeszédében Isten szeretetének végtelenségéről, kimeríthetetlen voltáról beszélt: "Jézus Krisztus élete, tanítása, minden csodája gyógyí­tása, egész működése annak bizonyítéka, hogy Isten, a sok más látszat ellenére is, feltételek nélkül szereti saját teremtményét, az embert"

Idén is hívek tömege áldozott a város szívében, hiszen az átváltoztatott ostyát a tér számos pontjára elvitték a papok, majd megindult a körmenet, amelyben részt vettek azok a hívek is, akik addig a park fáinak árnyékában bújtak meg a tűző nap elől.

Az Oltáriszentség mögött felsorakozva majdnem teljesen körbevette a hívek lánca a parkot. Visszaérkezve idén is felcsendült a Jézus Szíve litánia, amely minden alkalommal az egyik legérzelemteljesebb momentum, a búcsút pedig az előírt imákkal és a himnuszokkal zárták.

A levonulás előtt, Cserháti Ferenc püspök, áldását adta a szélrózsa minden irányában a pódiumot körülfogó híveknek, akik közül sokan még a szentmise után is imájukkal és énekükkel töltötték meg a városközpontot.

Galéria:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # vírusstatisztika # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: