2015-04-30 16:44:50• hírek • Szatmár.ro

Tények és konkrét megoldási javaslatok a Dacia - Pannónia Hotel ügyében

A Szatmárnémeti RMDSZ egy meglehetősen széleskörű elemzést készített a Pannónia Szálló/Dacia Hotel helyzetéről és konkrét javaslatokat is tett a kialakult helyzet megoldására, arra, hogy az önkormányzatnak miként kellene közbeavatkoznia. A közleményt változtatások nélkül közöljük:

A Dacia - Pannónia Hotel ügyének megoldása prioritást jelentő kérdés a Szatmárnémeti RMDSZ számára. Továbbá úgy gondoljuk, hogy Szatmárnémeti összlakossága számára olyan fontos kérdésről van szó, amelyben politikai hovatartozástól föggetlenül mindenkinek egységesnek kell lennie. Fontosnak tartjuk, hogy azonnali lépések történjenek az épület állapotának megőrzése, illetve további romlásának megállítása érdekében. Ebben a kérdésben a következőket javasoljuk:

Jelenlegi helyzet: az épület előrehaladott romlási állapotának ténye ismert a szatmáriak előtt, a jelenlegi tulajdonos szándékos mulasztásai miatt a majdani felújítás korábban tervezett költségei mindenképpen nőni fognak. A jelenlegi polgármester joga és felelőssége az, hogy felhasználjon minden törvényes eszközt és lehetőséget arra, hogy a szatmári közösség számára okozott károkra megoldásokat keressen: felszólítsa, megbüntesse a tulajdonost mulasztásaiért, és elsősorban, hogy a helyi közösség érdekeit képviselje ebben az ügyben. Ebből az okból kifolyólag elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az ügyet érintő fontos dokumentumok komoly késésekkel kerüljenek a Szatmárnémeti Városi Tanács elé, mint ahogy történt a 2014-ben az Ügyészség által küldött kéréssel is. Szükséges, hogy a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal komolyan, és nem csak deklaratív módon avatkozzon be az ügy kezelésébe.

Véleményünk szerint három komoly ügyben kellene a helyi önkormányzatnak beavatkoznia

1. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi tulajdonosnak nincs meg az akarata, sem pedig a pénzügyi háttere az épület állagának a megőrzéséhez. Ebből kifolyólag a város vezetésének át kell vállalnia egyenlőre ezt a felelősséget: vonatkozik ez az épület homlokzatának a feljavítására, a Ruha István Átjáró és a tetőszerkezet rendbetételére. Véleményünk szerint ezek a munkálatok több száz ezer eurós kiadást jelentenek majd. Van megoldás megfelelő pénzügyi hátteret biztosítani ezekhez a munkálatokhoz: ahogy azt 2014-ben és 2015 elején is bemutattuk, a megváltozott jogszabályok értelmében az önkormányzat beavatkozhat és feljavíthat magántulajdonban lévő, de közösségi fontossággal bíró épületeket. Ezzel egyet tudunk érteni, és gyors beavatkozást kérünk ebben a kérdésben, a felmerülő költségek a munkálatok elvégzése után ugyanis átruházhatók a tulajdonosra.

A Pannónia Szálló homlokzata

2. Szatmárnémeti önkormányzata felperesként kell részt vegyen az ügyészség által az épület tulajdonosa ellen indított perben, de csakis egy tiszta jogi háttér megteremtése után, a szatmári közösségnek okozott károk pontos felmérése tükrében. Szatmárnémeti polgármestere által megrendelt felmérés ugyanis nem említi és nem is foglalkozik azokkal a szatmári közösség által elszenvedett károkkal, amit az épület tönkretétele miatt a város urbanisztikai képének romlása okozott. Fennáll a veszélye egy újabb per elvesztésének a rosszul előkészített döntések miatt.

3. A legfontosabb előrelépés, hogy megszületett egy eladási árajánlat és szándék a tulajdonos részéről, bár az ajánlattevés módja nem teljesen a törvényes formában történt meg. A javaslatot azonban mindenképpen ki kell elemezni, az előnyök és hátrányok mérlegelésével. Ebben a kérdésben azonban három kérdést tisztázni kell:

3.1 A törvény szigorú betartása az eljárás során: első számú prioritás, hogy minden részletében törvényes legyen ez a lépést.

3.2 A szükséges összeg biztosítása: véleményünk szerint az erre a célra szánt közpénzeket arra kellene fordítani, hogy az okozott károkat enyhíteni lehessen. A tárgyalások során az erre vonatkozó összegeket is be kell mutatni. Világos azonban, hogy egy több millió eurós, a költségvetésben jelenleg nem szereplő összeg előteremtése egy tételben nehézkes, az esetleges alkuk során figyelembe kell venni a több tételben való átutalás, kölcsönök és más pénzügyi lehetőségeket is. De az épület megvásárlása megnyithatja a különböző vissza nem térítendő forrásokhoz való hozzáférést, amelyeket az épület rendbetételére lehetne fordítani.

Hasznos lenne a hozzáférés kormányzati alapokhoz, összegekhez: ezúton is emlékeztetjük Szatmárnémeti polgármesterét arról a tényről, hogy többször jelezte már milyen komoly támogatással bírnak kormányzati szinten a helyi prioritást jelentő beruházások. Jóllehet ezekből egyelőre nem látni semmi. Talán most eljött az ideje ezeket az ígéreteket behajtani, hogy a szatmárnémeti önkormányzat költségvetése a lehető legkevesebbet sérüljön egy esetleges tranzakció révén.

A Pannónia Szálló homlokzata

3.3 Az épület rendeltetése: az épület megvásárlásának valószínűsíthetően nagy összege, a felújításhoz szükséges összegek vissza kell köszönjenek az épület jövőbeli felhasználásának terveiben. Nyilvános, minden réteg véleményét kikérő meghallgatás után kellene erről dönteni. Javaslataink szerint akár civil centrum, a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal egyes osztályainak székhelyül szolgáló épület, reprezentatív rendezvényterem is működhetne ott. A részletes tervek kidolgozásánál figyelembe kell venni ezeket a lehetőségeket is.

Az RMDSZ városi tanácsi frakciója teljes nyitottságot mutat majd a jövőben is minden olyan megalapozott javaslat irányába, amely a jelenlegi helyzet megoldását hivatott elősegíteni. De gyors és megalapozott döntések meghozatalát sürgetjük ebben az ügyben. Szatmárnémeti polgármesterének sürgősen meg kell kezdenie az épület homlokzatának a rendbetételét, az általa megrendelt felmésben ezek a lépések tételesen szerepelnek. Az eszközök a kezében vannak.

A Pannónia Szálló homlokzata

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # vírus statisztika # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: