2016-12-08 12:57:45• hírek • Szatmár.ro

Templombúcsú és karácsonyi énekkoncert Szent Miklós ünnepén

December 6-án, csodatévő Szent Miklós püspök napján, templombúcsút tartottak a Szent István-téri görögkatolikus templomban.

Az ünnepi Szent Liturgia főcelebránsa Ft. Gorcsa György, tokaji parókus, az Abaúj-Hegyaljai Esperesi Kerület főesperese volt, aki a hazai és külföldről érkező áldozópapokkal együt mutatta be a legszentebb áldozatot, a templomot megtöltő hívek részvételével. Az ünnepi szónok Ft. Istvánfi Szilárd, a Kis Szent Teréz plébánia káplánja, szentbeszédében csodatévő Szent Miklós püspököt, mint adventi embert, ajándékozót és iránytűt mutatta be.

„Ő az aki, a mai ember példaképe kell, hogy legyen, nem pedig egy óriástörpévé ledegradált, prémkucsmás Télapó, hisz az ilyen nem elég, hogy megfosztja a jó másfélezer éve élt szentet az életszentségétől és püspöki öltözékétől, de éppen az ellenkező rétegnek gyűjt gazdag alamizsnát, a bevásárlóközpontoknak és szupermarketeknek, nem pedig a szegényeknek. Felesleges pénzköltésre buzdít és nem imára vagy jó tettekre sarkall" - mondta.

A Szent Liturgia végén a Nyíregyháza-Jósavárosi Görögkatolikus Egyházközség Kórusa, Gebri József karnagy vezetésével, karácsonyi koncerttel örvendeztette meg az ünnepre összesereglett híveket. Az ünnep fényét emelő, egyházi műveket felsorakoztató előadás, közös együtténeklésre serkentette a hívekkel, akik kántálva igyekeztek mirováláshoz és antidoron osztáshoz járulni. Az elmúlt évekhez hasonlóan, ilyenkor jelenik meg a Szent Miklós Kilenced Füzetek könyvsorozat aktuális száma, már harmadik alkalommal.

A kilenc hétig tartó Nagykilenced összes szentbeszédét tartalmazó könyvecske díszpéldányát, mint viszontajándékot vehette kézbe az idei lelkigyakorlat-vezető atya, amit az egyházközség nevében id. Pallai Béla címzetes esperes, parókus nyújtott át neki, de bárki meg is vásárolhatta azt. Nemcsak lelki táplálékkal térhetett haza, aki eljött erre az ünnepre a templomba, de töltöttkáposztát is fogyaszthatott, sőt Szent Miklós kenyerét is magával vihette ajándékba.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: