2017-08-23 13:31:33• hírek • Szatmár.ro

Templombúcsú Nagykárolyban

Kalazanci Szent József napján tartják Nagykárolyban, a Szent titulusával rendelkező templom búcsúmiséjét.

A szegény gyermekek felkarolója, a piarista rend első generálisa, Kalazanci Szent József 1557-ben született Spanyolországban. Kalazancius és az általa alapított piarista rend a 17. század kezdetének súlyos kihívásaira, azaz a széles néprétegek keresztény nevelésének hiányára adott megoldást az ingyenes népoktatás, az iskolai evangelizáció intézményével. Ez akkor új karizmaként jelent meg az Egyház életében. Szolgálata nem csupán saját kora gondjaira hozott enyhülést, de a következő századokban is emelte az evangelizáció minőségét, segíti ma is az embereket az értékválsággal küszködő, globalizálódó modern világban.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében Nagykárolyban szenteltek Kalazanci Szent József tiszteletére templomot, 1779. augusztus 2-án. Búcsúját augusztus 25-én, este hat órától tartják. A szentmise szónoka Dr. Martos Balázs Levente, a Győri Hittudományi Főiskola biblikus teológiai tanára, a püspöki szeminárium prefektusa lesz.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: