2018-03-29 11:18:13• hírek • Közlemény

Szolgálatra való meghívásban

A nagycsütörtöki krízmamisében Schönberger Jenő püspök arra kérte papjait, legyenek olyan erényes papok, mint amilyet Szent Pál állít példaként eléjük.

Nagycsütörtökön délelőtt a katolikus egyházmegyei központokban a püspökök krizmamisét mutatnak be. A szentmisét az egyik szent olaj nevével szokták illetni, amelyet ebben a szentmisáldozatban áld meg a püspök. A krizma olaj és balzsam megszentelt keveréke, és ezzel keni meg a püspök a bérmálásban a szentséget felvevőket, illetve papszenteléskor a szentelendőket is.


A krizmamisében ugyanakkor megáldják a keresztelendők olaját - amit a kereszteléskor használnak a papok -, illetve a betegek olaját - amelyet a betegek szentségének kiszolgáltatásakor használnak. Nagycsütörtök ugyanakkor a papság születésnapja is, ilyenkor újítják meg a papszenteléskor tett ígéreteiket.


Szentbeszéde elején Schönberger Jenő püspök külön kitért erre, hozzátéve, hogy ilyenkor, homíliájában első sorban papjaihoz szól. Feléjük fordulva, Szent Pál személyét és tanításait ajánlotta példaként eléjük. "A papság önmagunk átadása Krisztusnak, és amikor szentségeket szolgáltatunk ki, bennünk Krisztus az, aki cselekszik.Viszont papi életünkben nem spórolhatjuk meg a saját erőfeszítésünket, Isten ránk számít. Arra épít, amit magunkba szívtunk, amit folyamatosan képezünk, amit nekünk kell az evangélium hirdetésében, az Úr szolgálatában Istennek ajándékoznunk. Szent Pál apostol személyét szeretném elétek állítani, hiszen a korinthusiakhoz írt első levelében a saját szolgálatáról is beszél. A kilencedik fejezetet, mint modellt, magunkra alkalmazhatjuk, kiértékelhetjük hitelességünket és hűségünket azzal az ideállal szemben, amit Szent Pál életében látunk."


A főpásztor azt kérte papjaitól, sikerüket a megtért, üdvözülésre vezetetett lelkek számában mérjék: "Mi Szent Pállal együtt úgy tekintünk papságunkra, mint szolgálatra való meghívásra, amit Jézustól kaptunk, aki magáról ezt vallja, az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon másoknak. (...) Szent Pál, sikerét a Jézus Krisztus megszabadító evangéliumára eljutott lelkek számával méri le. S hogy még könnyebbé tegye az emberek számára az evangélium elfogadását, ingyen ajánlja, nyújtja nekik, jóllehet ismeri az Úr parancsát, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Idézem:<<Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az evangélium hirdetője, ingyen nyújtsam az evangéliumot és ne éljek az evangéliumban gyökerező jogommal>> (1Kor 9,18)."


Schönberger Jenő püspök emlékeztetett, az evangélium hirdetése minden korban, időben és helyzetben feladat: "Kedves Paptestvérem! Kérve kérlek Istenre és Krisztus Jézusra, ki ítélni fog eleveneket és holtakat, az Ő eljövetelére és országára, hirdesd az igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan.Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel, eljön ugyanis az idő, amikor a józan tanítást nem hallgatják szívesen az emberek, hanem ízlésük szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat és csiklandoztatják a fülüket. Elfordulnak az igazság meghallgatásától és mesékre hajlanak... Te azonban maradj mindig meggondolt, viseld el a bajokat, lásd el az igehirdető munkáját, teljesítsd szolgálatodat."


Végül megköszönte paptestvéreinek, hogy elfogadták Jézus meghívását és követői lettek. Megköszönt minden lemondást, áldozatot és fáradtságos munkát, melyet az egyházmegyéért és a hívekért hoztak és hoznak továbbra is.


Az egyházmegye papjai a szentbeszédet követően a püspökkel közösen újították meg a szenteléskor tett ígéreteket. Az eukarisztikus ima végén a püspök megáldotta a betegek olaját, az áldozás utáni könyörgést követően pedig a keresztelendők olaját és a krizmát.


Ezzel megkezdődött húsvét megünneplése a szent háromnapban. A szatmárnémeti Székesegyházban a továbbiakban, csütörtökön este héttől az eukarisztia alapításának - az utolsó vacsora - emlékére mutatnak be szentmisét, pénteken délután három órától keresztúti ájtatosságot tartanak, este héttől pedig nagypénteki szertartás lesz passióénekléssel. Nagyszombaton reggel héttől látogatható az Oltáriszentség a szentsírnál, a feltámadási vigília szertartás pedig este fél kilenctől kezdődik - a végén körmenet és ételszentelés lesz. Vasárnap is megszentelik még a Székesegyházban a húsvéti eledeleket a reggel hét órai szentmise keretében. Azt követően reggel kilenctől, délelőtt tizenegytől és este hattól mutatnak be ott szentmiseáldozatot.


Hozzászólás:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: