2012-06-11 12:45:46• hírek • Szatmár.ro

Szeretett gyermekek vagytok

Mintegy kétszáz ministráns találkozóhelye volt szombaton a Mezőfényi Szent Mihály plébánia és környéke.

„Örvendezve szolgáljátok az Urat" mottóval rendezte idén, június 9-én, a Szatmári Római Katolikus Püspökség Ifjúsági Irodája a ministránsok egyházmegyei szintű találkozóját Mezőfényen. A gyerekek egy teljes napot töltöttek vidámságban, játékkal, versennyel, de nem utolsó sorban imával, erősítve egymásban a Jóisten szolgálatának szépségét és örömét. A rendezvény, melyre tizenhét plébánia csaknem kétszáz gyakorló ministránsa jött el, a fiatalok hivatástudatát, keresztény elkötelezettségét és hitét volt hivatott támogatni, lehetőséget adva a találkozásban rejlő erőgyűjtésre.

A tíz órakor kezdődött találkozó himnuszának eléneklése, és az ismerkedés után, a különböző plébániákról érkezett ministránscsoportok előadták rövid bemutatkozó produkciójukat - melyet zsűri értékelt -, majd később akadályversenyen mérték össze vallással kapcsolatos ismereteiket, ügyességüket és találékonyságukat.

Az akadályok sikeres vétele esetében a csapatok újabb pontokat szereztek, melyek összeadódva a korábban szerzett értékkel, felállítottak egy végső sorrendet köztük. Ez adta az egész napra jellemző versenyhangulatot, mely a szentmise utáni eredményhirdetésben teljesedett ki. A nap legfontosabb pontja azonban mégis a szentmise volt, amely mindannyiukat közösségbe építi, ami ministránsi hivatásuk befogadója és kiteljesítője.

A legszentebb áldozatot Ft. Reszler Mihály nagykárolyi főesperes jelenlevő paptársaival mutatta be. A ministránsokhoz fordulva a szentmise fontosságáról szólt: „Egy teljes napot töltöttünk itt a Mezőfényi plébánia környékén, de azt hiszem, hogy amiért eljöttünk, az most fog megtörténni, hiszen a szentmisében Jézussal találkozunk. Mi eljöttünk, mert hiszünk benne, örömmel akarjuk szolgálni. Csendben, ráfigyelve, igéjét szívünkbe vésve akarunk találkozni vele."

A szentbeszédet Ft. Lapka József ifjúsági és ministránslelkész mondta, melyben a fiataloknak az örömmel végzett szolgálatról beszélt: „A kereszténység az öröm vallása, és igazából az az ember éli meg a Jóisten szeretetét, aki nap, mint nap tud valami örömtelit és hálásat találni az életében. A boldogság csak akkor lesz osztályrészünk, ha elhisszük, hogy Isten a magunk egyszerűségében szeret és fogad el minket. Örvendezve szolgáljátok az Urat, mivel szeretett gyermekek vagytok, akikről Isten maga gondoskodik, akik a ministránsi szolgálatban újból és újból meghívást kaptok, hogy ne csak testileg legyetek Hozzá közel, hanem napról napra engedjétek Istent közelebb a szívetekhez is."

Lapka József arra kérte a ministránsokat, osszák meg másokkal is Krisztus barátságának örömét: „Közös meghívásunk van arra, hogy Isten örömhírét minél több emberrel ismertessük és éreztessük. Ebben nektek is felelősségteljes szerepetek van: a plébánosaitokkal együtt legyetek Krisztus hiteles, őszinte és valódi tanúivá. Számítunk rátok, hisz nálatok jobban senki nem ismeri az osztálytársaitokat, a barátaitokat. Ezért fontos, hogy megosszátok velük a Jézussal való barátság örömét és békéjét, egyszerű, szolgálatkész emberekként. A ministránsok védőszentjéhez, Szent Tarziciuszhoz hasonlóan ne feledjétek egy pillanatra sem, hogy értékes kincs, Isten barátsága van rátok bízva. Ez egy olyan kincs, amit meg kell osztani másokkal."

A szentmise végén Ft. Lapka József megköszönte a mezőfényi plébánia vendéglátását, a mezőfényiek segítőkészségét és befogadását. Ft. Reszler Mihály főesperes is a mezőfényiek vendégszeretetét emelte ki, kérve a fiatalokat, hogy vigyék el magukkal azt a kedvességet, és örömöt, amit itt tapasztaltak, és osszák meg mindazokkal, akikkel találkoznak.

A záróáldás után sor került a csapatok közötti verseny eredményének ismertetésére, az oklevelek és a díjak átadására. Ennek értelmében idén első lett a Kalazanci Szent József plébánia ministránscsopotja - a nyereményük egy közös reggeli a Püspök atyával a következő évi ministránstalálkozó reggelén -, második lett a Mikolai Szűz Mária Királynő plébánia csapata - ők egy kiránduláson vehetnek majd részt -, míg harmadik a Felsőbányai Nagyboldogasszony plébánia ministránsai lettek - ők a jövő évi találkozón nem kell majd részvételi díjat fizessenek. Győzteseket tehát hirdettek, de vesztesek nem voltak idén sem az egyházmegyei ministránstalálkozón, hiszen mindenki gazdagabb lett egy felejthetetlen nap élményével, sok új baráttal és emlékkel. Az elinduló buszok ablakaiban mosolygó arcok és integető kezek köszöntek el Mezőfénytől.

Galéria:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: