2017-02-28 14:52:14• hírek • Szatmár.ro

Szatmári Egyházmegyei Caritas - 2017-ben is visszatérnek a közkedvelt programok

A mai, folytonosan változó világban a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet rendületlenül teljesíti vállalt küldetését: rászoruló embertársaink segítését keresztény szellemben, fajra, nemre, nemzetiségre, politikai vagy vallási meggyőződésre való megkülönböztetés nélkül. A 2016-os évben számos projekt valósult meg a Caritas valamennyi tevékenységi területén, minden esetben úgy, hogy a helyi közösség aktívan hozzájárult a projektek sikeréhez.

Ami a Caritas gyermek- és ifjúsági programjait illeti, a legnagyobb erőfeszítések a hátrányos környezetből származó gyermekek és fiatalok integrációja érdekében folynak. „A szatmári és máramarosi régióban élő romák és más, szociálisan hátrányos helyzetű csoportok életkörülményeinek javítása" elnevezésű projekt célcsoportját az erdődi, túrterebesi és nagybányai roma közösségek képezik. A projekt 2014 januárja és 2017 decembere között valósul meg a Svájci Caritas, valamint a kolozsvári Roma Közösségek Erőforrás Központjának együttműködésével.

A COFA (Copil și Familie avagy Gyermek és Család) egy német mintára elgondolt projekt, amely 2016 júniusa és 2017 júniusa között zajlik. A projektben a „Barátság Háza" nyitott szociális központ kisiskolásai és azok családtagjai vesznek részt, közös, nevelő célzatú és szórakoztató foglalkozások révén fejlesztve a szülő-gyermek kapcsolatot.

A túrterebesi „Tours-i Szent Márton" Közösségi Központ az EKÉ-vel való együttműködésben 2016 szeptembere és novembere között tematikus parkot létesített Túrterebesen. A projekt a Szatmárnémeti Rotary Klub finanszírozásával valósult meg. A célkitűzések között a központ kedvezményezettjeinek környezettudatos nevelése, valamint a környezet óvásával és gondozásával kapcsolatos gyakorlati készségeik fejlesztése is szerepelt.

A fogyatékkal élő személyeknek szóló programok célja továbbra is a fogyatékkal élők integrációja, fejlesztése, annak érdekében, hogy önálló, örömökben és sikerekben gazdag életet élhessenek.

A „Mindenkinek Becsengettek" három országot - Magyarországot, Szlovákiát és Romániát - egybefogó Erasmus+ pályázatban a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet partnerként vesz részt. A 2016 novemberében indult és 2017 októberében záruló projekt Szatmár megyében 10, 5 és 10 év közötti, sajátos nevelési igényű gyermek integrációját tűzte ki célul, osztályfoglalkozásokon való rendszeres részvételük által.

A „Varázskert" az egyik legújabb Caritas-projekt, mely egy szenzoriális terápiás kert létrehozására irányul, fogyatékkal élő, valamint rosszindulatú megbetegedésekben szenvedő gyermekek számára. A kert a MOL Románia támogatásával, valamint egy kertépítő cég és 20 önkéntes bevonásával valósul meg augusztus végéig.

A szociális-karitatív programok 2016-ban is jelentős részét képezték a Caritas tevékenységének. A tavalyi évben a 2%-os kampány keretében 52.279 lej értékű adományt gyűjtött be a Caritas. A szervezet a teljes összeget szociális konyháinak finanszírozására fordította. A 2016-os évben összesen 4328 segélycsomag került kiosztásra rászoruló személyek és családok számára.

Időseknek is segítenek

Az időseknek szóló programok célja a még aktív idősek társadalmi elszigetelődésének megelőzése, valamint a krónikus betegségekben szenvedő idősek otthoni, megszokott környezetükben való ápolása a Caritas házi betegápolói szolgáltatása révén.

A "ConectING = sosem egyedül" program keretében 70 idős sajátította el a számítógéphasználat alapjait. 17 önkéntes nyújtott önzetlen segítséget a projekt megvalósításában, ők vállalták az idősek képzését.

A Caritas házi betegápolói rendszere jelenleg 12 központot foglal magába, melyek a környező településeket is ellátják. Szatmár és Máramaros megyékben ilyen módon összesen 37 településen biztosít házi betegápolást a Caritas. 2016-ban 2 újabb településen nyílt központ: Szatmárhegyen és Felsővisón. Az idei 2%-os kampány keretében a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet házi betegápolói rendszerének működtetésére gyűjt. Jövedelemadójuk 2%-ának a Caritas felé való átirányításával a lakosok közvetlenül hozzájárulhatnak a házi betegápolói hálózat működéséhez.

A szervezet valamennyi tevékenységi területén lelkes önkéntesek segítették a Caritas munkáját. 2016-ban a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet programjaiban több mint 500 önkéntes vett részt.

A Caritas, a nagyváradi Caritas Catolica-val együtt projektpartner a 2016-2017-ben zajló VOLO projektben, mely lehetőséget biztosít az önkéntesek számára, hogy online választhassanak a számukra legvonzóbb önkéntes lehetőségek közül és ezekre ugyanúgy, online jelentkezhessenek.

Gyerekek és fiatalok nevelése

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet nevelési programjaiban 2016-ban 2261 gyermek és fiatal vett részt. A szervezet által ellátott, fogyatékkal élő személyek száma a tavalyi évben 256 volt. 646 személy részesült a szervezet szociális szolgáltatásaiban és 1369 idős embernek segített a Caritas 2016-ban. A kedvezményezettek száma ilyen módon a tavalyi évben 4532 volt. Ehhez a számhoz hozzátehetők még azok a személyek, akik alkalmi segítséget kapnak a szervezet részéről segélycsomagok formájában. A Caritas kedvezményezettjeinek valós száma így tulajdonképpen meg is duplázódik, azaz 8000 körül van.

A tavalyi év nagy eseményei: a Jótékonysági Maraton, az "Egymillió csillag" szolidaritási akció, a Karácsonyi jótékonysági vásár voltak. Mindezen események az idén is megszervezésre kerülnek, de új, meglepetés-elemekkel gazdagítva.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: