2013-03-27 12:29:34• hírek • Szatmár.ro

Római katolikus templomok ünnepi miserendje

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye templomainak miserendje nagyhétre és Húsvétra. A lista nem teljes, időpont-változtatások lehetségesek. A legfrissebb és legpontosabb információkért látogassák plébániájuk szentmiséit!

Szatmári Esperesi Kerület

Székesegyház plébánia

Csütörtök:
10:00 Olajszentelési szentmise
19:00 Szentmise az eukarisztia alapításának emlékére
15:00 Keresztúti ájtatosság
19:00 Nagypénteki szertartás passióénekléssel

Szombat:
07:00-20:00 Szentségimádás
20:30 Vigília szertartás: tűzszenteléssel, a húsvéti gyertya meggyújtásával, a keresztségi fogadalmak megújításával, feltámadási szertartással, a szentmise végén körmenettel és ételszenteléssel.

Vasárnap:
07:00 Szentmise ételszenteléssel

09:00 Szentmise

11:00 Szentmise

18:00 Szentmise


Hétfő:
07:00 Szentmise

09:00 Szentmise

11:00 Szentmise

18:00 Szentmise

Jézus Szíve plébánia

Román közösség:

Csütörtök:
18:30 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére

Péntek:
18:30 Nagypénteki szertartás
20:00 Keresztúti ájtatosság

Szombat:
22:00 Feltámadási vigília szertartás szentmisével és ételszentelés


Vasárnap:
11:30 Ünnepi szentmise


Hétfőn:
11:30 Szentmise

18:00 Húsvéti koncert - az Aurel Pop Művészeti Líceum diákjainak, és az Adoremus kórus közreműködésével

Német közösség:

Csütörtök:
20:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, majd 23:00 óráig Szentségimádás (21:00 órától a német, 22:00 órától a román közösség részvételével)


Péntek:
20:00 Keresztúti ájtatosság, melyet nagypénteki szertartás követ


Szombat:
20:00 Feltámadási vigília szertartás szentmisével, majd körmenet és ételszentelés


Vasárnap:
10:00 Ünnepi szentmise


Hétfő:
10:00 Szentmise

Zárda templom

Csütörtök:
19:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, majd szentségimádás

Péntek:
19:00 Nagypénteki szertartás, utána a rózsafüzér és litánia elimádkozása


Szombat:
19:00 Vigília szertartás szentmisével, utána ételszentelés


Vasárnap:
10:00 Ünnepi szentmise


Hétfő:
10:00 Szentmise

Szent János apostol és evangélista plébánia


Csütörtök:
19:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, utána éjfélig szentségimádás „Virrasszatok és imádkozzatok” címmel


Péntek:
15:00 Keresztúti ájtatosság

19:00 „Az Úr szenvedésének ünneplése” - nagypénteki szertartás.


Szombat:
08:00-16:00 Szentségimádás a szentsírnál

20:00 Húsvéti vigília szertartás


Vasárnap:
Szentmisék 7:30-tól, 10:00-től, 12:00-től és 19:00-től


Hétfő:
Szentmisék 7:30-tól, 10:00-től


Szent Antal plébánia


Csütörtök:
18:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére


Péntek:
18:00 Nagypénteki szertartás


Szombat:
20:00 Vigília szertartás, majd ételszentelés


Vasárnap:
11:00 Szentmise


Hétfő:
12:00 Szentmise

Szatmárudvari

Vasárnap:
07:00 Szentmise és ételszentelés


Kakszentmárton

Vasárnap:
09:00 Szentmise és ételszentelés


Szent József templom

Vasárnap:
08:30 Szentmise


Mikolai Szűz Mária Királynő plébánia és filiái


Csütörtök:

Mikola: 19:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére

Szárazberek: 17:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére


Péntek:

Mikola: 15:00 Keresztúti ájtatosság, 19:00 Kereszthódolat

Szárazberek: 16:30 Keresztúti ájtatosság, 17:00 Kereszthódolat


Szombat:

Mikola: 20:00 Vigília szertartás

Szárazberek: 17:00 Húséti vigília szertartás


Vasárnap:

Mikola: 08:00 Ételszentelés, 11:00 Szentmise

Egri: 09:00 Szentmise, majd ételszentelés

Szárazberek: 07:30 Ételszentelés, 13:00 Szentmise

Sándorhomok: 07:00 Ételszentelés. 14:00 Szentmise


Hétfő:

Mikola: 11:00 Szentmise

 

Erdődi esperesi kerület


Kis Szent Teréz plébánia

Csütörtök:
18:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, majd 21:00 óráig szentségimádás


Péntek:
18:00 Nagypénteki szertartás, utána ifjúsági fáklyás keresztút


Szombat:
20:00 Húsvéti vigília szertartás, majd 22:20-tól ételszentelés

Vasárnap:
07:30 Ételszentelés
08:00 Szentmise
10:00 Ünnepi szentmise
12:00 Ünnepi szentmise

Hétfő:
08:00 Szentmise
10:00 Szentmise

Szent Család plébánia

Csütörtök:
18:00 Ünnepi szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, majd 20:00-ig szentségimádás

Péntek:
10:00 Keresztúti ájtatosság
18:00 Passió, hódolat a Szent Kereszt előtt, közös szentáldozás, majd irgalmasság-kilenced

Szombat:
Egész napos szentségimádás 09:00-től 19:00-ig, majd 19:00-től feltámadási szertartás, húsvéti vigília szentmise, majd feltámadási gyertyás körmenet, és ételszentelés


Vasárnap:
7:30 Ételszentelés
09:00 Ünnepi szentmise
11:00 Ünnepi szentmise

Hétfő:
09:00 Szentmise
11:00 Szentmise

Szentlélek plébánia


Csütörtök:
19:00 Szentmise

23:00 Virrasztás


Péntek:
17:30 Keresztúti ájtatosság, 18:00 Nagypénteki szertartás, majd este 10-ig csendes virrasztás a szentsírnál


Szombat:
12:00-20:00 Közös szentségimádás szentsírnál

21:00 Vigília szertartás


Vasárnap:
07:30 Ételszentelés

11:00 Ünnepi szentmise

18:00 Ünnepi vesperás


Hétfő:
09:00 Szentmise

11:00 Szentmise


Erdődi Nagyboldogasszony plébánia

Csütörtök:
18:00 Szentmise


Péntek:
17:00 Nagypénteki szertartás


Szombat:
20:30 Vigília szertartás

Vasárnap:
07:00 Ételszentelés
10:00 Szentmise

Az erdődi Zárdában:

8:00 Szentmise

Hétfőn:
08:00 Szentmise
10:00 Szentmise

Krasznabélteki Szent László plébánia

Csütörtök:
Krasznabéltek: 18:00 Szentmise
Filia: Szakasz:17:00 Szentmise

Péntek:
Krasznabéltek: 18:00 Jézus kereszthalála - nagypénteki szertartás
Filia: Szakasz: 16:00 Jézus kereszthalála - nagypénteki szertartás

Szombat:
Krasznabéltek: 09:00-19:00 Szentségimádás
Krasznabéltek: 19:00 Vigília szertartás
Filia: Szakasz: 17:00 Vigília szertartás

Vasárnap:
Krasznabéltek: 7:30 Ételszentelés
Krasznabéltek: 10:00 Szentmise
Filia: Szakasz: 11:30 Szentmise ételszenteléssel
Szokond: 08:30 Szentmise ételszenteléssel

Hétfő:
Krasznabéltek: 10:00 Német nyelvű szentmise
Filia: Szakasz: 11:30 Szentmise
Gyöngy: 08:30 Szentmise


Ugocsai esperesi kerület

Túrterebesi Nagyboldogasszony plébánia

Csütörtök:
18:00 Szentmise, majd 20:00 óráig szentségimádás


Péntek:
18:00 Nagypénteki Szertartás, majd szentségimádás 20:00 óráig


Szombat:
10:00-19:00 Szentségimádás

19:00 Feltámadási szertartás és körmenet

Vasárnap:
7:30 Szentmise, utána ételszentelés, 10:30 Szentmise
Fíliák: Túrterebes Szőlőhegy 09:00 Szentmise
Kisbábony 13:00 Szentmise és ételszentelés

Hétfő:
8:30 Szentmise
10:30 Szentmise

Nagyszombati körmenet 2012-ben

Halmi Szent József plébánia és fíliái

Csütörtök:
Halmi: 19:00 Szentmise

Nagytarna: 17:00 Szentmise


Péntek:
Halmi: 12:00 Keresztúti ájtatosság, 19:00 Nagypénteki szertartás
Nagytarna: 15:00 Keresztúti ájtatosság 16:00 Nagypénteki szertartás


Szombat:
Halmi: 21:00 Vigília szertartás

Nagytarna: 18:00 Vigília szertartás


Vasárnap:
Halmi: 7:00 Ételszentelés, 12:00 Szentmise

Nagytarna: 10:00 Szentmise majd ételszentelés

Turcibánya: 08:00 Szentmise majd ételszentelés


Hétfő:
Halmi: 09:00 Szentmise

Nagytarnán:11:00 Szentmise


Sárközújlaki Szent Kereszt Felmagasztalása plébánia

Csütörtök:
19:00 Szentmise, majd 22:00 óráig szentségimádás


Péntek:
19:00 Nagypénteki szertartás


Szombat:
10:00-20:00 Szentségimádás

20:00 Feltámadási szertartás és gyertyás körmenet


Vasárnap:
08:30 Ételszentelés

11:00  Ünnepi szentmise

Filiákban: Meggyesgombás: 06:00 Ételszentelés, majd 12:30 Szentmise

Adorján: 07:00 Szentmise ételszenteléssel


Hétfő:
10:30 Szentmise


Avasfelsőfalui Krisztus Király plébánia:

Csütörtök:
17:00 Magyar nyelvű szentmise 19:00 Román nyelvű szentmise


Péntek:
17:00 Magyar nyelvű szertartás 19:00 Román nyelvű szertartás


Szombat:
22:00 Vegyes nyelvű szentmise

Vasárnap:
8:00 Magyar nyelvű szentmise, ételszenteléssel

10:00 Román nyelvű szentmise, ételszenteléssel


Hétfő:
09:00 Román nyelvű szentmise 11:00 Magyar nyelvű szentmise


Nagykárolyi I. esperesi kerület

Kalazanci Szent József  plébánia

Csütörtök:
19:00 Szentmise, utána egyórás virrasztás az Oltáriszentség előtt

Péntek:
10:00 Keresztúti ájtatosság
18:00 Krisztus szenvedéstörténete (Passió), majd hódolat a kereszt előtt

Szombat:
10:00 Egész napos szentségimádás a szentsírnál
20:00 Vigília szertartás, majd körmenet.


Vasárnap:
08:00 Szentmise majd ételszentelés
11:00 Ünnepi szentmise
19:00 Szentmise


Hétfő:
09:00 Szentmise
19:00 Szentmise


Fatimai Szűz Mária plébánia


Csütörtök:
19:00 Szentmise, majd 24:00 óráig csendes virrasztás az Úr Jézus Olajfák-hegyi szenvedésének emlékére (gyónási lehetőséggel)


Péntek:
10:00 Keresztúti ájtatosság

18:00 Nagypénteki szertartás, majd 21:00-ig szentségimádás


Szombat:
09:00-19:00 Szentségimádás a szentsírnál

19:00 Feltámadási vigília szertartás, jó idő esetén gyertyás körmenettel


Vasárnap:
07:00 Szentmise, majd ételszentelés

08:30 Szentmise, majd ételszentelés

10:00 Ünnepi húsvéti szentmise

Hétfő: 09:00 Szentmise


Kaplonyi Szent Antal plébánia


Csütörtök:
18:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, majd egy óra virrasztó szentségimádás a Páduai Szent Antal plébániatemplomban


Péntek:
12:00 Keresztúti ájtatosság a Szent Antal és Szent József templomokban

18:00 Nagypénteki szertartás a Szent Antal plébániatemplomban


Szombat:
08:00-tól 20:00-ig Szentségimádás a szentsírnál, 20:00 Húsvéti Vigília szertartás a Páduai Szent Antal plébániatemplomban.

Vasárnap:
07:00 Ételszentelés a Szent József templomban
07:00 Szentmise a Páduai Szent Antal plébániatemplomban, majd ételszentelés
08:30 Szentmise a Szent József templomban
10:00 Ünnepi szentmise a Páduai Szent Antal plébániatemplomban
18:00 Szentmise a Páduai Szent Antal plébániatemplomban

Kálmándi Szent Anna plébánia

Csütörtök:
19:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére


Péntek:
15:00 Nagypénteki szertartás , majd 20:00-ig Szentségimádás


Szombat:
9:00-20:00 Szentségimádás
20:00 Vigília szertartás


Vasárnap:
7:00 Ételszentelés
8:00 Szentmise
10:00 Ünnepi nagymise
19:00 Szentmise


Hétfő:
8:00 Szentmise
10:00 Szentmise


Mezőfényi Szent Mihály plébánia


Csütörtök:
20:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére


Péntek:
10:00 Keresztúti ájtatosság
15:00 Nagypénteki szertartás passióénekléssel, majd szentségimádás szombat este 20:00-ig


Szombat:
20:00 Vigília szertartás


Vasárnap:
07:00 Ételszentelés
08:30 Szentmise
10:00 Szentmise
15:00 Vecsernye


Hétfő:
08:30 Szentmise
10:00 Szentmise
15:00 Vecsernye


Nagykárolyi II. esperesi kerület


Szentlélek plébánia és filiája


Csütörtök:
18:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, majd fél óra csendes és egy óra közös szentségimádás

Péntek:
15:00 Keresztúti ájtatosság
18:00 Nagypénteki szertartás

Szombat:
09:00-18:00 Szentségimádás a szentsírnál
18:00 Húsvéti vigília szertartás, majd a végén feltámadási gyertyás körmenet

Vasárnap:
7:30 Szentmise (ételszenteléssel)
Fília: Gencs: 09:00 Ételszentelés és szentmise
11:00 Húsvéti ünnepi szentmise

Hétfőn:
09:00 Szentmise
11:00 Szentmise

Nagymajtényi Nagyboldogasszony plébánia

Csütörtök:
Nagymajtény: 19:00 Szentmise, 23:00-24:00 Virrasztás

Péntek:
Nagymajtény: 10:00 Keresztúti ájtatosság, 15:00 Nagypénteki szertartás
Gilvács: 12:00 Keresztúti ájtatosság
Domahida: 17:00 Keresztúti ájtatosság és passió

Szombat:
Nagymajtény: 11:00 Szentségimádás a szentsírnál 20:00 feltámadási szertartás

Vasárnap:
Nagymajtény: 08:30 Ételszentelés, 11:00 Ünnepi szentmise körmenettel
Gilvács: 09:00 Szentmise és ételszentelés
Domahida: 07:00 Szentmise ételszenteléssel

Hétfő:
Gilvács: 09:00 Szentmise
Nagymajtény: 10:00 Szentmise
Domahida: 11:00 Szentmise

Mezőpetri Árpádházi Szent Erzsébet plébánia és filiája


Csütörtök:
19:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére


Péntek:
15:00 Keresztúti ájtatosság, majd nagypénteki szertartás


Szombat:
20:30 Húsvéti vigília szertartás, majd a végén feltámadási gyertyás körmenet


Vasárnap:
8:00 Szentmise (ételszenteléssel)

11:00 Húsvéti ünnepi szentmise

Filia: Piskolt: 09:15 Szentmise (ételszenteléssel)

Hétfőn:
08:30 Szentmise
10:00 Szentmise

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: