2019-09-09 13:08:19• hírek • Bede Emőke

Rengeteg újdonságot hozott az új tanév a Hám János Líceum diákjai számára

Az ország más tanintézményeihez hasonlóan a szatmári Hám János Római Katolikus Elméleti Líceumban is megkezdődött a tanév. Az elméleti képzésben részt vevő diákok a székesegyházban, a szakképzésben tanulók pedig a Kálvária templomban gyűltek össze ezen ünnepi alkalomra.

„A mai ünnep iskolai közösségünk számára a 2019/2020-as tanév kezdésének az ünnepe! Ismét egy új tanév előtt állunk, de mint minden új tanév, ez is ezernyi titkot és ezernyi feladatot rejt. Mindenkinek megvan a feladata ebben a munkában. A feladat, a munka pedig nem más, mint az, hogy szülők diákok és tanárok együtt egy irányba haladjunk és növekedjünk keresztény értékek alapján” – nyitotta meg ünnepi beszédét Ádámkó István, a tanintézmény vezetője. Kifejtette: e növekedéshez nem csak a tanuláson át vezet az út, elengedhetetlen hozzá a krisztusi példa követése, saját hibáink felismerése, valamint a megfelelő alázat és elköteleződés megléte is.Mint kiderült, a Hám János Líceumban ebben az évben összesen 835 diák kezdi meg a tanévet, és szerencsére ki lehet az is jelenteni, hogy a nyári munkálatoknak köszönhetően az iskola által használt épületek megújulva, a tanulásnak optimális környezetet nyújtva várják az óvodásokat és a diákokat.
 

Ám nem csak ez adhat okot örömre a líceum diákjai számára, hanem az is, hogy képzések és ösztöndíjak terén is több fontos változást hozott magával az új tanév. „Örömmel jelentem be, hogy ebben a tanévben líceumi szinten új típusú osztállyal bővült az iskolai kínálatunk, mégpedig a vallásturizmus osztállyal. Örömmel számolhatok be arról is, hogy elektronika és automatizálási profilú, elektronikai műszerész osztályaink (szám szerint három) duális szakképzési rendszerben növekedhetnek szakmailag. Ennek lényege, hogy az állami ösztöndíjon kívül, a partner cégek is ösztöndíjban részesítik diákjainkat. Az iskolánkhoz tartozó Pax Egyesület pedig többek között a Szent Alajos Konviktus diákjai számára is ösztöndíjat biztosít” – összegezte a legfontosabb változásokat Ádámkó István.A szentmise keretében a helyi és megyei elöljárók is köszöntötték pár szóban az új tanévet, majd a közös ima után a népes diáksereg átvonult az iskolaépületbe, hogy szűkebb körben is találkozzanak az tanítónőkkel, osztályfőnökökkel.
 

A délutáni órákban sor került a szakosztályok tanévnyitójára is, melynek a Kálvária templom adott otthont. Pakot Géza atya, a tanintézmény spirituálisa a szentmise alkalmával arra buzdította a diákokat, hogy Jézus Krisztushoz és Szent Józsefhez hasonlóan ne csak öncélú tanulással teljenek mindennapjaik, hanem a megszerzett tudást igyekezzenek mások javára fordítani, melyért a végső számadás során majd elnyerik méltó jutalmukat.Ádámkó István iskolaigazgató pedig abbeli örömének adott hangot a délutáni szentmise alkalmával, hogy a szakosztályosok létszáma igencsak szépen gyarapodott, hiszen a 2019-2020-as tanévben nem kevesebb mint 192 diák vesz részt a líceum által nyújtott szakoktatásban. Pakot atyához hasonlóan az intézményvezető is arra biztatta a diákokat, hogy legyenek nyitottak az új ismeretekre, cselekvésre kész kézzel vágjanak bele az ús tanévbe, de legalább ennyire legyenek nyitottak a transzcendens irányból jövő tanításokra is, hiszen a nem csak szakmai téren, de lélekben is növekedni kell. Az ünnepi gondolatokat Csapó-Ilyés Attila igazgatóhelyettes, illetve Toma Norbert szaktanár vitte tovább, majd az énekkel záruló szentmise után a diákok birtokba vették a megújult iskolaépületet, ahol megtartották az idei év első osztályfőnöki óráját is.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: