2011-10-20 16:46:28• hírek • Szatmár.ro

Rendellenességek Erdélyben a népszámlálás során

Zajlik a népszámlálás
Zajlik a népszámlálás

Aradon, Sepsiszentgyörgyön, Brassóban és Kolozsváron is gondok merültek fel.

Rendellenességre hívta fel a figyelmet Marthy Mátyás, a Brassó megyei RMDSZ ügyvezető elnöke. A Szövetség képviselője azzal kapcsolatban fordult a Brassó városi és megyei népszámlálási bizottsághoz, hogy október 19-én egy népszámlálási biztos egy magyar családnál a nemzetiségre, anyanyelvre, és felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdést azzal vezette fel, hogy ezekre nem kötelező válaszolni. A válaszadó jelezte, hogy nyilatkozni szeretne ezekről a kérdésekről, amit a népszámlálási biztos csak többszöri felszólításra volt tudomásul venni.
A Brassó megyei RMDSZ ügyvezető elnöke az esettel kapcsolatban panaszt tett le a városi és megyei népszámlálási bizottsághoz.

Hasonló gondok merültek fel Sepsiszentgyörgyön. Tischler Ferenc, a Háromszéki RMDSZ ügyvezető elnöke panaszt tett le a Sepsiszentgyörgy városi és Kovászna megyei népszámlálási bizottsághoz, amelyben jelezte, hogy október 20-én egy népszámlálási biztos egy magyar családnál a lekérdezés ideje alatt a lakásból hiányzó személyeket csak a G (háztartás - gospodarie) űrlapra vezette fel, és a P (személyek - persoane) űrlapot nem töltötte ki.
A válaszadó az esetet bejelentette a helyi RMDSZ telefonszámán. A szervezet ügyvezető elnöke közbenjárására az illetékesek a népszámlálási biztost visszaküldték a szóban forgó családhoz, ahol az eljárásnak megfelelően kitöltötte a P űrlapot, beírva a nemzetiséget, anyanyelvet és felekezeti hovatartozást is.
Hasonló esetet jeleztek Kolozsváron is: lakossági bejelentés alapján Máté András megyei RMDSZ elnök panaszt emelt a kolozsvári népszámlálási bizottságnál.

A reggeli órákban egy kolozsvári magyar lakos jelezte, hogy az őt megkereső számlálóbiztos indokolatlanul visszautasította a P űrlap kitöltését, az azon szereplő adatok regisztrálását, csupán a G űrlapot akarta kitölteni. A P űrlapot csak többszöri felszólításra vette elő, azonban a kitöltést határozottan elutasította. Tekintettel arra, hogy a számlálóbiztos fentiekben vázolt magatartása a népszámlálásra vonatkozó hatályos törvénykezés súlyos megsértésének minősül, az RMDSZ kérte a vétkes felelősségre vonását, valamint a jelzett rendellenességekkel kapcsolatos megfelelő törvényi eljárást. Ez természetesen magában foglalja azt is, hogy a panaszos népszámlálási nyilvántartásba vétele maradéktalanul megvalósuljon - írja beadványában Máté András, aki a szükséges intézkedésekkel kapcsolatosan mielőbbi tájékoztatást vár a bizottságtól.
Több rendellenességet jeleztek a Bihar megyei RMDSZ által működtetett 0742/084-503-as telefonszámon is. Itt már a népszámlálás első napján számos nagyváradi magyar lakos jelezte, hogy a népszámlálási biztos vagy nem akarta helyben beírni a nemzetiségre, anyanyelvre és felekezeti hovatartozásra vonatkozó adatokat, vagy azt állította, hogy családtagnak nem áll jogában nyilatkozni hozzátartozója etnikai és vallási kötődéseiről.

Az Arad megyei Fazekasvarsándon több háztartásban ceruzával akarták kitölteni az anyanyelvre, nemzetiségre és felekezeti hovatartozásra vonatkozó adatokat. Ezt a kérdezett magyar lakosok azonnal jelezték az RMDSZ helyi és megyei szervezeténél, amelynek képviselői panaszt tettek a helyi népszámlálási bizottságnál. Ennek eredményeként az érintett személyek adatait ismét fogják rögzíteni.

Kovács Péter főtitkár a fenti esetek kapcsán elmondta: „Fontos, hogy bárki, aki szabálytalanságot tapasztal a népszámlálás során, azonnal jelezze, hiszen beigazolódik, hogy amennyiben a magyar emberek időben jelzik a tájékozatlanságnak vagy rosszindulatnak betudható rendellenességeket, a Szövetség munkatársai el tudnak járni a probléma kezelése érdekében."
Az RMDSZ ismételten felhívja mindenki figyelmét, hogy a népszámlálási biztosnak minden esetben fel kell tennie a nemzetiségre, anyanyelvre és felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdést, az erre adott választ be kell írnia az űrlapba. Nem az ő tiszte, hogy eldöntse, a válaszadó akar-e nyilatkozni ezekről a kérdésekről, vagy nem.

Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy elégséges, ha az adatfelvétel idején csak egy nagykorú személy tartózkodik otthon, ő nyilatkozhat a háztartáshoz tartozó összes személy adatairól. A népszámlálási biztosnak minden egyes személyre ki kell töltenie a P űrlapot. Az otthon tartózkodó személy nyilatkozhat a távol levők nemzetiségről, anyanyelvről és felekezeti hovatartozásról, és ezeket a válaszokat a népszámlálási biztosnak be kell írnia az űrlapba.
Amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztalunk, jelezzük azt a helyi RMDSZ-nél, vagy a Szövetség által működtetett 0800-802009 ingyenes zöld számon.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: