2014-03-12 18:20:46• hírek • Nagykároly.ro

Rehabilitációs központ Nagykárolyban

Beteg gyerekekkel foglalkoznak az elmúlt év vége óta a nagykárolyi Szent József Rehabilitációs Központban. Korai fejlesztés történik az intézményben, azaz az újszülöttől a hét évesekig hozhatják a szülők ide a bármilyen fogyatékkal élő csöppségeket. Mind a fizikai, mind a szellemi hiányossággal rendelkezőket szakemberek képzik, így pszichopedagógusok vagy éppen gyógytornászok. Előbb diagnosztizálják a gondot, majd terápiát határoznak meg, és azt végre is hajtják ebben az épületben.

Maga ez a lehetőség nem újdonság a megyében, hiszen a Szatmár megyei Caritas Szervezet a megyeközpontban már üzemeltet egy olyan központot, ahol hasonló foglalkozások zajlanak. Értelemszerűen sok beteg gyerek van Nagykárolyban és vidékén is. Nos, nekik az év kezdete óta nem kell felutazniuk Szatmárnémetibe, hanem itt, helyben foglalkozhatnak velük. Amúgy a betegségek teljes skálája ellen küzdők megtalálhatók a központban, így autisták, vagy éppen mozgásukban korlátozottak. Hozzávetőleg félszáz gyermekkel tudnak foglalkozni a károlyi intézményben.

A Csanálosi (ma Uzinei) út 2-es szám alatti portán, a húsz, szintén betegséggel küzdő növendékkel rendelkező speciális óvodával közös épületben lelt otthonra a központ. Az ünnepélyes felszentelésére szerdán déltájt került sor.

A Caritas vezetője, Löchli Tünde beszélt előbb arról, hogy a munkaügyi szaktárca támogatásának köszönhetően, körülbelül 360 ezer lej révén sikerült felújítani, hasonló intézmény befogadására alkalmassá tenni az épületet. Az önkormányzat hagyományosan jó viszonyt ápol a segélyszervezettel. Kovács Jenő nagykárolyi polgármester ennek jegyében jelen volt az alkalmon. Kifejtette, hogy közös nagy gonddal kell szembenéznie a hivatalnak és a Caritasnak: az állandó pénz- és szakemberhiánnyal. Hogy a városban üzemelő szociális haló létezik, illetőleg üzemel, nagymértékben köszönhető a segítőknek. Így például a piarista nővéreknek - az alkalmat megragadva köszönetet is mondott önzetlen áldozatvállalásukért az elöljáró -, vagy a Caritasnak.

A város polgármestere üdvözölte azt a kezdeményezést, hogy a felszentelés keretében faültetésre is sor kerül. Kifejtette, hogy Nagykárolyban olykor szó esik a fakivágásról, viszont a sokkal nagyobb létszámú és volumenű faültetés nem kap hasonló teret a közbeszédben. Kérte az intézmény munkaközösségét, hogy rendszeresen locsolják majd a frissen elültetett három facsemetét. Elmondta róluk, hogy háromszor iskolázottak, azaz immár a negyedik alkalommal ültetik el őket (ennek az eljárásnak az a lényege, hogy a fácskák edzettebben kerüljenek be végleges otthonukba).

Ilyés Csaba nagykárolyi főesperes kérte a továbbiakban Isten áldását az épületre, a benne folyó tevékenységre. Az alkalomhoz illő ima szavait mondta el: „légy mindig jelen ebben a házban, ahol a betegeket gyógyítják". Az intézmény jelképes befogadására, három hársfa elültetésére került sor a továbbiakban, amúgy a helyhatóság további 5-6 fát is elültetett a közvetlen közelbe. Mindezek után finom harapnivalók társaságában volt alkalom a kötetlen beszélgetésre.

Háza a beteg gyerekek gyógyításának

Háza a beteg gyerekek gyógyításának

Háza a beteg gyerekek gyógyításának

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # vírus statisztika # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: