2017-10-30 09:23:17• hírek • Szatmár.ro

Reformáció, ragaszkodás, renascentia Szigetlankán

A Reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából a Szigetlankai Református Egyházközség vasárnap délután 17 órától zenés istentiszteletet szervezett, melyre Nagykárolyból érkezett a Carmina Renascentia régi-zene együttes, hogy a 16. századi egyházreformáció hangulatát hozza el a gyülekezetbe.

Sipos Miklós volt esperes, a Németi Református Egyházközség lelkipásztora hirdette az Igét: „Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinket, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.” (Zsid 4,14-16) Ragaszkodjunk vallásunkhoz. Ez azt jelenti, hogy megvall valamit az illető, tehát vallástételt jelentett. Aki élő hitre jutott, abba a Szentlélek azt a szenvedélyt is beoltja, hogy másokat is Jézushoz segítsen. Jézust meg csak úgy ismerhetik meg, ha valakitől hallanak róla, ha valaki már ismeri Őt, és ezt megvallja nekik. Még akkor is, ha ennek ára van, ha ezért áldozatot kell hozni. Egyetlen valaki marad meg nekünk az életben, aki ott lesz velünk majd halálunk óráján is, és ott lesz velünk utána is, ha mi itt ragaszkodunk Őhozzá, és ez az érettünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztus. Boldog ember az, aki áldozatok árán is ragaszkodik hozzá. – mondta Sipos.

Rácz Ervin házigazda lelkipásztor az igehirdetést követően köszöntött, majd felkérte a Carmina Renescentia együttest, hogy lélekben vezesse a gyülekezetet a reformáció évszázadába, mely meg is történt. Régi hangszerek, gyönyörű hangok szólaltatták meg a régi zsoltárokat: Perelj Uram perlőimmel, Úrnak szolgái mindnyájan…, de elhangzott Luther Márton néhány éneke is. A koncert végén együtt énekelte a zenekar és a gyülekezet a 42. zsoltárt: Mint a szép híves patakra.

Megtisztelte a jelenlétével az alkalmat Kiss József a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzője is, aki a reformáció 500. évfordulójának fontosságára és a múltból kapott örökség megtartására hívta fel a figyelmet.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # hétvégiinterjú # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: