2018-02-03 07:37:03• hírek • Szatmár.ro

Rátalálni a világ világosságára

Ahogyan Jézus az Atyáé, úgy a mienk is, Mária által - mondta Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Schönberger Jenő püspök, a székesegyházban bemutatott szentmise homíliájában.

Az ünnep magyar nevével összhangban és a hagyománynak megfelelően gyertyaszenteléssel kezdődött a székesegyházban február 2-án, tizenegy órától a szentmise, melyet Schönberger Jenő püspök mutatott be. Ezen a napon a keresztény, katolikus világ arra emlékezik, hogy Szűz Mária, Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban, s az ott jelenlevő agg Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Így lett a Megváltó egyik legrégebbi jelképe a szentelt gyertya. 

Schönberger Jenő püspök, szentbeszédében az égő gyertya szimbolikájától indult, és a ki nem alvó hittel való várakozásra buzdította híveit: "Eszünkbe jut Jézus példabeszéde a tíz szűzről. Öten okosak voltak, öten balgák. Az okosaknak lobogott a mécsesük, mert volt tartalék olajuk. Itt a jegyes! Ezért vonultunk mi égő gyertyákkal, jelképezve azt a készséget, éberséget, hogy várjuk az Urat. Nehogy aludva találjon minket!"
 

A főpásztor, az ünnep történeti vonatkozásait vizsgálva kijelentette, Jézust méltán nevezhetjük testvérünknek, a mienknek: "A Szűzanya tudta, hogy az ő elsőszülöttje az Istené, és neki kell ajánlja őt. De Jézus nem csak az Istené, hanem Máriáé is, ezért visszavásárolja számunkra Jézust, fölajánlja érte az áldozatot. Éppen, ahogyan az Atyáé Jézus, úgy a mienk is, Mária által. Öröktől fogva az Atyától születik a Fiú, a Szentlélek erejében. Jézus a mienk is. Amilyen joggal a mennyei Atya mondja, Ő az én szeretett fiam, mi is joggal mondhatjuk, hogy ő a mi testvérünk. Minden szentmisében felkínálja magát nekünk: vegyétek és egyétek, vegyétek és igyátok. Isten részéről ez nyilvánvaló és örök, a mi részünkről azonban ez újra és újra elfogadást kíván. Hányan fogadják el? Hányan teszik azt, amit Jézus kér tőlük? Sokkal fontosabb, hogy mi tudjuk, mit kell tennünk. Aztán példánk majd fényes lehet, és láthatják, hogy a Jézussal való élet az igazi, boldog élet. S akkor majd ők is rátalálnak a világ világosságára."
 

A hívek, a szentelt gyertyákat magukkal hordozva léptek ki a szentmise után a székesegyházból. Szükség esetén ezeket a gyertyákat meggyújtva imádkoznak és így kérnek kegyelmet, segítséget.
 

Hozzászólás:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: