2019-06-12 08:37:24• hírek • Közlemény

Pünkösdi tűz Szatmár-Szigetlanka református gyülekezetében

A Lélek tűzének felgerjesztéséről és annak akadályairól szólt a pünkösd első nap délelőtti prédikáció Szatmár-Szigetlanka református gyülekezetében. A konfirmandusok először kapcsolódtak az úrvacsorai közösségbe.

„Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.” – szólt az Ige vasárnap délelőtt az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 2. részének 3. verséből, a pünkösdi történetből. Nagyon sokszor érezzük magunkénak Presser Gábor dalának sorait: „Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál, Hol van a tűz … Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg, Az ember soha el nem téved, égi láz, a bizonyos égi láz…”

 

Ezt a lankadó érzést sokszor tapasztaljuk mi is, de a pünkösdi történet éppen arra utal, hogy szárnyra lehet kelni, fel lehet buzdulni, lehet buzogni az Úr ügyében. Vannak ennek akadályai, amelyek leforrázzák, ellankasztják az embert. Öt ilyet említett a lelkipásztor: az élet gondjai, a bőség, a bűn, a csalódások és az eredménytelenség. A lelkipásztor azonban öt olyan dolgot is felhozott, melyek gerjesztik bennünk a tüzet: a kapcsolat (Istennel), a kegyelem (azaz Isten jóságára és nem a megfelelési kényszerre alapozok), az igazság (az Isten Igéje), az úticél (üdvbizonyosság), és küldtetéstudat.

 

Az igehirdetés előtt a gyülekezet nőszövetsége és énekkara énekelt, azt követően pedig az egy héttel ezelőtt konfirmálók közössége fogadta meg énekben: „Járom a Jézus lábnyomát mind a sírig én, Az égi Jeruzsálemből árad rám a fény. Bár vihar dúl, nem sötétül el fenn az égi jel, Felnézek hittel Jézusra: Ő sosem hagy el.” Ezután került sor a friss ifisek első úrvacsorájára, majd a gyülekezet többi megjelent tagja élt a szent jegyekkel.

 

Az ágendai beszédet, a vasárnap délutáni és hétfői délelőtti igehirdetést Vajas Petra Debrecenben tanuló szatmárpálfalvai legátus mondta el. Hétfőn délelőtt az igehirdetés szavai a János evangéliuma 16. részének 12-tól 15-ig terjedő versei alapján szóltak: “Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni; amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.” Isten megtartotta ígéretet es elküldte az Ő Lelkét, aki mai napig jelen van és él közöttünk. Ajándék, hogy eljött az Ő Szentlelke a világunkba, de mi hasznunk van belőle? A Szentlélek olyan dolgokra vezet rá bennünket, melyre semmi, senki más nem kepes. Megláttatja velünk Krisztus kereszthalálálban a bűnrészességet, ráébreszt arra, hogy miattunk es helyettünk történt. Felismerjük a kereszt üzenetét, melynek titka a feloldozásban es bűnbocsánatban van. A harmadik dolog, ami a Lélek munkája által valósulhat meg: elhatározásra jutni Krisztus követesében. Példa lehet előttünk az a 3000 ember, akikben megszületett a döntés Krisztus követésére. Lélektől született ez a döntés. „Bennünk megszületett-e? Ha igen, ez a Lelek csodája. Ezen az ünnepen is, de a hétköznapokon is kérjük Istent, hogy adja nekünk a Szentlelket, általa való látást es születés csodáját.” – biztatott Vajas Petra legátus.

 

Pünkösdi üzenetekkel és a Lélek gyümölcsével gazdagodtak szíveikben a szigetlankai hívek, erőt és tüzet kapva a hétköznapokra.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: