2018-10-19 06:46:21• hírek • Nagy Tímea

Pedagóguscsere program a Kölcseyben

Csütörtökön indult útjára az a programsorozat a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban, melyet a magyarországi Oktatási Hivatal felkérésére szerveztek meg helyiek a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziummal karöltve.

Márk Attila iskolaigazgatóval, Pogácsás Edit igazgatóhelyettessel és Pataki Enikő igazgatónővel folytatott beszélgetésünk alkalmával a két iskola vezetői meséltek az oktatási intézmények két évtizedes baráti viszonyáról.  

 

A középiskolák immár huszonkettedik éve állnak testvérintézményi kapcsolatban. Évente többször is meglátogatják egymást, ezek alkalmával tapasztalatcsere, tantárgyversenyek, kultúrális programok és kirándulások szerepelnek a programlistán. A két iskola tantestületének viszonya mondhatni baráti alakot öltött az elmúlt két évtizedben, az eszmecserék mély beszélgetésekké alakultak át. A diákok közötti kapcsolatok is sok esetben határon átnyúló barátsággá szövődnek egy-egy közös kirándulás alkalmával.

 

 

Az idei őszi pedagóguscsere programra a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnáziumot a magyar Oktatási Hivatal kérte fel. A programban régiónként egy középfokú oktatási intézmény vesz részt, mely egy anyaországi középiskolával közösen szervezi meg a tantestületi tagoknak szóló több napos eseménysorozatot. Ennek célja az, hogy a tanárok a tapasztalataikat, tanítási módszereiket megosszák a határon túli munkatársaikkal, illetve közösen találjanak megoldást a mindennapjaikat érintő – oktatással, diákokkal vagy neveléssel kapcsolatos – problémakörökre.

 

Az október 18-20 között zajló rendezvény meglehetősen eseménydús. A nyíregyházi hét fős küldöttségnek nem csak a szatmárnémeti oktatási módszerekkel lesz idejük megismerkedni, hanem a helyi kultúrális értékeinkkel és a meleg vendégszeretetünkkel is találkozhatnak a három nap alatt.

 

Október 18-án, csütörtökön érkezett a testvériskolai küldöttség. Tagjai között Márk Attila igazgató urat, Pogácsás Edit igazgatóhelyettest, Bedő Éva matematika-kémia-informatika szakos tanárnőt, Szabó-Papdi-Eszter angol-francia szakos tanárnőt, Siposné Pék Mária matematika-fizika szakos tanárnőt, Mikó Csaba informatika szakos tanárt, Kászoni Zsuzsánna spanyol szakos tanárnőt köszöntik a helyi iskola munkatársai.

 

A csütörtök délelőtti vendégfogadást követően a tanárok megismerkedhettek a főgimnáziummal, a tantestülettel, a tantervekkel és a helyi módszerekkel. A megyei tanfelügyelőség küldöttségével is találkoztak, akikkel a romániai oktatási rendszerről beszélgethettek, illetve a könyvtár szerepéről a mai oktatásban. Ebéd után a főgimnázium dísztermében a hetedik és nyolcadik osztályosok színdarabjára ültek be a vendégek. A Kölcsey színjátszói Prométheusz történetét elevenítették meg, melyet Besenyődi Judit 11. E és Lázár Dávid 12. B osztályos tanulók álmodták a színpadra Csorján Árpád tanár úr iránymutatásával.

 

 

A délutáni programok között a város nevezetességeinek bemutatása és klasszikus zenei koncertlátogatás szerepeltek.

 

A pénteki nap folyamán a vendégek a szakjaiknak megfelelő óralátogatáson vettek részt. Az ezt követő kerekasztal beszélgetés témája pedig a diákok érdeklődésének felkeltése, a tantárgyankénti motivációs eszközök lehetőségei, illetve az információs technológia bevonása a tanulók tanulási kedvének ösztönzésébe.

 

A nap második felében a csoport meglátogatta a Szatmár Megyei Katolikus Püspöki palotát, ott a könyvárat és a kápolnát csodálták meg. A délután további része a közös lazítás jegyében telt, esti programként a Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szülők Bálja szórakoztatta a testvériskola tanárait.

 

A hazatérés előtt, október 20-án, szombaton a szatmáriak és a nyíregyháziak ellátogatnak Nagykárolyba, a kastélyba és Sződemeterre is. A kirándulás és a városnézés előtt egy összefoglaló megbeszélésre kerül sor.

 

A pedagóguscsere program következő állomása a szatmárnémeti tanárok nyíregyházi látogatása, melyet 2019 tavaszán tartanak. Jövőre a magyarországi vendéglátók hasonló eseményeket és kerekasztal beszélgetéseket terveznek a háromnapos találkozóra.

 

A két gimnázium 22 éves partnerkapcsolata rengeteg pozitívumot hozott mindkét tanintézmény számára. A diákok és a tanárok között kialakuló baráti kapcsolatok szakmai téren is előnyére válnak a határon inneni- és túli iskoláknak. A jövőbeli gyümölcsöző együttműködés garantált, hiszen már jelen pillanatban is tervezés alatt áll több közös esemény és tanulmányi verseny, a diákok és a tantestület egyöntetű örömére.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: