2011-01-31 09:18:41• hírek • Szatmár.ro

Országos nyelvművelő és beszédtechnikai verseny

A kolozsvári Georgius Aranka Társaság a Nevelési, Kutatási és Innovációs Minisztérium, a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség támogatásával a 2010 - 2011. tanévben tizenhatodik alkalommal hirdeti meg országos szintű nyelv- és beszédművelő versenyét középiskolás tanulók számára.

A népszerű vetélkedőt hagyományosan a következő versenyformákban szervezik meg: „Édes anyanyelvünk" - nyelvhasználati verseny, amelyen egy az első feladat egy írásbeli feladatlap megoldása, amely nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási, stilisztikai, szövegjelölési feladatokból áll. A szóbeli feladat: szövegalkotás, a versenyző 15 perces egyéni felkészülés alapján háromperces beszédművet mutat be a megjelölt beszédhelyzet (téma-műfaj-hallgatóság) követelményei szerint.

A második versenyforma a „Szép magyar beszéd" - kiejtés verseny, amelyen szintén írásbeli, illetve szóbeli feladatokat kell megoldaniuk a versenyzőknek. Az írásbeli feladatnál szövegértelmezés, szövegszerkesztés, szövegjelölés, szóbeli feladatnál szövegértő-értelmező felolvasás lesz. A választott szöveg XX. századi magyar szerző értekező prózában írott szövegnek kell lennie, nem tartalmazhat párbeszédes részeket, sem régies, tájnyelvi vagy kevésbé ismert szavakat, a szöveg terjedelme 30-35 gépelt sor lehet. Ismeretlen felolvasás - a versenyző 15 perces egyéni felkészülés után olvassa föl azt a szöveget, amelyet a bírálóbizottság a fenti követelmények szerint kijelölt.

Az országos szintű nyelv- és beszédművelő verseny harmadik változata a „Versben bujdosó" - vers- és prózamondó verseny. Az írásbeli feladat: szövegértelmezés, szövegalkotási és stilisztikai feladatok, a szóbeli feladat pedig szabadon választott vers vagy próza bemutatása, kötelező vers szövegértő-értelmező felolvasása 15 perces felkészülés alapján.

A vetélkedőre a működő beszédkörök legjobban felkészült tanulóit várják - versenyformánként két-két versenyzőt Bihar, Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros, Szatmár, Szilágy megye középiskoláiból, egy-egy versenyzőt Arad, Brassó, Fehér, Hunyad, Máramaros, Szeben, Temes megye középiskoláiból.

Jelentkezési határidő: február 25.

Cím: Apáczai Csere János Líceum - Georgius Aranka Társaság, 400079 Kolozsvár, I. C. Brătianu utca 26. szám,
Telefonszám: 0264-597-251; e-mail: georgiusaranka@yahoo.com.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: