2016-02-09 16:53:15• hírek • refszatmar.eu

Örömhír éneke egységben – Batizon járt a Refi-karaván

A Batizi Református Egyházközség ezen a héten tarja ökumenikus imahetét. A Szatmárnémeti Református Gimnázium küldöttsége hétfőn látogatta meg a gyülekezetet, énekkel, zenével és verssel dicsérve az Istent. Nagy Róbert magyarcsaholyi lelkipásztor, a Nagykárolyi Református Egyházmegye ifjúsági referense hirdette Isten Igéjét.

Nagy Róbert a 133. zsoltár szavaival hirdette az örömhírt: „Íme, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor a testvérek egységben együtt laknak! Olyan, mint a drága olaj a fejen, amely aláfolyik a szakállon, Áron szakállán, és lefolyik köntöse peremére; olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökre!" Tudunk-e hirdetni örömöt minden körülmény között? Isten a közösség áldásával tud örömöt adni. Ő nem hagy minket egyedül, velünk van, mert fontosak vagyunk számára. Az egységben van erő és megoldás, ahol ezt megélik, oda Isten áldást küld.

Király Lajos házigazda lelkész köszöntötte az egybegyűlteket, majd át is adta a szót a Higyed Gyöngyi, Mátyás Erika tanárnők, Póti Eduárd tanár és Ilonczai Zsombor iskolalelkész által vezetett csapatnak. Vidám és értékes énekek, mély üzenettel bíró versek hangzottak el. Immár második állomásához érkezett ugyanis a Református Gimnázium diákjainak imaheti zarándokútja. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Reformáció Emlékbizottságon keresztül 2 millió forinttal támogatja a Szatmárnémeti Református Gimnáziumnak ezt a programját. Batizi András reformátor áldásos tevékenységére emlékezve jutottak el a diákok Batizra.

Póti Eduárd történelemtanár fel is elevenítette a reformátor és énekszerző életét. Batizi már 1530-ban egyházi énekeket készített Kassán. Összesen tíz olyan éneket ismerünk tőle, ami a keresztyén ember egész életét átfogja a születéstől a halálig, a szomorú pillanatoktól az örömig. Tíz templomi éneke között van könyörgés, egyházi ünnepre szerzett dicséret és hálaadás, zsoltárparafrázis, házassági intés, a halálról való megemlékezés. Énekeinek jó részét középkori latin egyházi énekek dallamára írta, és sokat átvett és tovább örökített ezek nyelvéből és stílusából is, bár gondolatai már a protestáns tanokat hirdették. A zsoltárok erőteljes hatása a reformáció ének-költészetében Batizi verseivel kezdődött. - mondta Póti.

A Szatmárnémeti Református Gimnázium diákjai fel is elevenítették Batizi egyik énekét: „Jövel, Szentlélek Úristen, Lelkünknek vigassága, Szívünknek bátorsága, Adjad minden híveidnek te szent ajándékodat! Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten!" Végezetül Mészáros Amanda citerakíséretével énekelhették el a hívek a 42. zsoltárt, az istentisztelet után pedig, a templom előtt a diákok koszorút helyeztek Batizi András szobra elé.

A batiziak imahete kedden 18 órától Bogya-Kis Mária Szatmár-Szamos-negyedi lelkésznő szolgálatával folyatódik, majd Módi Attila krasznamihályfalvi, Kiss Szabolcs apai, Fekete Csaba ippi lelkész érkezik a gyülekezetbe. Gáti Tibor Szatmárnémeti-németi segédlelkész szolgálatával zárul a vendéglelkészek sora.

A Refi-karaván sem áll meg a második állomásnál, legközelebb szerdán Óvári gyülekezetét, majd jövő héten, szombaton pedig Erdődöt látogatják meg, mint fontos reformációi zsinati helyszíneket. Isten áldása legyen szolgálatukon!

Galéria:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: