2010-04-01 16:09:08• hírek • Szatmár.ro

Olajszentelési szentmisét tartottak

Nagycsütörtökön, délelőtt tíz órától a Szatmári Egyházmegye papjainak jelenlétében szentelte meg Nm. Ft. Schönberger Jenő az ez évre használatos keresztelési- és betegek olaját, valamint a krizmát.

Mint minden évben, nagycsütörtökön összegyűltek a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye papjai, hogy megújítsák fogadalmukat, elkötelezettségüket Isten, az egyház és püspökük iránt.

Az egyházmegye hívei előtt tartott szentmisén, Nm. Ft. Schönberger Jenő prédikációjában Szent János apostolt állította példaként papjai elé. Mint mondta, Szent János olyan hívő ember, aki „földi valóságokat néz, de mennyei igazságokat lát." „Ezt a látásmódot kell nekünk is elsajátítanunk, kedves paptestvéreim. Sajnos mi is gyakran csak nézzük a dolgokat, de nem vagyunk képesek kiolvasni a mögöttük meghúzódó jelentést, üzenetet. A hit szemével kell néznünk, hogy lássunk is. (...) Ma különösképpen szükségünk van ilyen látásmódra, mert az, amit első tekintetre a Világban látunk, nem sok jót ígér. De a saját életünkben is fontos, hogy tudjunk a hit szemével látni olyan dolgokat is, amelyek első tekintetre láthatatlanok."

Prédikációja végén, a püspök arra buzdította paptestvéreit, hogy adjanak hálát minden egyes hivatásért, példaként állítva eléjük a jelenkor nagy egyházi alakjait, így Kalkuttai Teréz anyát, de vértanú püspökünket, Scheffler Jánost, vagy Bogdánffy Szilárd egykori nagyváradi püspököt is, akik életüket adták hitükért. Végül megköszönte nekik, hogy elfogadták Jézus meghívását és követői lettek. „Köszönök minden áldozatot, lemondást és fáradtságos munkát melyet egyházmegyénkért hoztatok és végeztetek. Kérlek benneteket, hogy gyakran elmélkedjetek arról a szeretetről, amellyel Jézus kiválasztott és bizalmat szavazott nektek, és amit sohasem bánt meg. Kívánom, hogy szíveteket töltse el az Ő kegyelme és békéje, valamint a jól végzett munka öröme! Végül kérjük Szent János apostolt, hogy tanítson meg minket - papokat és híveket egyaránt -, hűséges, kitartó szeretettel úgy nézni, hogy lássunk is. "

A prédikáció után a papság megújította fogadalmát, majd Schönberger Jenő püspök megszentelte a keresztelési olajat, a betegek olaját és a bérmálásnál használatos krizmát. A szentmisén közreműködött a Hám János Római Katolikus Iskolaközpont kórusa.


Nagycsütörtöki szentmise a Székesegyházban
Nagycsütörtöki szentmise a Székesegyházban


Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: