2015-03-08 15:06:36• hírek • Szatmár.ro, refszatmar.eu

Nőszövetségi Világimanap Szamos-negyeden

A Szamos-negyedi Református Egyházközségben megtartották az egyetemes női világimanapot. Több felekezet és gyülekezet is képviseltetett az eseményen. A Bethlen Gábor téri templomban ezen a héten szervezték az imahetet is.

A világon, több helyen évente megtartják az asszonyok által kezdeményezett világimanapot. Csaknem kétszáz országban március első péntekén együtt imádkoztak a történelmi egyházakhoz tartozó asszonyok. Szatmáron ez volt a 23. ilyen alkalom. Az idei programot a bahamai asszonyok készítették el.

Pénteken 17 órakor a Szamos-negyedi református templomban megtartott alkalmon a Magyar Evangélikus Egyház női missziói lelkésze, B. Pintér Márta hirdette Isten szavát. A házigazda gyülekezet énekkarának szolgálata után a János írása szerinti szent evangélium 13. részéből szólt az alapige. Jézus megmosta a tanítványok lábait, és ezzel példát adott nekik, nekünk. A budapesti lelkésznő először az alázatra hívta fel a figyelmet, amely akkor jelenik meg, ha az önző énünknek meg tudunk halni. Így lehet ahhoz a Jézushoz menni, bűnbánatot tartva, akik a kereszten elhordozta bűneinket. Ha ez a megérkezés nem történik meg életünkben, bizony semmi közünk nincs Jézushoz. Ezt kell nekünk megérteni.

„Atyám, két kezedben, csak ott lakhatom, Biztonságot csak Tőled kapok. Újjá így teremtesz, sebem ápolod, Boldogság, hogy itt van otthonom. Tarts meg két kezedben, őrizz meg Uram, Oltalmadban rejtsd el sorsomat!  Atyám, két kezedben, teljes az öröm, Ajándékodban gyönyörködöm! Tékozlóként éltem, tárva most karod, Hűtlenségem nem hánytorgatod!  Atyám, két kezedben, bátran sírhatok, Fájdalmaim hordozod, tudom.Ott fenn a kereszten áldó két kezed, Bűneimmel én szegeztem fel!." - énekelték az egybegyűltek az igehirdetésben is idézett éneket Orosz Márta és Sfara Gréta kántorok vezetésével.

Bogya Kis Mária a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke, az esemény házigazdája köszönte meg az igehirdetés szolgálatát és köszöntötte az egybegyűlteket. Tanuljunk mi is alázatot, hogy közünk legyen Jézushoz - emelte ki az igehirdetés egyik üzenetét, - engedjük, hogy lelki értelemben, Jézus a mi lábainkat is megmossa!

A lelkésznő külön köszöntötte a Répási Máriát a római katolikusok-, Pallai Eleonórát a görök katolikusok-, Nagy Erikát a reformátusok-, Szűcs Tündét a baptisták-, Pálffy Anna-Máriát az unitáriusok-, Tokár Imolát az evangélikusok részéről, de megemlítette, hogy az ortodox egyház is képviseltette magát, igazán ökumenikus alkalom volt. A név szerint említettek a bahamaiak által összeállított imaanyagot tolmácsolva vezették a gyülekezet a könyörgésben.

Nassauban, a Bahama-szigetek fővárosában 1950 márciusának első péntekjén tartották meg először az imanapot. A távoli országba kivetítőn keresztül nyerhettek betekintést a Szamos-negyeden egybesereglett asszonytestvérek és az őket elkísérő férfiak. Így megtapasztalták, hogy közük van Jézushoz mindazoknak, akik - bárhol is éljenek, bármilyen felekezethez is tartozzanak, - alázattal fordulnak Urukhoz, Megváltójukhoz.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # vírusstatisztika # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: