2016-05-13 09:46:49• hírek • Szatmár.ro

Nepomuki búcsúk az egyházmegyében

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében a gilvácsi, lajosvölgyi, rónaszéki és szigetkamarai templomok, a mezőpetri és az aknasugatagi kápolnák titulusa Nepomuki Szent János.

Miután pappá szentelték, Nepomuki Szent János nemsokára prágai kanonok és érsek-helyettes lett. IV. Vencel cseh király őt választotta gyóntatójául. Vencel gyanakodott a nejére és azt követelte Jánostól, hogy árulja el neki, mit gyónt a királyné. János a gyónási titok szentségére hivatkozva megtagadta a király kívánságát. A király azt is nehezményezte, hogy tudta nélkül, helyettes érsekként megerősített egy apátválasztást. IV. Vencel mindezért elfogatta, megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta Jánost. XIII. Benedek pápa 1729-ben iktatta a szentek sorába, emléknapja május 16-a. Nepomuki Szent János a folyók, a hidak, a hajósok, a vízimolnárok és a halászok védőszentje, a gyónási titok mártírjaként tartják számon.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében a gilvácsi, lajosvölgyi, szigetkamarai és rónaszéki templomok, a mezőpetri és az aknasugatagi kápolnák titulusa Nepomuki Szent János.

A gilvácsi templom búcsúját május 14-én, szombaton délelőtt 11 órától tartják, a meghívott szónok Harsányi László erdődi esperes. Lajosvölgyén a búcsút triduum előzi meg: pénteken és szombaton este héttől, vasárnap 11 órától lesznek a szentmisealkalmak, a búcsús mise pedig hétfőn délelőtt 11 órától kezdődik. Ahogy a triduum elmélkedéseit, a búcsúmise prédikációját is Jitianu Liviu egyetemi adjunktus tartja.

Szigetkamarán szintén az ünnep napján lesz a búcsú. Délután öttől Tracsek Oszkár békéscsabai segédlelkész szentbeszédével mutatják be a búcsúmisét.

Az aknasugatagi kápolna búcsúját ugyanazon a napon tartják este hét órától, míg a mezőpetri kápolna búcsúját egy napra rá, kedden reggel hét órától.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: