2017-08-11 12:43:31• hírek • Szatmár.ro

Nagyboldogasszony búcsúk

Kedden, tizenegy órától kezdődnek a Nagyboldogasszony-búcsúmisék Erdődön, Túrterebesen, Szamosdarán, Nagymajtényban, Felsőbányán és Hosszúmezőn.

Nagyboldogasszony napja a magyarság ősi ünnepe, amikor Jézus szülőanyjának mennybemeneteléről emlékezünk meg. A Katolikus Egyház számára kiemelt jelentőségű ünnep, mely az ősegyházig nyúlik vissza, és mely szerint Krisztus Anyja, Mária, halálával osztozott Szent Fia dicsőséges feltámadásában: testben és lélekben egyaránt a Mennyországba jutott, mert testét angyalok kara emelte a mennyekbe. A népszokásban az ünnep előestéjén (vigíliáján) az emberek virrasztással várták a hajnalt, és Nagyboldogasszonyhoz így imádkoztak: "Nyújts kezet Mária / nyiss kaput angyal, / hogy mehessünk a kerek ég alatt, / lobogó csillag felett az örök életre!"

A Szatmári Egyházmegyében a túrterebesi, erdődi, nagymajtényi, szamosdarai, felsőbányai és hosszúmezői templomok rendelkeznek Nagyboldogasszony titulussal. Búcsúmiséjükre az ünnep napján, augusztus 15-én, kedden, tizenegy órától kerül sor. Túrterebesen Pantea Tibor OFM kolozsvári ferences házfőnök; Erdődön Ilyés Csaba nagykárolyi főesperes; Nagymajtényban Simon Attila a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa; Szamosdarán Dudás Miklós sárközújlaki plébános; Felsőbányán Magász Jenő a Gurk-Klagenfurt-i Egyházmegyében ősztől két éves lelkipásztori szolgálatot kezdő szatmári egyházmegyés pap; Hosszúmezőn pedig Griz László újmisés, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz egyházközösség segédlelkésze mond majd szentbeszédet. Várják a helyi és zarándok híveket az ünnepi alkalmakra!

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: