2014-05-26 14:31:24• hírek • Szatmár.ro

Mise Hám János boldoggá avatásáért

Az Igazság Lelkéhez hűnek maradni azt jelenti, hogy elfogadom, amit Isten akar - mondta Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök a Hám János boldoggá avatásáért tartott szentmisén.

A Szatmári Egyházmegye életében talán legnagyobb nyomott hagyott püspök mielőbbi boldoggá avatásáért mutattak be szentmisét a város és a környező falvak papjai május 25-én, este hét órától a szatmárnémeti Székesegyházban. Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök az áldozatbemutatás elején méltatta nagy elődjét, kiemelve, hogy harminc éves püspöksége alatt sokat tett imában, példaadásban az egyházmegyéért és az egész katolikus egyházért.

„Kései utódai vagyunk, a hála, a tisztelet szívünkben él és kérjük a Mindenható Istent, nézzen egyházmegyénkre, szentéletű püspökünk életére, és adja meg nekünk azt a kegyelmet, hogy a boldogok között tisztelhessük őt mihamarabb. Nem neki van szüksége erre, hiszen meg vagyunk győződve arról, hogy ő már Isten színe látásában él, de szeretnénk, hogy ott legyen hivatalosan is a szentek sorában, az egyház emelje oltárra, és példaként mutathassuk fel másoknak is."

Szentmisét mutattak be Hám János

Szentbeszédében arról a hűségről beszélt, ami a Szentlélek sugallata melletti kitartásban tartotta meg a szentéletű püspököt: „Hám János életében is látjuk a Szentlélek kegyelmét. Sokszor került szembe a világgal, de nem inogott meg, mert tudta, a Szentlélek ott áll mellette. Tudta, hogy az Ő feladata nem az, hogy megfutamodjon, hanem kiálljon mindent azokért, akiket Isten rábízott. Ilyen lelkülettel vállalta el, mint egri kanonok, a szatmári, püspöki széket, így látogatta a plébániákat, szállt szembe mindenféle vádaskodással, ilyen lelkülettel mondott igent arra, hogy kinevezzék esztergomi hercegprímásnak, és így volt képes elfogadni azt a mellőzést, amit az 1848-49-es forradalom idején megélt. Nem félt, hanem bízott a Szentlélekben, aki mindig vele volt, mint vigasztaló, tanúsítva az ő ártatlanságát, az igaz voltát. (...) Az Igazság Lelkéhez hűnek maradni nem azt jelenti, hogy a magam igazát keresem, hanem elfogadom azt, amit Isten akar. Ha úgy ragaszkodnánk mi is Isten akaratához, ahogy Hám János, mi is nagy lépést tennénk az életszentség felé."

Szentmisét mutattak be Hám János boldoggá avatásáért

A szentmise végi áldást követően a Püspök az asszisztenciával elvonult Hám János - bejárat mellett elhelyezett - koporsójához, ahol a hívekkel közösen elimádkozták a boldoggá avatását kérő imát. A püspök kérte ugyanakkor a híveket, ha csodás imameghallgatás történik, jelentsék azt a Püspökségen.

Szentmisét mutattak be Hám János boldoggá avatásáért

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: