2012-08-10 15:28:11• hírek • M. T. R.

Mire is kell 9 millió lejnyi hitel?

Bekő Tamás
Bekő Tamás

9 millió lejnyi kölcsön felvételét kérte a legutóbbi tanácsülésen a városvezetőség Nagykároly döntéshozó-testületétől. „Természetesen" a többség, tehát a 11 fős RMDSZ-frakció igennel, míg a 8 főből álló USL-frakció nemmel szavazott a különféle utófinanszírozású projektek zavartalan lebonyolításához elengedhetetlen hitelezéshez. Mire is kell ez a pénz? - kérdeztük Bekő Tamás városmenedzsert.

Amint kifejtette, a hitel tulajdonképpen két csomagba fog oszlani. Az egyik része, több mint 6 millió lejt a 9 millióból, a városfejlesztési projektek zavartalan lebonyolításánál használnak fel. Hogy miért van erre szükség? A városmenedzser emlékeztetett, hogy a finanszírozási rendszer még tavaly megváltozott. Míg korábban, például a kastély, az 1-es számú iskola, az elméleti gimnázium felújításáról szóló projekteknél magasabb volt az állami prefinanszírozási arány. Jelenleg a különböző beruházások úgynevezett támogatható részének az egytizedét folyósítják előre, ráadásul ezt is két részletben - tehát 5-5 százalékot.

A korábbi beruházásoknál 30 %-os volt az előleg. A városrendezési terveket már az utóbbi metódus alapján hagyták jóvá az illetékes minisztériumok. A kastély példájánál maradva - ott 30 %-nyi előleget tudott „forgatni" a városvezetőség, és így csak a beruházás végén kellett a városnak önerőből nagyobb összeget befektetnie. A mostani megvalósítások esetében viszont, hogy tartani tudja a kivitelezőkkel szembeni fizetési határidőket a helyhatóság, már jóval nagyobb, az adott projekt önrészét jóval meghaladó befektetésre van szükség. Az önkormányzat amúgy mindahány kivitelezővel 90 napos számlafizetési szerződést kötött - éppen azért, hogy ne csússzanak ki a határidőkből. A gyakorlatban ez úgy történik, hogy a kivitelező által elvégzett valamely szolgáltatás számláját a város továbbítja a régiós fejlesztési ügynökséghez, Kolozsvárra, onnan továbbküldik Bukarestre. A visszaigénylési kérelmeket rendszerint 60-75 nap egyenlíti ki az állam.

Ebben a rendszerben a 10 százalékos előleg nem elegendő. Amint Bekő Tamás kifejtette: a benyújtott számlák értékének tulajdonképpen a 62 %-át kapja meg (vissza) az önkormányzat, hiszen a prefinanszírozás 45 %-át levonják, továbbá a 2 %-os önrészt, míg az ÁFA-t hozzászámolják... „Ki lehet számolni, ha csak az állam pénzét forgatom, az hány igénylést jelent, mindannyiszor beszorozva három hónappal, tehát magasan kimegyünk a fizetési határidőkből, sőt, túllépjük a pályázatok úgynevezett életbe ültetési határideit is" - nyomatékosította a városmenedzser. Kidomborította: saját előfinasznszírozási lehetőséget kell teremtenie a városnak, a projektek üzemeltetése érdekében.

Kiszámolták, hogy melyik beruházáshoz, mekkora tőkére van szükség a zavartalan lebonyolítás érdekében. A szociális kantin pályázatánál 500 ezer lejt javasolt a városvezetőség, a negyedek aszfaltozási pályázatánál 1,1 millió lejt, a negyedekbeli zöldövezet-fejlesztésénél hétszázezer lejt, a korzókialakításnál 1,7 millió lejt, a kaszárnyánál 1,3 millió lejt, továbbá a színház-kultúrház felújításánál pedig 1,2 millió lejt. Hogy jöttek ki ezek az összegek? Nyilvánvalóan nem az adott pályázat összértékéhez viszonyították a saját forgótőke nagyságát, hanem az állami számlakifizetésekhez, illetve az adott projekt lejártához.

„Ami nagyon fontos: ez a pénz vissza fog jönni" - nyomatékosította Bekő Tamás. A városmenedzser elmagyarázta azt is, hogy pontosan mennyi folyik majd vissza a város kasszájába: nem fog visszajönni belőle az önrész, és azok a nem támogatott beruházások, amelyeket ennek ellenére le kellett végeztetnie az önkormányzatnak (például áramvezeték-fejlesztés a kulturális központ rehabilitációjáról szóló projektnél). Az az elképzelés, hogy a 6 nagy beruházás lebonyolítását szolgáló hitelt körülbelül október végén kaphatja meg az önkormányzat.

A közbeszerzési eljárás kiírása megtörtént, szeptember 6-ára várják az ajánlatokat, a jövő hónap végéig elbírálják a különféle banki ajánlatokat. A döntést a pénzügyminisztérium mellett működő szakbizottság vélelmezi majd, vélhetően jóvá fogja hagyni, hiszen mindegyik csak uniós pályázat működtetéséről szól - ennek megfelelően október végén megérkezhet a város kasszájába a pénz. Addigra lesznek nagy értékű számlái is az önkormányzatnak. A rendszer lényegét ekként fejtette ki: „hogyha betesszük ezt a pénzt, normális pörgetéssel be tudjuk fejezni a pályázatokat, be tudjuk tartani a fizetési határidőket, le tudjuk hívni az összes pénzt, ami jóvá van hagyva, illetve be tudjuk tartani a pályázatok úgynevezett életbe ültetési határidejét, ami nem ugyanaz, mint a kivitelezési határidő".

A másik projektcsoport, aminek a zavartalan lebonyolításához szükséges a hitel, a körülbelül 2,4 millió lejes összértékű. Ezek az úgynevezett HU-RO-s pályázatok, tehát a közös magyarországi-romániai, határon átívelő EU-s projektek. A két és fél millió lej öt már megnyert projekt összértéke, ilyen például az üvegház-létesítés, a különböző térfigyelő-berendezések beszerzése stb. A HU-RO-s pályázatok nyilván jók, számos befektetés anyagi fedezetét biztosítják - utólag. S itt van a „kutya elásva"., ugyanis az önkormányzatoknak, így a nagykárolyinak is elő kell finanszíroznia a befektetéseket. Ráadásul a már elvégezett kivitelezések ellenértékére igen sokat kell várni, hiszen hosszas az ellenőrzési procedúra.

A városvezetőség számítása szerint a 9 millió lejből körülbelül 8 milliót visszakap Nagykároly. Mindegyik részlet akkor, amikor az adott pályázat befejeződik: így az egész majd akkor, amikor a színház-kulturális központ felújítását célzó projekt utolsó kivitelezési számláját benyújtja az önkormányzat visszaigénylésre. Nem „jön vissza" az önrész - ezek a projektek 2 százalékos önerőt tartalmaznak. Mindez a két pályázattípusnál hozzávetőleg 500 ezer lejnyit jelent. Ehhez járulnak még azoknak a részberuházásoknak a költségei, amelyekre nem vonatkoznak a támogatási szerződések. Ilyen például a térkövezés: az eredeti pályázatban, amit letett a város, még a finanszírozandó beruházások között szerepelt. Ellenben az összeg meghaladta azt, amit meg lehetett pályázni. Ennek okán természetesen kivették a térkövezés, az egészhez viszonyítva kicsi értékét, hiszen különben nem hagyták volna jóvá a városfejlesztések egészét. Mindazonáltal el kell végeztetni, különben nem válik teljessé az adott projekt...

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: