2015-05-13 15:15:06• hírek • Kocsis Zoltán

Mérlegen a három év

Napra pontosan három évvel ezelőtt, 2012 május 13-án nevezték ki Szatmár megye kormánybiztosának Eugeniu Avramot. Noha annak idején a jól értesültek azt suttogták, hogy kinevezése csak ideiglenes, a civilben állatorvos Avram azóta sokak elismerését és megbecsülését elnyerte. Kinevezésének harmadik évfordulóján mérleget vont szakmai tevékenységéről.

„Munkámat olyan alapelvek szerint igyekeztem végezni, mint a törvényesség, a pártatlanság, tárgyilagosság, átláthatóság, szabad információáramlás, hatékonyság, felelősség, professzionalizmus, de legfőképpen a lakosság érdekét, életszínvonalának emelését tartottam szem előtt", kezdte beszámolóját Avram.

Kormánybiztosi tevékenységét feladatkörökre lebontva elsőként a törvényességi felügyeletre tért ki. A három év alatt összesen 64921 határozatot vizsgált meg. Ebből 55.950 volt polgármesteri rendelet és 8971 tanácsi határozat. Ezek közül 19-et terjesztett a közigazgatási bíróság elé: a legtöbbet, 8-at még 2012-ben. Idén egyelőre egyet sem...

Az elmúlt három év egyik legjelentősebb megvalósításának nevezte, hogy a helyi bizottságokkal és önkormányzatokkal szorosan együttműködve Szatmár megyében sikerült országszerte elsőként lezárni a visszaigénylések leltárát, minek következtében Szatmár megyében már 2014 szeptemberében újraindulhatott a telekkönyvezési folyamat. Azóta megyeszerte 2136 telekkönyvet bocsátottak ki: 2966 hektár szántóföld és 1606 hektár erdő került végre vissza jogos tulajdonosához.

Avram eddigi mandátuma alatt 29 különböző sürgősségi helyzettel találta magát szemben. Ezek közül mindenképpen érdemes kiemelni a 2013 áprilisában lehullott nagy mennyiségű csapadékot, amikor 40 nap alatt helyenként 350 liter víz esett négyzetméterenként és közel 40.000 hektár került víz alá. Akkor Avram az aktuális törvénnyel szembeszegülve saját felelősségére rendelte el a pumpák beindítását.

Avramnak köszönhetően jött létre 2013 szeptemberében az az együttműködési protokoll a prefektúra, a rendőrség, a csendőrség és a tanfelügyelőség között, amelynek célja az iskolákban és az iskolaépület körüli biztonság növelése. Szintén az elmúlt három évben jött létre a csempészetet visszaszorítani hivatott munkacsoport.

A lakossággal való kapcsolattartás jegyében Avram több mint 160 közmeghallgatást tartott, ezek közül több mint harmincat különböző településeken. A meghallgatásokon 1600-nál is többen is fordultak hozzá segítségért - 50%-uk valamiféle visszaigénylési problémával.

Az elmúlt három évben több mint 40.000 útlevelet és több mint 35.000 jogosítványt adtak ki, míg a bejegyzett gépkocsik száma meghaladja a 36.000-et. Ezzel együtt Szatmár megyében jelenleg 109.751 bejegyzett gépkocsit tartanak számon. Külön sikernek tekinthető, hogy a kormánytól sikerült 1,8 millió lejes támogatást nyerni a prefektúra új központjának megépítésére. Ezzel sikerül végre befejezni az Eötvös-utcán, a rendőrkapitányság melletti, két évtizeddel ezelőtt elkezdett építkezést is, megszabadítva Szatmárnémetit egy szégyenfolttól.

A gazdaságserkentő tevékenységek közé sorolható az állandó párbeszéd a munkaadókkal és a szakszervezetekkel; a különböző szimpóziumok szervezése vagy a duális képzés elkötelezett támogatása.

„Tisztában vagyok felelősségemmel és minden napra úgy tekintek, mintha ez lenne mandátumom utolsó napja, amikor majd átadom a felelősséget valamelyik közalkalmazott kollégámnak. Emelt fővel akarok távozni, mindenféle neheztelés nélkül. Nem tudom, mennyit sikerült tennem, de mindig nagyon igyekeztem", zárta szavait Avram, aki kollégáitól egy megszemélyesített golyóstollat és egy tortát is kapott ajándékba.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # vírusstatisztika # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: