2014-11-12 15:40:43• hírek • Szatmár.ro

Mentor Díj a Tehetségek Gondozóinak

A 2013-as díjazottak, köztük Boga Katalin, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium fizikatanára
A 2013-as díjazottak, köztük Boga Katalin, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium fizikatanára

A Közösségért Alapítvány várja a jelöléseket az idei Mentor Díjakra.

Ismered azt az áldozatkész, lelkes tanárt, szakembert, aki gyermeked szakkörökön segítette, jó tanácsokkal látta el az iskolai felkészülésben vagy a tanulmányi versenyeken? Ismered azt az edzőt, aki gyermekedet jó szemmel kiemelte és a neki legmegfelelőbb sportágban segítette készségei, képességei fejlesztésében? Emlékszel arra a szeretett tanárra, aki elindította a pályán, akihez később is mindig fordulhatott jó tanácsért, szakmai támogatásért?

A jelölés módja

Bárki nyújthat be jelölést magyarul is, egyénileg vagy csoportosan. Jelölni a jelölt nevének, elérhetőségének (postacím, telefonszám, e-mail cím, intézmény neve) a megadásával és rövid indokolással lehet, amely tartalmazza a jelölt által felkészített gyermekek, fiatalok legfontosabb eredményeit, a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását. A jelölésnek egyaránt ki kell domborítania a jelölt szakmai és emberi kvalitásait. A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölő személy vagy csoport elérhetőségét (postacímét, telefonszámát, e-mail címét) is, hogy szükség esetén, kiegészítő információkat kérhessenek a jelöltről. Csak az alapítvány honlapján (www.pentrucomunitate.ro) elérhető űrlapon beküldött jelölést tekintik érvényesnek. Jelölni lehet magyar és román nyelven egyaránt.

Kik lehetnek jelöltek?

Tanárok, edzők, nevelők,
- akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, nevelnek, képeznek, kísérnek, vagy szakköröket vezetnek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását;
- akik képesek fokozott figyelmet fordítani a - családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt - hátrányos helyzetben levő gyerekekre a sikerért folytatott küzdelmükben;
- akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását;
- akik pályafutásuk során a helyi közösség megbecsülését, a szakterületükön dolgozó kollégáik elismerését vívták ki.

A jelölések értékelése

A legérdemesebb jelöltek közül A Közösségért Alapítvány kuratóriuma 10 személyt választ ki, és részesít Mentor Díjban. A díj Ioan Nemțoi üvegművész alkotásából és 8000 lej pénzjutalomból áll. Az értékelésnél a kuratórium elsősorban azt vizsgálja, mekkora része volt a mentornak az általa felkészítettek sikerében.

Jelöléseket 2014. december 31-ig lehet benyújtani. A Közösségért Alapítvány kuratóriuma 2015 februárjában választ a jelöltek közül, a díjátadást pedig az ezt követő időszakban szervezi meg.

A jelöléseket E-mailen a mentor@pentrucomunitate.ro címre, postán pedig a következő címre lehet beküldeni: A Közösségért Alapítvány, 400110 Kolozsvár, OP. 1, CP. 1141, a borítékra kérjük feltüntetni: Mentor Díj. További információkat írásban a mentor@pentrucomunitate.ro e-mailcímen, illetve a 0755-045699-es telefonszámon lehet igényelni.

Erdélyi magyar díjazottak:
2013
Boga Katalin, fizikatanár, Szatmárnémeti - http://youtu.be/krInq098_dY
Bogyó Mária, gyorskorcsolya edző, Csíkszereda - http://youtu.be/CYkOxZFUQhk
2012
Franczia Katalin, matematikatanár, Szatmárnémeti - http://youtu.be/15WsGXGc78U
Ioanovici Eleonóra, tánctanár, Segesvár - http://youtu.be/C9-ekSjQDwk
Jakócs Zoltán, atlétika edző, Székelyudvarhely - http://youtu.be/J-83dqowmuk
Salamon András, magyartanár, Sepsiszentgyörgy
2011
Dolóczki Márta, tanító, Szatmárnémeti - http://youtu.be/DxbQCU8jgKU
Guttmann Mihály, zenetanár, Kolozsvár - http://youtu.be/bOUZxqtFnJQ
Kiss Lóránd, kémiatanár, Gyergyóalfalu - http://youtu.be/lC0WcDHHdh8
Rend Erzsébet, fizikatanár, Margitta - http://youtu.be/paX71BuoLqs
2010
Bíró G. Albert, matematikatanár, Székelyudvarhely - http://vimeo.com/21655732
Gyulai Béla, sporttanár, Gyergyószentmiklós - http://vimeo.com/22302578
Haáz Sándor, zenetanár, Szentkeresztbánya - http://vimeo.com/21663013
László György, tanár, Kolozsvár - http://vimeo.com/21657479
Maniu Emese Ágnes, edző, Kolozsvár - http://vimeo.com/21653525

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # vírusstatisztika # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: