2020-04-13 20:24:14• hírek • Közlemény

Megtörte a testi és a lelki halált

Kereszthalálával, az Úr Jézus megszerezte nekünk az Istennel való kibékülést – mondta nagyszombaton este, a feltámadási vigília szertartás szentbeszédében Schönberger Jenő püspök.

Húsvétkor, a kereszténység legnagyobb ünnepén, idén üresek voltak a templomok. Nagyszombat estén, éjszakán, amikor az egyház liturgikus ünneplése jeleníti meg a szent titkokat, a katolikus hívek a járványveszély miatt a televíziós, rádiós, internetes közvetítések által kapcsolódhattak be a szentmisékbe. Schönberger Jenő püspök este hét órától a Zárda templomban mutatott be szentmisét, melyet a hívek interneten követhettek.

A rendkívüli helyzetben a négy részből álló húsvéti vigília szertartás is módosult. Az első részben, a fény liturgiájában elmaradt a tűzszentelés. A főpásztor, Jakkel Tamás diakónus kíséretében vonult az oltárhoz, a feltámadt Krisztust jelképező húsvéti gyertyával. A tulajdonképpeni vigília az exultet éneklésével kezdődött, amely az egyház ősi öröméneke, Krisztusnak a halálon való győzelmét hirdető diadalének – Schönberger Jenő püspök énekelte.

Ezt követően kezdődött az ige liturgiája. Az ősegyházban csak húsvét éjszakáján kereszteltek. Az olvasmányok így a keresztség titkáról és annak gyümölcseiről szóltak. Öt ószövetségi olvasmányt olvastak fel, a hozzájuk kapcsolódó zsoltárokkal és könyörgésekkel. Az ötödik olvasmány zsoltára és a könyörgése után meggyújtották az oltár gyertyáit. A püspök atya intonálta a dicsőséget, megszólaltak az orgona és a csengők, zúgtak a harangok és megkezdődött az ünnepélyes húsvéti szentmise. 

Schönberger Jenő püspök az evangélium után tartotta meg szentbeszédét, melyben a testi és lelki halál megtöréséről, a megváltás művéről elmélkedett. „Mit bizonyít az Úr Jézus feltámadása? Az Egyház, miután pünkösdöt megünnepelte és kiáradt a Szentlélek, csak azután kezdett ráébredni arra, hogy a húsvét ünnepe, Jézus feltámadása minek a bizonyítéka. Addig úgy gondolta a világ, és ma is, akik nem hisznek Krisztusban, úgy gondolják, a halálé az utolsó szó, a halállal mindennek vége, a halál mindent elnyel, mindent megszüntet. De mi, akik a feltámadt Krisztusban hiszünk, Szent Pál apostollal azt mondjuk: mi mindannyian meghaltunk Krisztusban és új életre támadtunk. De hogyan, mi történt? Tegnap arra emlékeztünk, hogy Krisztus meghalt értünk, helyettünk a kereszten. Kereszthalálával megváltott minket. A biológiai halálnak mondott nemet, megtörte annak hatalmát. A sátán úgy gondolta, ha megöli Krisztust, romba tudja dönteni a művét. Azonban Krisztus az élet. A második isteni személy, emberi testet vett föl, és amikor fizikailag meghalt, teste nem láthatott romlást. Az Atya feltámasztotta, de nem erre az életre, hanem a dicsőséges életre, megdicsőült testben. Az élet elnyelte, megtörte a halált, és nem csak a biológiai, hanem a lelki halált is. Jézus többször utal rá, hogy nem a biológiai halál a szörnyű, az egy természetes folyamat. Az igazi szörnyűség a lelki halál – távol lenni Istentől, elszakadni tőle. Jézus ezt a halált is megtörte. Magára vette a bűneinket, átérezte helyzetünket, és ezért kiált fel a kereszten <<Istenem, Istenem, miért hagytál el engem>>. De Isten nem hagyhatja el az Istent, az Atya, Fiát nem hagyhatja el. Itt megtört a bűnnek a hatalma, nincs hatalma tovább. Kereszthalálával, az Úr Jézus megszerezte nekünk az Istennel való kibékülést. Vele együtt a mi adóslevelünket is a keresztfára szegezték. Van bűnbocsánat - ezt is a húsvét bizonyítja. Aki hisz Krisztusban, az a lelki haláltól is megszabadul. És ha emberi gyengeségünkben bűnt követünk el, a lelkünket a bűnbánat szentségében új életre támasztja a lelki halálból, újra és újra. A mi testünkben is megtöri majd Krisztus a biológiai halált. Mi is föltámadunk majd Krisztussal együtt az utolsó napon.”

Hagyomány szerint a homília után kezdődik a keresztség liturgiája. A keresztút és a keresztvíz megáldása idén elmaradt és a keresztségi fogadalom megújítása mindjárt a szentbeszéd után történt. Ezt követte az eucharisztia liturgiája. Az áldozati adományok előkészítésétől már a szokott módon folytatódott a húsvéti szentmise. A hívek, akik fizikailag nem áldozhattak, felindították magukban a lelki áldozás szándékát, így mind befogadhatták a feltámadt Krisztust. A rendkívüli helyzetben a szentmise végén szintén elmaradt a hagyományos körmenet, a legszentebb áldozat bemutatását a szentségi áldással zárták. A húsvéti eledelek megáldása idén az internetes közvetítésen keresztül valósult meg.

 

Hozzászólás:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # hétvégiinterjú # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: