2014-04-17 15:44:35• hírek • Szatmár.ro

Megszentelték az olajokat a nagycsütörtöki szentmisén

Nincs más út a szentséghez egy pap számára, mint az, amit az Eukarisztia jelöl ki - mondta a nagycsütörtök délelőtti szentmise prédikációjában Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök.

Megújította fogadalmát a papság a nagycsütörtökön délelőtt tíz órától tartott szentmisén, amelyen ugyanakkor megszentelték a következő egy évben használatos olajokat is. Az eseményre az egyházmegye teljes papsága eljött, Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök az áldozatbemutatás elején a születésnapjuknak nevezte a napot: "Ez a nap a mi születésnapunk. Kérjétek a Mindenható Isten kegyelmét a számunkra, hogy az az elkötelezettség, ami valamikor megszületett a szívünkben Isten hívására, mindig éljen, egyre gyarapodjék kegyelmekben, gyümölcsökben, azért, hogy híveinket méltóképpen, és Isten akarata szerint tudjuk szolgálni, Isten országába elvezetni."

Szentbeszédében szintén a papság eszményére figyelt, az utolsó vacsora termének gondolatával vezetve ezt be: "Most úgy vagyunk itt, ebben a szentélyben, mint az utolsó vacsora termében. Megváltásunk misztériuma itt született, Krisztus itt adta nekünk az Eukarisztia felmérhetetlen ajándékát, itt született a papságunk is. Nagycsütörtök az Eukarisztia napja, amely, kedves paptestvérem, különösképp a mi napunk is. Mindannyiótokban tisztelem annak a Krisztusnak a képmását, akit a felszenteléskor kaptatok, azt a karaktert, amely mindnyájatokat kitörölhetetlen módon megjelölt. A megkülönböztetett szeretet jele ez, amelyben minden pap részesült, és amelyre mindig számíthat, hogy örömmel haladjon előre, vagy új lelkesedéssel kezdje újra szolgálatát, egy egyre nagyobb hűség távlatában. (...) Az emberiség történetében nincs más papság, csak Krisztusé. Mi az Ő papságában részesültünk, papságunk az Övéhez hasonló, de nem csak a dicsőségben, hanem az áldozatban is. Ez az áldozati szempont mélyen megjelöli az eukarisztiát, és egyben lényeges dimenziója Krisztus papságának, következésképp pedig a mi papságunknak is. A mi életünket is az kell, hogy jellemezze, ami Jézus életét jellemezte az utolsó vacsorán. Nincs más út a szentséghez egy pap számára, mint az, amit az Eukarisztia jelöl ki."

Nagycsütörtöki szentmise

A híveket arra kérte, imádkozzanak, és igényeljék a papok szolgálatát: "Kedves hívek, becsüljétek meg papjaitokat, akik Isten ajándékai számotokra. Gyakran imádkozzatok értünk, mert rászorulunk a ti imáitokra. Ugyanakkor igényeljétek szolgálatunkat, mert ezzel is igazoljátok, nem volt fölösleges az áldozat, amit értetek is hoztunk. Nem lehet elválasztani a pásztort a nyájtól, egymásra vannak utalva. Krisztus azt akarja, hogy ez az egymásrautaltság ne kényszerből, hanem szeretetből történjék."

A papság a homíliát követően újította meg a szenteléskor tett ígéreteit, a püspök az eukarisztikus ima végén megáldotta a betegek olaját, az áldozás utáni könyörgést követően pedig a keresztelendők olaját és a krizmát. Ezekből a papok a szentmise után vettek, és vittek magukkal, hogy a szentségek hívek felé történő kiszolgáltatásában használják.

Nagycsütörtöki szentmise

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: