2011-05-29 16:26:08• hírek • M. T. R.

„Megkeresztelték" a csanálosi iskolát

A névválasztás kötelez! - fogalmazta meg Kelemen Hunor kulturális miniszter azt, hogy miért is vette fel a csanálosi iskola a falu nagy szülöttének a nevét. Amint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke a vasárnapi ünnepségen kifejtette, példaértékű Tempfli József életpályája.

A nyugalmazott nagyváradi római katolikus megyéspüspök tiszteletére egyébként hálaadó szentmisét mutattak be az ünnepség kezdetén. Az egyházi szertartáson többek között részt vett Fodor József, a váradi egyházmegye általános helynöke. A vikárius celebrálása után a püspökatya nyomatékosította az evangéliumi üzenetet: „aki megmutatja az embert az embereknek". A Megváltóhoz való fohászt egyébként beszédében többször is ajánlotta hallgatóságának. A szatmári megyéspüspök üzenetében - egyéb elfoglaltsága miatt nem lehetett jelen a különleges rendezvényen - szintén szentírásbeli passzussal - „nem hagylak árván benneteket" - domborította ki, hogy lelki pártfogója van a csanálosiaknak. Hiszen Tempfli József - akár eleddig - imáiban a szülőfalu boldogulásáért is fohászkodni fog.

Kéttucatnál is több papot, továbbá közel félszáz szerzetest (köztük apácákat) adott a falu a katolicizmusnak, ezen kívül a tájék, a megye számos püspököt is nevelt fel az egyház számára. A templombéli ünnepség után a község polgármestere, Mellau József ennek kapcsán megjegyezte, hogy „hittel hitben nevelték gyermekeiket a szülők". A névfelvevő ünnepség második, az iskolaudvaron megtartott etapjában az elöljáró méltatta a falu nagy szülöttét mint olyan embert, aki püspökként a felekezeti megbékélést szorgalmazta. Bura László irodalomtörténészre, Tempfli József egykori osztálytársára a felettébb bő életpálya rövid ismertetésének a terhe hárult. Egyebek mellett szólt arról, hogy ugyan rendhagyó élő személyről elnevezni egy oktatási intézményt, azonban a csanálosi iskola ezzel az aktussal mintegy elkötelezi magát a Tempfli József által bemutatott eszmeiség mentén. A nyugalmazott püspök az egyensúlytartásra való törekvését emelte ki Kelemen Hunor. A szövetség elnöke ünnepi gondolataiban utalt arra, hogy az egykori csanálosi iskolásgyerek szolgálatát mindig a szó legnemesebb értelmében végezte, azaz mindig nagy-nagy alázattal.

Ludescher János iskolaigazgató ismertette, hogy Tempfli József amellett, hogy falubelijein mindig igyekezett segíteni, életművével példát mutatott: egy csanálsoi parasztgyerekből lehet még számos díjjal kitüntetett püspök is. Maga az intézmény egyébként a szeptemberben kezdődő tanévtől mint Csanálosi Templfi József I.-VIII. Osztályos Iskola működik majd. Szilágyi Mátyás, Magyarország kolozsvári konzulja vallomásszerű beismeréssel méltatta Templfi Józsefet: Isten kegyelmének tartja, hogy megismerhette a püspökatyát.

Egy játékos szellő időközben „leleplezte" az iskola új névtábláját, így már „csak" a püspöki áldás maradt hátra. Tempfli József fohászkodott a szorgalmas emberek lakta településért. Az iskolások különösen lélekmelengetőre sikeredett műsora következett: egy kislány kedves szavakkal szólt arról, hogy mit jelent számukra sulijuk megkeresztelése. Angyalhangon énekeltek is a nebulók, majd a fúvósok szintén színvonalas szolgálata következett. A kultúrházban pedig jó ebéd mellett örvendezhettek tovább az egybesereglettek. Amint elhangzott, minden adott már Csanáloson a „boldogsághoz", csak a gyerekvállalási kedvnek kellene növekednie...a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a


Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: