2017-12-19 09:41:31• hírek • közlemény

Még két hétig lehet jelölni a Mentor Díjra

A Közösségért Alapítvány szeretné felhívni a közvélemény figyelmét azokra a pedagógusokra, edzőkre, mentorokra, akik időt és energiát nem sajnálva azon fáradoznak, hogy a gyerekekből kihozzák a maximumot.

Ismered azt az áldozatkész, lelkes tanárt, szakembert, aki gyermeked szakkörökön segítette, jó tanácsokkal látta el az iskolai felkészülésben vagy a tanulmányi versenyeken? Ismered azt az edzőt, aki gyermekedet jó szemmel kiemelte és a neki legmegfelelőbb sportágban segítette készségei, képességei fejlesztésében? Emlékszel arra a szeretett tanárra, aki elindította a pályán, akihez később is mindig fordulhatott jó tanácsért, szakmai támogatásért?

A jelölés módja

Bárki nyújthat be jelölést magyarul is, egyénileg vagy csoportosan. Jelölni a jelölt nevének, elérhetőségének (postacím, telefonszám, e-mail cím, intézmény neve) a megadásával és rövid indokolással lehet, amely tartalmazza a jelölt által felkészített gyermekek, fiatalok legfontosabb eredményeit, a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását. A jelölésnek egyaránt ki kell domborítania a jelölt szakmai és emberi kvalitásait. A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölő személy vagy csoport elérhetőségét (postacímét, telefonszámát, e-mail címét) is, hogy szükség esetén, kiegészítő információkat kérhessenek a jelöltről. Csak az alapítvány honlapján (www.pentrucomunitate.ro) elérhető űrlapon beküldött jelölést tekintik érvényesnek. Jelölni lehet magyar és román nyelven egyaránt. 


Kik lehetnek jelöltek?

Tanárok, edzők, nevelők,
- akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, nevelnek, képeznek, kísérnek, vagy szakköröket vezetnek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását;
- akik képesek fokozott figyelmet fordítani a - családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt - hátrányos helyzetben levő gyerekekre a sikerért folytatott küzdelmükben;
- akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását;
- akik pályafutásuk során a helyi közösség megbecsülését, a szakterületükön dolgozó kollégáik elismerését vívták ki.


A jelölések értékelése

A legérdemesebb jelöltek közül A Közösségért Alapítvány kuratóriuma 10 személyt választ ki, és részesít Mentor Díjban. A díj Ioan Nemțoi üvegművész alkotásából és 8000 lej pénzjutalomból áll. Az értékelésnél a kuratórium elsősorban azt vizsgálja, mekkora része volt a mentornak az általa felkészítettek sikerében.

Jelöléseket 2017. december 31-ig lehet benyújtani. A Közösségért Alapítvány kuratóriuma 2018. februárjában választ a jelöltek közül, a díjátadást pedig az ezt követő időszakban szervezi meg.

A jelöléseket egy példányban, e-mailen vagy postán lehet beküldeni. Az űrlap az alapítvány honlapján érhető el.
Postacím: A Közösségért Alapítvány, 400603 Kolozsvár, 1989 December 21. sugárút 77., I. em., The Office C. A borítékra kérjük feltüntetni: Mentor Díj.
E-mail: mentor@pentrucomunitate.ro.


Szatmári díjazottak
 

Szatmárnémetiből már nem egy oktató részesült a Közösségért Alapítvány elismerésében.

Tavaly Csiszár Ferenc vívóedző vehette át a Mentor Díjat.
 


 

2014-ben Nyíri Zoltán rajztanárt díjazták,


2013-ban Boga Katalin fizikatanárt,

 

2012-ben Franczia Katalint matematikatanárt,

 

2011-ben pedig Dolóczki Márta tanítót. 

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: