2018-12-13 08:02:46• hírek • Szatmár.ro

Még három hétig lehet jelölni a Mentor Díjra

A Közösségért Alapítvány szeretné felhívni a közvélemény figyelmét azokra a pedagógusokra, edzőkre, mentorokra, akik időt és energiát nem sajnálva azon fáradoznak, hogy a gyerekekből kihozzák a maximumot.

Ismered azt az áldozatkész, lelkes tanárt, szakembert, aki gyermeked szakkörökön segítette, jó tanácsokkal látta el az iskolai felkészülésben vagy a tanulmányi versenyeken? Ismered azt az edzőt, aki gyermekedet jó szemmel kiemelte és a neki legmegfelelőbb sportágban segítette készségei, képességei fejlesztésében? Emlékszel arra a szeretett tanárra, aki elindította a pályán, akihez később is mindig fordulhatott jó tanácsért, szakmai támogatásért?

A jelölés módja

Bárki nyújthat be jelölést magyarul is, egyénileg vagy csoportosan. Jelölni a jelölt nevének, elérhetőségének (postacím, telefonszám, e-mail cím, intézmény neve) a megadásával és rövid indokolással lehet, amely tartalmazza a jelölt által felkészített gyermekek, fiatalok legfontosabb eredményeit, a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását. A jelölésnek egyaránt ki kell domborítania a jelölt szakmai és emberi kvalitásait. A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölő személy vagy csoport elérhetőségét (postacímét, telefonszámát, e-mail címét) is, hogy szükség esetén, kiegészítő információkat kérhessenek a jelöltről. Csak az alapítvány honlapján (www.pentrucomunitate.ro) elérhető űrlapon beküldött jelölést tekintik érvényesnek. Jelölni lehet magyar és román nyelven egyaránt. 

Kik lehetnek jelöltek?

Tanárok, edzők, nevelők,
- akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, nevelnek, képeznek, kísérnek, vagy szakköröket vezetnek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását;
- akik képesek fokozott figyelmet fordítani a - családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt - hátrányos helyzetben levő gyerekekre a sikerért folytatott küzdelmükben;
- akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását;
- akik pályafutásuk során a helyi közösség megbecsülését, a szakterületükön dolgozó kollégáik elismerését vívták ki.

A jelölések értékelése

A legérdemesebb jelöltek közül A Közösségért Alapítvány kuratóriuma 10 személyt választ ki, és részesít Mentor Díjban. A díj Ioan Nemțoi üvegművész alkotásából és 8000 lej pénzjutalomból áll. Az értékelésnél a kuratórium elsősorban azt vizsgálja, mekkora része volt a mentornak az általa felkészítettek sikerében. A Mentor Gála 2019 tavaszán lesz Bukarestben az Odeon Színházban.Szatmáriak a díjazottak között

Az elmúlt években több szatmári pedagógus és edző munkáját is elismerték már. Díjazták Csiszár Ferenc vívóedzőt, Nyíri Zoltán rajztanárt, Boga Katalin fizikatanárt, Franczia Katalin matematikatanárt és Dolóczki Márta tanítót is. Ha ismersz olyan pedagógust, edzőt vagy mentort, aki méltó módon kerülne be e szűk körbe, akkor mindenképp élj a jelölés lehetőségével.

Hozzászólás:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: