2015-08-28 20:08:50• hírek • Szatmár.ro

Maskulik Csaba város- és közösségfejlesztő programja

Azért  jelentettem  be  elsőként  polgármester-jelöltségi szándékomat,  hogy  a  2016-os  helyhatósági  választásokra komoly,  megalapozott  döntés  alapján  tudjunk  időben felkészülni.  
Nyolc  év  önkormányzati  munka,  több  mint  15  év gazdasági  vezetői  és  szakmai  tapasztalat  birtokában
felkészült  vagyok  úgy  a  választási  kampányra,  mint  a város vezetésére: felelősséget vállalok azért, hogy a város kulcsa jó kezekbe kerüljön. 

Engedjék  meg,  hogy  a teljesség  igénye  nélkül,  hangzatos  ígéretektől  mentesen,  röviden vázoljam elképzeléseimet, a közeljövő két legfontosabb céljának elérése érdekében. 

1. Csak együtt tudjuk megnyerni
A  szatmári  városvezetést  akkor  tudjuk  visszaszerezni  ha  átlépünk  a  hangzatos,  tipikus politikai  szlogeneken  és  a  polgármesterjelölt  néhány  meghatározó  jellemvonással megnyeri a széles társadalmi rétegek bizalmát: 

- Ismertség  és  elismertség:  a  város  élére  olyan  ember  kell,  aki  az  elmúlt  évek hétköznapjaiban  úgy  személyiségével  mint  tevékenységével  bizonyította rátermettségét,  szorgalmát,  a  közösség  iránti  elkötelezettségét.  Elemezve  a  magam és  tanácsos  kollégáim  aktivitását,  elmondhatom: konstruktív  ellenzéki tevékenységünk  a  magyar  és  román  közösség  részéről  is  tiszteletet,  elismerést
váltott ki. Hiteles magyar jelölt esetén kisebb a román pártok összefogásának esélye.

- Szakmaiság: bátran állítom, végre szét kell választani a városvezetést a politikától, a politikai  funkciókat  az  önkormányzati  szakmai  munkától.  A  város  érdekeit  nem szabad  politikai  alárendeltség  alá  helyezni,  a  jelenlegi  polgármester népszerűségvesztése  is  bizonyítja:  a  szatmáriak  nem  cirkuszigazgatót  hanem
városgazdát keresnek. 

- Vissza  az  emberekhez:    legfontosabb  cél  a  választók  bizalmának  visszaszerzése.  A városi  tanács  legaktívabb  tagjaként,  többszáz  meghallgatott  kérdés  és  megoldott probléma  azt  bizonyítja,  ez  a  helyes  út:  meghallgatni  és  megoldani  a  mindennapi kérdéseket. 

- Csapatban gondolkodom: a fenti három irányelv alapján tudunk új személyiségeket, friss gondolkodásmódot, együtt gondolkodó és dolgozó csapatot a szatmári közösség élére  állítani.  Csapatomban  a  közösség  által  évek  óta  elismert  szakemberek  mellett civil aktivisták, egyetemi városokból hazaköltözött fiatalalok kapnak helyet.

- Partnerség  a  városért:  a  közös  célok  elérése  érdekében  partnerségre  törekszem  a város gazdasági  szervezeteivel,  intézményeivel,  civil  szervezetekkel,  történelmi egyházainkkal és mindazokkal, akik segítségüket ajánlják városunk fejlődéséhez. 

2. Nem elég megnyerni, a várost el is kell vezetni. 
- Városvezetési  vízió:  az  elmúlt  3  év  sikertelensége,  a  rossz  városi  közhangulat  is  azt  bizonyítják,  mennyire  káros  ha  a  város  vezetőinek  nincs  sem  tapasztalata,  sem városvezetési  víziója.  A  hosszútávú  cél  az,  hogy  városunk  az  ország  részeként,  de önálló  gazdasággal  és  szellemi  arculattal  rendelkezve  kell  nyújtson  megélhetést  a szatmáriaknak.  Egy  hatékony  csapattal  meg  tudjuk  teremteni  azt  a  környezetet amely vonzó legyen a  letelepedni  kívánó  vállalkozásoknak, amely képes megtartani azt itt élő lakosságot és visszahozni a városba a fiatalokat. 

- Modern menedzsment: úgy fogom ezt a várost vezetni, ahogyan több mint 15 évig a rám  bízott  vállalatokat  sikerre  vittem.  A  privát  szférában  megszokott  objektív, hatékonyságra  törekvő  menedzsmentet  fogom  átültetni  a  Polgármesteri  Hivatalba. Célom  egy  átlátható  és  hatékony  döntéshozatal  szavatolása,  botrányoktól  mentes, politikától elvonatkoztatott hatékony működés biztosítása. 

- Kimozdítjuk  a  várost  a  holtpontról:  átgondolt  és  tudatos  városfejlesztési  program keretében  ösztönözzük  a  beruházásokat,  hosszútávú  infrastrukturális  fejlesztéseket végzünk,  beindítjuk  az  utóbbi  időben  elhanyagolt  európai  uniós  finanszírozású projekteket. 

- 21.  századi  minőségi  közszolgáltatások:  egy  élhető  városban  rend  és  tisztaság, közbiztonság  és  szervezettség  uralkodik.  Az  európai  városok  sikeres  példáit, közszolgáltatásait  ültetjük  át  a  szatmári  hétköznapokba.  Fel  fogunk  zárkózni  a  XXI. századi városmenedzsment-színvonalhoz. 

- Oktatás:  biztosítanunk  kell  az  oktatási  intézmények  zavartalan  működését  és fejlesztését  úgy  a  magyar,  német  mint  a  többségi  környezetben.  Pezsgő  kulturális életet,  a  szabadidő  minőségi  eltöltését,  tömegsport  és  élsport  támogatását, tehetséggondozást és az innovációt tekintem követendő céloknak.

- Régi  Szatmár  -  új  ruhában:  az  én  jövőbeni  Szatmárnémetimben  a  történelmi városközpont  ismét  a  régi  szépségében  tündököl,  az  egész  város  arculata  a  modern kori  elvárásoknak  megfelelően  megújul.  Egy  tudatos  városmarketing  szerves  része kell legyen a város fejlesztésének.  

- Jövőkép:  Olyan  várost  akarunk,  amelyben  dolgozni  lehet  és  élni  jó.  Egy  polgármester  nem  koncerteket  kell  felkonferáljon,  hanem  lehetőséget  és forrásokat  kell  biztosítson,  hogy  a  fiatalok  magukénak  érezzék  a  várost. Tiszteletet  az  időseknek,  teret  a  fiataloknak:  a  városvezetési  programot  a  tapasztalt szatmári lakosokkal és a friss energiát hozó fiatalokkal  közösen írjuk meg és ültetjük gyakorlatba. 

A  részletes  városfejlesztési  programot,  a  szociális  és  egészségügyi  fejlesztéseket,  a választásokra készülő csapat összetételét, a fiatalokat megcélzó hazatérési programot és mindent  ami  a  fentiekből  kimaradt,  jelöltségem  megerősítése  után  közösen  dolgozzuk ki.  

Tisztelettel, 
Maskulik Csaba

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # vírusstatisztika # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: