2010-07-01 15:04:06• hírek • Szatmár.ro

Magyar nyelv- és irodalom szak a PKE-n

A Partiumi Keresztény Egyetem a 2010-2011-es egyetemi évtől új szakot indít. Az induló szak rendelkezik a szükséges működési engedélyekkel, ami lehetővé teszi azt, hogy a felvételt nyert hallgatók Nagyváradon államvizsgázzanak, és szerezzenek államilag elismert oklevelet.

A hallgatóknak színvonalas képzést biztosít a PKE: komoly szaktudással rendelkező, országos és nemzetközi szinten is elismert oktatók, neves magyarországi vendégtanárok, külföldi ösztöndíj-lehetőségek és egy gazdag, folyamatosan fejlődő könyvtár segítik szakmai fejlődésüket.

A szak keretében történő oktatás színvonalának garanciája a minőségi oktatói gárda: az oktatói testület 58%-a rendelkezik doktori fokozattal, 37%-a pedig docens vagy professzor; a magyar irodalomtörténeti és magyar nyelvészeti tárgyak előadásait 90%-ban doktori fokozattal rendelkező, minősített oktatók tartják. A fennmaradó részt doktori képzésre beiratkozott, legalább adjunktusi fokozattal rendelkező oktatók látják el.

A szak oktatóiról, az oktatás tartalmáról folyamatosan frissülő információk érhetők el az Egyetem honlapján.

Mit Lehet Tanulni?

A PKE által indítandó magyar nyelv és irodalom szak kettős feladatot lát el: egyrészt klasszikus bölcsészi és tanári képzést nyújt, másrészt pedig - figyelembe véve napjaink munkaerő-piaci igényeit - olyan ismeretek közvetítésére és készségek kialakítására vállalkozik, amelyek a gazdasági életben, különböző intézményeknél, a médiában, a közigazgatásban való elhelyezkedésre is felkészítik a szak leendő végzőseit. Mindez összhangban áll azzal a tendenciával, amelyet a magyarországi hasonló képzések már érvényesítenek oktatási ajánlatukban.


A Partiumi Keresztény Egyetem a 2010-2011-es egyetemi évtől új szakot indít.
A Partiumi Keresztény Egyetem a 2010-2011-es egyetemi évtől új szakot indít


A tanmenetben szerepelnek a klasszikus irodalomelméleti és irodalomtörténeti tárgyak, valamint a különböző nyelvészeti diszciplínák (Irodalomelmélet, A magyar irodalom története, Általános nyelvészet, Leíró nyelvészet, Magyar nyelvtörténet stb.).

A harmadik félévtől kezdődően a hallgatók két irányba szakosodhatnak, választás alapján: 1. Az Irodalom, média és kommunikáció modul keretében olyan tantárgyakat ajánlunk, mint pl. Filmelmélet, Médiatörténet, Reklámelemzés, Kommunikációs gyakorlatok. 2. Az Alkalmazott magyar nyelv modul keretén belül pedig a Kiadványszerkesztés, Üzleti levelezés, Irodai ügyvitel stb. tantárgyakat oktatjuk.

Két szak, két esély!

A Partiumi Keresztény Egyetem lehetővé teszi két szak párhuzamos elvégzését. Így a magyar szakkal párhuzamosan akár egy másik szakra is felvételizhetsz (pl. angol, német, filozófia, vallástanári stb.), így jelentősen növelheted elhelyezkedési esélyeidet. Két szak párhuzamos végzése esetén a hallgatók óralátogatási kedvezményt kapnak.

Külföldi ösztöndíj-lehetőségek

Hallgatói számára a PKE külföldi ösztöndíj-lehetőségeket biztosít a képzés ideje alatt. A Partiumi Keresztény Egyetem része az ERASMUS-hálózatnak, aminek eredményeként hallgatói egy egész félévig tanulhatnak külföldön. A hallgatók pályázhatnak magyarországi részképzésre is, így tanulmányaik alatt akár két félévig is tanulhatnak Budapest, Pécs, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza felsőoktatási intézményeiben.

Elhelyezkedési Lehetőségek

A helyes, világos és választékos stílus a társadalom és a gazdaság valamennyi területén a sikeres kommunikáció alapfeltétele. Ezért a magyar szakos alapképzettséget megszerző szakemberek alkalmazhatók minden olyan munkakörben, ahol szükség van az átlagosnál magasabb szintű általános műveltséggel és anyanyelvi kultúrával rendelkező szakemberekre.


A Partiumi Keresztény Egyetem a 2010-2011-es egyetemi évtől új szakot indít.


A szakon végző hallgatók igényes nyelvhasználata, irodalmi olvasottsága és a világra való nyitottsága jó alapokat teremt elhelyezkedésükhöz a média, a vállalatok humán erőforrás, PR és más részlegeiben. Hallgatóink a megszerzett képesítéssel vagy képesítésekkel a következő területeken helyezkedhetnek el:

1.      gazdasági élet: cégfeladatok ellátása magyar, külföldi vagy vegyes vállalatoknál, PR és marketing munka

2.      idegenforgalom: prospektusok szerkesztése, programszervezés, nyelvi közvetítői szerep betöltése utazási ügynökségeknél és utazási irodákban, idegenvezető

3.      EU-, és más nemzetközi szervezetek: pályázati, referensi munka, asszisztensi feladatok

4.      oktatás: nyelvoktatás, tanári munkakör

5.      média (elektronikus média, nyomtatott és elektronikus sajtó): sajtófigyelői, nyelvi szervezői feladatok ellátása, asszisztensi feladatok ellátása a könyv- és újságkiadás területén

6.      közigazgatás, önkormányzat: szervezői feladatok ellátása

Továbbtanulási Lehetőségek

A hároméves alapképzés elvégzése megteremti a hallgatóknak az utat a mesteri szinten való továbbtanulásuk felé is, amelyben a még szélesebb körű nyelv- vagy irodalomtudományi ismeretek mellett a tanári pálya irányába is nyílik út. A Partiumi Keresztény Egyetemen jelenleg három akkreditált mesteri program működik, a Többnyelvűség és multikulturalitás c. képzést kifejezetten nyelv és irodalom szakos hallgatóknak ajánljuk.


A Partiumi Keresztény Egyetem a 2010-2011-es egyetemi évtől új szakot indít.


Az Egyetem partnerkapcsolatai révén a legkiválóbbaknak megnyílik a PhD-képzésekre való továbblépés lehetősége is.

A Felvételi Vizsga

A magyar nyelv és irodalom szakra a Partiumi Keresztény Egyetem nem szervez felvételit. Az érdeklődőket az érettségi átlag és a magyar nyelvből és irodalomból szerzett középiskolai átlag alapján vesszük fel.

A felvételi jegy összetétele:

75% - magyar nyelv és irodalom tantárgy középiskolai átlaga

25% - érettségi átlag

További Információk: magyarszak.pke@gmail.com vagy 0259/418-252, 0259-418244

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # hétvégiinterjú # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: