2010-11-29 09:01:06• hírek • Szatmár.ro

Lehetőségünk a másik emberben

Lelkipásztori Napokat tartottak november 26-27-én a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye papjainak, lelkipásztori munkatársainak jelenlétében, illetve a lelkiségi mozgalmak és közösségek képviselőinek részvételével.

A Hivatások Éve zárásaként és az új tematikus év, a Szeretetszolgálat Éve részleteinek ismertetéséért lelkipásztori napokat tartottak a hétvégén, a szatmárnémeti Szent Alajos Konviktusban. A rendezvény nyitó momentumaként a szomszédos Szent János apostol és evangélista templomban Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök mutatott be szentmisé taz egyházmegye papjaival. A szentbeszédet Ft. Ágoston Ferencz mondta, kiemelve a tematikus évek jellegzetességeit: „Az eltelt egyházi év különleges volt, hiszen mindannyiunk számára lehetőség nyílt, hogy megismerjük és a magunk módján megszeressük Istent: mint pap, mint családapa, munkás, vagy akármilyen hivatással rendelkező ember. Mindenki külön egyéniség és ez még inkább arra segít, hogy sajátos kapcsolatba lépjünk Istennel. Most egy lépéssel tovább megyünk, megismertük a hivatásunkat és ennek alapján megnézzük, hogyan tudjuk embertársainkat szolgálni, szeretni.

A diakónia, a szeretetszolgálat éve kezdődött. Ez a magyar szó kicsit hozzá ad a görög jelentéshez - amely csupán szolgálat - , egy szinonimát tesz hozzá, hiszen a szeretet és a szolgálat összetartozik.
Szolgálni többféle képen lehet: úgy, hogy fizetést várok érte, vagy úgy, mint Jézus, egészen odaadva önmagunkat. (...) A szeretetszolgálat a gondoskodó tevékenységek összességét jelenti, mivel pedig az ember test és lélek, ezért ez a gondoskodó szeretet a teljes embert kell, hogy megcélozza."

Scheffler János közelgő boldoggá avatásával kapcsolatban elmondta: „Nekünk ebben az évben van még egy patrónusunk, Scheffler János. Ugyan, még nem emelték hivatalosan oltárra, de ez jövő évben megtörténik. Úgy érzem, nagyon jó választás, hogy a Szeretetszolgálat Éve és az ő boldoggá avatásának az éve egybeesik. Azért találó, mert ő egyrészt ugyan a végsőkig elment - életét adta hitéért, Krisztusért, annak egyházáért és egységéért - de ezt megelőzte egy hűségben, imádságban, szeretetben eltöltött hatvanöt év. Szíve, lelke volt azok iránt, akik szükséget szenvedtek."

A szentmisében felajánlásként, az egyházmegye pasztorációs tervének különböző szeleteit az elmúlt évben felvállaló esperességek képviselői átadták szimbólum értékű adományaikat: a nagykárolyi fiatalok fenyőágat; a szatmári, erdődi és ugocsai esperességek képviselői a szórványt, ökumenét és kisebbséget megjelenítendő jerikói rózsát; a máramarosszigetiek a diakóniát jelképező fehér rózsát; a nagybányai felnőttpasztoráció képviselői pedig gyerekjátékot, ostyát és bort nyújtottak át a Püspök atyának.


Lelkipásztori napokat tartottak
Lelkipásztori napokat tartottak


A legszentebb áldozaton való részvétel után a Szent Alajos Konviktusban folytatódott a rendezvény, ahol Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök köszöntötte a jelenlevőket. Ebben mindenkit felkért arra, hogy az új egyházi évben nagyobb hangsúllyal legyen embertársai felé. „A szeretetünket éreztessük meg testvéreinkkel. Nem azért mert ez parancs, hanem azért, mert mi összetartozunk." Az este során a négy pasztorációs szeletet képviselő esperességek tevékeny tagjai beszámoltak a Hivatások Évében történtekről, a megélt fejlődésekről, majd Ft. Hankovszky Ferenc vikárius és Ft. Lapka József püspöki titkár bemutatta az egyházmegyei zsinat következményeként elindított tíz éves pasztorális terv első öt évének kiértékelését.

A péntek esti visszatekintést és kiértékelést követően szombaton már a jövő tervezése és a kihívásoknak való megfelelés volt a figyelem középpontjában. Ennek alapján beszélt Ft. Lapka József a Szeretetszolgálat Évének koncepciójáról, majd a Lelkipásztori Napok legnagyobb érdeklődésre számon tartott pontjaként Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke tartott előadást „Hatékony tékozlás" mottóval. Mint mondta, II. János Pál Pápa jellemezte Árpádházi Szent Erzsébetet, a hatékony tékozlás szentjeként.


A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkjába is betekintést nyerhettek a résztvevők
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkjába is betekintést nyerhettek a résztvevők


Kozma Imre atya előadásában bemutatta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Betegápoló  Irgalmas Rend működését, felvázolta a problémákat, melyekkel munkája során találkozott és beszélt az eredményekről, melyek erőt, biztatást adnak munkájához. Bemutatójában többször megdöbbentő képeket mutatott a nyomorban és szegénységben élő emberekről, de megmutatta azt is, hogyan lehet szeretettel és Istenhittel segíteni rajtuk. Külföldi útjairól hozott tapasztalataival tette még színesebbé előadását és mindegyik történettel üzent valamit a hallgatóság felé. Előadása végén is egy indiai üzenetet emelt példaként, amikor kijelentette: „Indiában, egy nyomortanyán mondta nekem valaki a következőket: 'Ha az embernek van mit enni, ha van ruhája és van fedél a feje fölött, akkor mindent megkapott, amit a Föld adhat neki. De az ember igazi lehetősége a másik emberben van!' Én ezt tanultam Indiában. Mi állandóan azzal foglalkozunk, hogy mit együnk, mit igyunk, mibe öltözködjünk, milyen körülmények között lakjunk és elfogy minden energiánk ebben, holott az ember igazi lehetősége a másik emberben van. A másikkal való kapcsolatunk jelenti az élet teljességét."

A Lelkipásztori Napok idén is több száz embert mozgatott meg az egyházmegye számos pontjáról. Akik részt vettek, otthon adják át a megszerzett tudást, tapasztalatokat, és így bomlik ki, valósul meg az a terv, amely a tematikus évvel jövőre is új színfoltot ad a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyének.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: