2017-05-18 13:29:43• hírek • Szatmár.ro

Legyünk hűségesek Istenhez

Ha kitartunk hűséggel az igazságban, akkor nem fogunk meghalni, hanem csak átmegyünk ebből az életből a másik életbe - mondta Boldog Scheffler János emléknapján Schönberger Jenő püspök.

Az egyházmegye minden plébániatemplomában Boldog Scheffler János tiszteletére mutattak be szentmisét május 17-én, a vértanú püspök emléknapján. A Székesegyházban este hét órától celebrálta a legszentebb áldozatot Schönberger Jenő püspök a helyi és - kálmándi - zarándok hívek jelenlétében.

Az egyházmegye első boldogjáról a megyéspüspök, a szentmise elején azt mondta, rendkívül nehéz időben volt egyházmegye rendkívüli adottságokkal megáldott főpapja. "Nagy tehetség, hatalmas munkabírás, következetesség, szilárd jellem, imádságos hit, az Isten iránti feltétlen hűség, bizalom és engedelmesség jellemezte őt. Szigorú embernek tartották. De olyannak, aki első sorban önmagával szemben szigorú. A tekintélyt sugárzó külső mögött viszont egy szeretni akaró és -tudó, jóságos atya gondoskodását tapasztalhatta meg mindenki, aki csak találkozott vele. Nem az egyházmegye építő püspökei sorába írta be a nevét, mert ő első sorban a romeltakarító és a lelkek templomát építő, majd pedig, Isten megengedő akaratából az egyház jogaiért és övéiért életét is feláldozó főpap lett. Háború, deportálás, ínség, üldöztetés volt a mindennapi gondja. De ő éppen ezek között tudott a legnagyobbá lenni: hőssé, vértanúvá, Isten bajnokává."

Szentbeszédében örömének adott hangot, hogy a Szatmári Egyházmegye boldogjának ünnepén gyűlhettek egybe. "Mekkora nagy öröm számunkra, hogy olyan boldognak az ünnepén lehetünk, aki közülünk való. Nagy kegyelem, hogy 2011. július 3-án itt, Szatmárnémetiben, a Szentatya engedélyével egyházunk a boldogok közé iktatta vértanú püspökünket. És nagyon reméljük, azért imádkozunk, hogy még egy dátumot engedjen megérnünk ebben a földi életben, mégpedig az ő szenté avatásának napját. A boldoggá avatás azt jelenti, az Egyház hivatalosan nyilatkozik valakiről, hogy közbenjárását a helyi közösség kérheti. A szenté avatás azonban azt jelenti, hogy az egész egyház tisztelheti, imádkozhat hozzá, hogy közbenjárónk legyen Istennél. Mi pedig imádkozunk, bíztatjuk boldog püspökünket, kérje az Istent, hogy tegyen csodát. Ha az ő kérésére csoda történik, akkor van rá lehetőség, hogy a szentek társaságában tisztelhessük. Ne feledjük, János püspökünk arra a hűségre, hitre, szeretetre mutatott életével, ami Anyaszentegyházunknak a tanítása: hűségesek legyünk Istenhez, szeressünk Istent és egymást. Scheffler János azért az igazságért adta életét, amiért Jézus is: nincs más út az üdvösségre, csak Krisztus útja. Nincs más lehetőségünk ahhoz, hogy mi Isten akarata szerint éljünk, csak az Egyház számunkra kijelölt útja. Nincs több egyház, csak Krisztus egyháza. Ha kitartunk hűséggel az igazságban, akkor nem fogunk meghalni, hanem csak átmegyünk ebből az életből a másik életbe. Boldog Scheffler János püspök életre szóló tanítása az, hogy merjünk, akarjunk így ragaszkodni a hitünkhöz, közösségeinkhez, amelyek Krisztus közösségei."

A záró áldást követően a Püspök a papokkal és ministránsokkal a boldog síremlékéhez vonult, ott közösen imádkoztak, a kivonulás előtt pedig a hívek még betértek a vértanú püspök emlékszobájába is - amely egyébként az év más napjain is bárki számára látogatható.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: