2012-06-07 10:28:13• hírek • Szatmár.ro

Lázáriban Lengyel István az RMDSZ polgármester-jelöltje

Lengyel István, 1949-ben született, Sándorhomokon. Református vallású, házas, 2 gyerek édesapja. Iskolai tanulmányait a Sándorhomoki Általános Iskola, a középiskolát a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban végezte. A Kolozsvári Politechnikai Intézet mezőgépészeti karán szerzett felsőfokú diplomát. 1994. óta a szatmárnémeti Református Láncos Templom gondnoka. A sándorhomoki RMDSZ-nek 2000 óta alelnöke, 2012- től elnöke, a lázári községi RMDSZ megyei küldötte, 2000-től Lázári község polgármestere.

- Több éves tapasztalat áll ön mögött, ami a község vezetését illeti, és annak ellenére, hogy jelenleg is a válságot éljük, jelentős beruházások történtek a lázári önkormányzatnál.

- Célul tűztem ki, hogy maradandó dolgokat alkossak, hozzak létre, és most is úgy érzem, félúton vagyok, mert azok a tervek, beruházások, amelyek az elmúlt négy év alatt elindultak és folyamatban vannak, be kell fejezni, és véleményem szerint ezeknek elvégzéséhez tapasztalat szükségeltetik. Visszatekintve az elmúlt tizenkét évre, nagyon sok mindent megvalósítottunk Lázáriban és a hozzá tartozó településeken. Amikre ígéretet tettünk 2008-ban, az utak aszfaltozásával kapcsolatban, óvodák, iskolák építése, ezeket mindet végrehajtottuk, hogy csak a lázári I-VIII osztályos Petőfi Általános Iskola teljes rehabilitációját, és szaklíceum építését említsem. Sándorhomokon általános iskolát és óvodát építettünk, Nagypeleskén az óvodát teljes felújítottuk, és általános iskolát építettünk.

A szárazberki és kispeleskei iskolákat teljes rehabilitáltuk. A Szatmár - Lázári - Szárazberek megyei út modernizálódott a megyei tanácsnak köszönhetően, valamint a Batiz-Lázári-Pusztadaróc közötti járhatatlan mezei út megyei úttá való kiépítése is. 2000-2006 között 25 kilométer földutat köveztünk le, többek között ennek köszönhető, hogy megtörtént a községi bekötő utjaink leaszfaltozása Kispeleske és Nagypeleske irányába, megvalósítva ezáltal minden településünk aszfaltos úttal való összekötését a megyei úttal és a megyeközponttal. Tíz buszmegállót építettünk, a község minden településén. Köves utakat aszfaltoztunk Lázáriban, Szárazberken, Sándorhomokon és Kissáron, ahol jelen pillanatban minden utca aszfaltozott. Lázári községben jelenleg is zajlik a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, négy ravatalozó megépülését segítettük, Lázáriban, Nagypeleskén, Sándorhomokon, Szárazberken és folyamatban van a kissári és a kispeleskei ravatalozó terveinek elkészítése. A lázári községhez tartozó településeken ivóvízhálózatot építettünk ki, illetve bővítettük.

Több helyen áramszolgáltatás bővítést hajtottunk végre, Lázáriban, Sándorhomokon, Szárazberken és folyamatban van a bővítés Kissáron és Kispeleskén. A község minden településén járdákat építettünk ki, illetve gazdaságos világítótestekkel láttuk el a települések közvilágítását, amelyet automata kapcsolórendszerrel láttunk el. Kultúrotthonokat újítottunk fel Lázáriban, Szárazberken Sándorhomokon, Kissáron, Kispeleskén, Nagypeleskén, és a lehetőségekhez képest hathatósan támogattuk a helyi egyházakat is. A község fejlődésének érdekében folyamatosan pályáztunk, és több esetben nyertünk is, aminek eredményeként több olyan megvalósítás és beruházás van tervben, amelyet az elkövetkező mandátumban szeretnénk megvalósítani.

- Ha már itt tartunk, az elkövetkező négy évben melyek azok a tervek, amelyeknek megvalósításával Lázári és a hozzátartozó települések fejlődni fognak?


- Mint már említettem, a lázári szennyvízcsatorna kiépítése, amelyik már folyamatban van, továbbá a lázári óvoda megépítése. Több utat leaszfaltoztunk már, de Lázáriban csatornarendszer kiépítésével párhuzamosan következik az utcák leaszfaltozása. Terveink között szerepel a megmaradt sándorhomoki, szárazberki, nagypeleskei kövesutak leaszfaltozása, a Kispeleske és Nagypeleske között található maradék 1300 méter földút lekövezése Lázáriban sportcsarnokot építünk, ugyanis a polgármesteri hivatal mellett található terület visszaszerzése érdekében indított pert megnyertük, és pályázati úton szeretnénk megvalósítani, hogy a község egy modern sportcsarnokkal rendelkezzen, amelyet fiatalok és felnőttek egyaránt kihasználhatnak. Három kultúrotthon teljes felújítását tervezzük továbbá, amelyeknek munkálatai már folyamatban vannak, a lázári, a nagypeleskei és a szárazberki művelődési házak teljes rehabilitálását.

Több megyei út, amelynek vége Magyarország irányába húzódik, kerül leaszfaltozásra, többek között a Szárazberek- Garbolc, amelyik a két szomszédos megye nyertes pályázata, Lázári - Nagypeleske-Zajta, amely Lázári és Zajta önkormányzatainak közös pályázata. Ennek az elbírálása folyamatban van. Ha már a megyei utaknál tartunk, itt szeretném megjegyezni, hogy a község nagyon sokat köszönhet Csehi Árpád Szabolcs megyei tanácselnöknek, aki minden olyan tervet támogatott, többek között a lázári és a többi öt település szennyvízrendszerének kiépítését, amely a község fejlődését szolgálja. A helyhatósági választásokat követően mindenképp a megye élén kell legyen az RMDSZ, mert szeretném a magyar kisebbséget biztosítva látni, mert az elmúlt huszonkét év alatt érdemben egyedül a szervezet képviselte a község lakosait. Az RMDSZ megyei és országos szinten is kivívott magának egy olyan elismerést, amelyet nemcsak Romániában tartanak tiszteletben, hanem a nemzetközi politikai életben is.

A fentebb felsorolt programtervezetben már benne van öt év munkája, melynek értéke meghaladja a 10 millió eurót Európa Uniós, a kormány, a Megyei Tanács és a helyi önkormányzat által biztosított pénzforrásokból. Olyan ez, mint egy sok ismeretlenes egyenlet, amely megoldásra vár községi és megyei politikai érdekképviselet révén, amelyhez nagyon sok szakértelem, tapasztalat, folytonos kemény munka szükséges. Ezen közérdekű problémák megoldásához bizalomra, biztatásra, összefogásra, rendíthetetlen hitre van szükség, mert hiszem és tudom, hogy együtt sikerülni fog. Isten áldása legyen közös álmaink megvalósításán.

Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
További friss hírek:
# ballagók2020 # koronavírus # baleset # helyhatósági2020 # körgyűrű
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: